» » *پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*
دانلود رمان بعد از تو شیرین سعادتی

دانلود رمان بعد از تو شیرین سعادتی

دانلود رمان بعد از تو شیرین سعادتی با لینک مستقیم و رایگان رمان بعد از تو شیرین سعادتی را برای شما آماده کرده ایم و از شما دعوت میکنیم برای دانلود این کتاب به ادامه مطلب مراجعه کنید...

دانلود کلش جادوئی

جم بی نهایت کلش اف کلنز

نسخه ی جم بی نهایت کلش اف کلنز


»بر اساس نسخه ی جدید 8.709 و تاون هال 11

برخی امکانات کلش جادوئی ایران کلش :

تاون هال 11
- اضافه شدن بمب تاور و کلن چلنج
جم بی نهایت-الکسیر بی نهایت-طلای بی نهایت
-سرورهای آنلاین و بدون قطعی
- اضافه شدن زبان فارسی به بازی
-پشتیبانی 24 ساعته در تلگرام
- و ده ها امکانات رايگان ديگر

دانلود کلش جادوئی اندروید


*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

وبسايت توپترينها از معدود سايتهايي ميباشد كه حقوق هنرمندان را محترم ميشمارد و در صورت عم رضايت صاحب اثر ، آن  را از سايت حذف خواهد كرد.

 

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

کانال تلگرام سایت

 • کانال تلگرام سایت توپترینها
 • برای کمک به تامین نیاز هاست دانلود و پیشرفت سایت استدعا میکنیم یکبار بر روی بنر زیر کلیک کنید .سپاسگذار محبتتان هستیم
  • امتیاز منفی
  • +178
  • امتیاز مثبت

  تگ های مطلب

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران

  user
  مدير کل 88 خبر 3 304 نظر
  توسط: tooptoopi9293 در تاریخ: 23/06/1389 - 17:55
  • امتیاز منفی
  • -1
  • امتیاز مثبت
  منتظر نظرات شما هستيم .
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: taraneh tanhai در تاریخ: 27/06/1389 - 19:53
  • امتیاز منفی
  • -1
  • امتیاز مثبت
  harche taranehha jadidtar bashe behtare.... winked
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: saharjooon_k در تاریخ: 27/06/1389 - 21:05
  • امتیاز منفی
  • -1
  • امتیاز مثبت
  ممنونم بابت زحماتی که میکشید و اهنگ های زیبا رو واسه دانلود میزارید
  بقیه نظرامو بعد جستجوی بشتر تو سایتتون میکم wink
  ======
  توپترينها: ممنون از حسن نظر شما
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: koshan1160 در تاریخ: 3/07/1389 - 17:27
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام وتشکر بابت اهنگها ومطالب جالبتون

  لطفا از شهرام شکوهی ترانه ای اگه دارین بذارین تو قسمت دانلود.

  مرسی
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ghannad_fr در تاریخ: 7/07/1389 - 11:11
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام ، با تشكر از زحماتتون ، اگه امكانش هست ترانه سكوت محسن يگانه رو ميخواستم . ممنون ميشم
  ========
  توپترينها: سلام و به وبسايت توپترينها خوش امديد..حتما انجام ميشه درخواستتون ..
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: beautiful Angel در تاریخ: 9/07/1389 - 16:39
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam mamno0n az zahamati ke mikeshid . age mishe ahangaye bishtariiii az mehdi moghddam bezarid
  =====
  توپترينها: ممنون از نظر لطفتون ...حتما
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: yasmin در تاریخ: 10/07/1389 - 22:19
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  از آهنگهای خوبت ممنون
  لطفا آهنگهای فرزاد فرزین رو هم + کنید بهشون
  بازم مرسییییییییییییی love love love
  _ _ love -_ _ _ _ _
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mahyar_delsuz در تاریخ: 18/07/1389 - 11:17
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  taranehaye jadid az kharratha bezarid
  tnx
  =======
  توپترينها: سلام جناب مهيار خان .حتما سعي ميكنيم از آقاي خراطها هم ترانه بزاريم.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: محسنمی در تاریخ: 19/08/1389 - 18:21
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام من عضو جدیدتونم از سایتتون خیلی خوشم اومد ولی بلد نیشتم اهنگ دانلود کنم کمک
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: seya.seya در تاریخ: 23/08/1389 - 16:54
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: maryam14 در تاریخ: 28/08/1389 - 14:14
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  علیک سلام

  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: نت 4 دانلود در تاریخ: 5/09/1389 - 02:50
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام
  دوست عزیز بنده مایل به تبادل لینک با سایت شما هستم
  در صورت موافقت سایت ما را با عنوان " دانلود مستقیم | N4D " لینک کنید و سپس ما را مطلع سازید تا شما را با عنوان دلخواهتان لینک کنیم.
  ممنون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: وب پردازان در تاریخ: 6/09/1389 - 18:35
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام خدمت شما دوست و همکار گرامی،


  در صورت تمایل به تبادل لینک، لطفا ما را با عنوانی دلخواه لینک کنید و لینک خود را برای ما ارسال کنید.


  *** ما آماده هرگونه همکاری دیگر با شما می باشیم.


  با تشکر پیشاپیش از همکاری شما
  تیم فناوری اطلاعات وب پردازان
  WebPardazan.Net
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: spylook در تاریخ: 9/09/1389 - 01:53
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam khedmate shoma age mishe ahnge rap bezarin har chi jadidtar bashe behtare
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: spylook در تاریخ: 9/09/1389 - 01:54
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  :D
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: chakavakkh در تاریخ: 12/09/1389 - 11:34
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  winked
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ویدا حسین پور در تاریخ: 21/09/1389 - 00:38
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام و تشکر می خواستم خواهش کنم اگه میشه از امید و معین هم اهنگ بزارین .
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ليلي در تاریخ: 21/09/1389 - 18:05
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  لطفا راهنمايي كنيد
  چطور اهنگهارو دانلود كنم؟؟
  ========================
  توپترينها: براي دانلود زير هر مطلب يك دانلود كنيد نوشته هست .به همين راحتي فقط با يك كليك ميتوانيد دانلود كنيد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: وفا در تاریخ: 25/09/1389 - 09:21
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  باسلام وتشكراززحماتتون اگه لطف كنين وفيلم كنسرتهاي فرزادفرزين روهم بذارين توقسمت دانلودممنون ميشم.هرچي آهنگ جديدازفرزادفرزين دارين روكنين مام مستفيض بشيم.ممنون.راستي!آهنگ نفس بريده ومن وتوازفرزادفرزين روهم تودانلودابذارين.خيلي مخلصيم! feel no love tongue crying bully
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: وفا در تاریخ: 25/09/1389 - 10:16
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام من وفاهستم عضوجديد.خوبين؟!يه خواهشي دارم كه اگه برآورده كنين تاآخرعمرم مديون شمام.من دوساله كه دنبال موزيك متناي سريال امپراطوردرياميگردم ولي پيدانميكنم ازاينجايه كليپي دانلودكردم كه روش آهنگ امپراطوردريارومونتاژكردين ميتونم خواهش كنم كه اونوتوقسمت دانلودهاتون بذارين؟! love feel wink crying wassat :tong
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mahyar.moslmi در تاریخ: 2/10/1389 - 22:05
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام سايتتون خيلي باحاله ولي اهنگ هاي سعيد كرماني رو هم بذاريد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: nadiya در تاریخ: 5/10/1389 - 00:41
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  thanks alot.....
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: nadiya در تاریخ: 5/10/1389 - 00:42
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  smile
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: s_m180s در تاریخ: 8/10/1389 - 09:32
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  دستت درد نکنه. خسته نباشی[color=#009900][/color]
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hamhidi در تاریخ: 8/10/1389 - 10:14
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ضمن تشکر از زحمات شما.میخواستم درخواست کنم از اهنگهای سینا حجازی بیشتر تو سایت بذارید..
  ============
  توپترينها: سلام و ممنون از لطفتون .حتما سعي ميشه از سينا حجازي باز هم ترانه و اهگ بزاريم براي دانلود.مرسي
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: محسنمی در تاریخ: 10/10/1389 - 13:17
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam asisam ahang az omidam vasam bezary dg kheeeeeeeeeeeeeeeeily goly merc winked
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: Elaheh1373 در تاریخ: 13/10/1389 - 00:40
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام باتشکر از سایت عالیتون اگه میشه اهنگ بزار دستاتو بگیرم از گروه هفت رو هم واسه دانلود بزارین love
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: مهتاب در تاریخ: 13/10/1389 - 12:51
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  bully سلام حال و احوال توپترين سايت خودم؟خوبين؟منم عاليم. فصل امتحاناته كمتر ميتونم بيام دعام كنين تاحالا همشو عالي دادم ولي عربيمو گند زدم. ميخواستم از زحماتتون تشكر كنم سايتتون واقعا توپترين سايته ميخواستم اگه امكانش هست از اندي هم موزيك بذارين ممنون قربونتون feel tongue
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: مهتاب در تاریخ: 13/10/1389 - 12:55
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام ببخشيد چرا آهنگ نميتونم از مازيار فلاحي دانلود نميشه؟روش كليك ميكنم ميره يه جايي كه كلا بي ربطه راستي لطفا آلبوم بذاردستاتوتودستام از مازيار فلاحي رو هم بذارين برا دانلودممنون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: asadyghazalak در تاریخ: 18/10/1389 - 13:13
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  عالیه واقعا زحمت زیادی می خواد سایت خیلی خوبیه چون مرتبه مثل سایتای دیگه نامرتب وسخت برای دانلود نیست اگر از خوانندهای زن هم بذارید ممنون می شم مثل ابرو گوندش
  =========
  توپترينها: سلام خانم اسدي .ممنون از نظر لطفتون .براي ترانه هاي خواننده زن هم بايد بگم ما تابع قوانين اينترنتي ايران هستيم براي همين هم از فيلترينگ در امان مونديم و البته ميدونم اعضاي محترم و بازديد كنندگان عزيز هم نميخوان براي ورود به سايت از انواع فيلترشـــــكن و ... استفاده كنن.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: medadrangi9 در تاریخ: 21/10/1389 - 11:12
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام با تشکر از سایت خوبتون میشه خواهش کنم امکان دانلود کردن یکجای همه ی آهنگها رو هم بذارید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: مهرداس در تاریخ: 23/10/1389 - 14:37
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  slm.hame chz khobe.mer333333333333333333333333333330
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: jamshid62 در تاریخ: 23/10/1389 - 21:36
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  merc
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: rookmeisam در تاریخ: 24/10/1389 - 03:44
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام با تشکر از زحماتتون یه لطف کنید از شهرام شکوهی هم آهنگ برا دانلود بذاری
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: amiravahabali در تاریخ: 25/10/1389 - 23:06
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  a\khob bod nesbatan jadid bod ama yekam jadidtar konid plz

  age mishe emkane pakhshe ahang be soarate online ro saitam bezarid kheyli top mishe
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: شیمن در تاریخ: 26/10/1389 - 09:49
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: مهرداس در تاریخ: 26/10/1389 - 10:29
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  dastetun dard nakone.hamechz khobeo hame ahangaham rahat danlod mi6an.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: gh در تاریخ: 28/10/1389 - 16:22
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: gh در تاریخ: 28/10/1389 - 16:23
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: محسنمی در تاریخ: 30/10/1389 - 16:14
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام میشه اهنگای امیدم واسمون بذاری شما که گلین گلتر بشین مرسی
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ترگل رها در تاریخ: 3/11/1389 - 15:05
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام من هم خوشحالم که تونستم عضو توپترینها بشم . واقعا توپترینهابرای هرایرانی winked اگه میشه از آهنگهای گروه 7THBANDهم بزارید ممنون میشم love
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: shahirika در تاریخ: 7/11/1389 - 02:44
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  از سایت خوب و پر محتواتون خیلی راضی هستم. تشکر و سپاس از زحماتتون
  ---------------------------------
  توپترينها: سلام ما هم به داشتن دوستان خوبي مثل شما افتخار ميكنيم ف ممنونم از نظر لطفتون.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: آفاق در تاریخ: 9/11/1389 - 20:47
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام لطفا آلبوم ياد تو عليرضا بلوري رو هم به بخش موزيكتون اضافه كنيد fellow lol
  ----------------------------
  توپترينها: آلبوم ياد تو عليرضا بلوري در سايت واسه دانلود قرار داده خواهد شد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ely joon در تاریخ: 14/11/1389 - 18:56
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam va khaste nabashid arz mikonam khedamte modire mohtaram site TOOPTARINHA.khastam arz konam ke lotf konid ahngatono avaz konid ya ahangaye jadid tar be siteton ezafe konid .alan man 2mahe be in site sar mizanam ama ahnga chandan taghri nakarde.dar zemn ahngaye jadidtar az khanandehaye be nam tar va mashhor tar bezarid age emkan dare
  --------------------------
  توپترينها: با عرض سلام و خسته نباشيد متقابل .بايد عرض كنم هر ترانه اي كه بتونيم در سايت قرار ميديم.سعي ميكنيم بيشتر از پيش ترانه بزاريم
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: yahve در تاریخ: 16/11/1389 - 13:17
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  بازم ممنون.اگه امکان داشته باشه برامون تیتراپ سریالهای داراوندار_ مدارصفردرجه_ازنفس افتاده_بهشت گمشده_فقط به خاطرتو روهم بذارید.باتشکر
  -------------------
  توپترينها: با سلام و خوش آمد حضور شما دوست عزيز .بله حتما در اولين فرصت درخواست شما اجرا خواهد شد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: فاطي در تاریخ: 18/11/1389 - 21:18
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  اين چه وعضشه؟چرا دانلود نميشه؟يه لينك درست و حسابي بذار.بالا نمياد.جونم بالا اومد.ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mohammad_cbb در تاریخ: 21/11/1389 - 01:27
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  خیلی خیلی خسته نباشید...
  بلاخره 1 سایتی پیدا شد که همه ی نیاز ها رو پوشش بده.

  فقط جیگر طلا ها این آهنگارو من تا 3-4 روز پیش میتونستم دانلود کنم.ولی الان 2 روز
  Error HTTP/1.1 500Internal Server Error میگیره.....
  شما می دونید چه خبره؟؟؟؟؟؟؟
  لطفا سریع تر پاسخ بدید...
  ---------------------------
  توپترينها: سلام دوست عزيزم آقا محمد.متاسفانه لينكهاي دانلود ترانه ها يه مشكل پيدا كرده .كه انشالله تا فردا رفع ميشه . در بالاي سايت هم نوشتم
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: yahve در تاریخ: 2/12/1389 - 23:17
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  لطفا تیتراپ سریالهای ازنفس افتاده - فقط به خاطرتو - عشق گمشده - بهشت گمشده - خانه بی پرنده - راهم تو قسمت دانلود بذارید.باتشکر
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: آفاق در تاریخ: 5/12/1389 - 22:09
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با عرض سلام و خسته نباشيد به شما گروه توپ لطفا آلبوم عليرضا بلوري رو هم بذاريد ممنون ميشم smile
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: iman iman در تاریخ: 6/12/1389 - 13:51
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  mikhastam be masoolin site toop tarinha begam ke ahangaye ali pixel roo ham bezar onam tarafdarayye javoone khodeshoo dare
  zarar nemikonid
  mer30
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ghazalm در تاریخ: 9/12/1389 - 09:45
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam .mer30 az ahanghaye khobeton makhsosan majid kharatha.bazam ahang bahal bezarin
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: rooz_tt در تاریخ: 10/12/1389 - 12:15
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام ممنون از اینکه ترانه های داغ روز رو گذاشتین اینجا good
  --------------------------------
  توپترينها : رضايت تك تك دوستان عزيز كه از سايت بازديد ميكنن براي ما مهمه .و حضور شما در اينجا باعث افتخار ماست.ممنون از نظر لطفتون wink
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: محمدهاشم در تاریخ: 10/12/1389 - 18:27
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  پس حميد عسگري چي شد suspect
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hamsedayehbidar در تاریخ: 11/12/1389 - 02:03
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام و خسته نباشید -سایت بسیار عالیه و دانلود ترانه ها هم آسون بودش و سریع بالا میامد-شکل ظاهریشم قشنگه-اگه لطف کنید آهنگهای کامل محمدرضا اعرابی رو بذارید ممنون میشم- ALIREZA-HAMSEDA applause applause

  خسته نباشید-آهنگهای خوبیه- applause [b][/b]
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: star499 در تاریخ: 11/12/1389 - 20:27
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  hello مرسی
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mastaneh در تاریخ: 11/12/1389 - 23:16
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  tarane darkhasti man kooooooooooo sob
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hamsedayehbidar در تاریخ: 12/12/1389 - 21:44
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  wink applause همه عالی
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: rezatanha در تاریخ: 13/12/1389 - 14:14
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام و خسته نباشید خدمت همه زحمتکشان سایت توپترینها
  کی خواستم ترانههای قدیمی اندی و معین واسه دانللود بزارین
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hamsedayehbidar در تاریخ: 14/12/1389 - 01:23
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام -دمتون گرم که با کنسل 2 ترکوندین applauseALIREZA-HAMSEDA
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hamsedayehbidar در تاریخ: 15/12/1389 - 02:12
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salsm be hameyeh tooptarinha-omidvaram khoob bashid-ahnge jadid chi shod ? ALIREZA-HAMSEDA wink
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hamsedayehbidar در تاریخ: 16/12/1389 - 06:29
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  [b][/b]سلام به سایت خودم-خیلی مخلصیم happy
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: غزاله در تاریخ: 20/12/1389 - 19:13
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام ممنون از زحماتتون. سایتتون عالیه ولی کمی آهنگاتونو به روزکنین بعضیاشون مال پارسال یا حتی پیارسالن.مرسی
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: arasm2 در تاریخ: 22/12/1389 - 20:39
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام.خيلي ممنون وسپاس فراوان با طعم گيلاس ....خيلي عالي بود ......عيدتون هم مبارك باشه ....شادي به دلتون ....باي باي
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sht در تاریخ: 23/12/1389 - 00:17
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  applause good
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: jimmy در تاریخ: 25/12/1389 - 22:48
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  applause salam !!
  maloome vaseye be rooz resaniye saitetoon kheyli zahmat mikeshiin vaghean khaste nabashin
  migama age mishe havasetoon bashe ke saiyt Filter nashe
  SeriyaLe ghahve talkh FiLTeR shode Bi ZaHMaT VaSeYe DowNLoaDeSH MeSLe aHaNGaTooN aZ iCoN eSTeFaDe KoNiN Ta FiLTeR NaSHe MaMNooN MiSHaM heart love
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: poriya در تاریخ: 27/12/1389 - 01:41
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam babate ahang mamnon zahmat keshidid.ahang haye jadid ham bezarin
  ---------------------
  توپترينها : سلام دوست عزيز ، اهنگهاي جديد رو فردا ميزاريم رو سايت
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: BIDEL119 در تاریخ: 28/12/1389 - 18:26
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام . میشه آهنگ های جدید داریوش هم بزارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ------------------
  توپترينها : دوست عزيزم، سايت ما سايت كاملا مطابق با قوانين كشور هست .و اين ترانه كه شما درخواست كردين موجب مسدود شدن سايت ما ميشه .اميدوارم مارو درك كنيد .با تشكر
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SKE در تاریخ: 1/01/1390 - 20:01
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ممنون از سایت مرتب و پر محتواتونapplause
  خواننده ی ایرانی جوان که اسمش سپهر هستش،آهنگ مسافر،lost،رفتنی هستی... (البته من فقط اینا رو دیدم) رو داره.خواهشاً آهنگ و ترانه هاشو تو سایت بذارین،میدونم که سایر اعضا هم از ترانه هاش خوششون میاد.از کیوان آزاد-شهرام متین هم حتماً بذارین،حیفه آهنگای این 3 تو سایتتون نباشه
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: music در تاریخ: 3/01/1390 - 02:37
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام خسته نباشید سایت خوبی دارید ممنون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: مهتاب در تاریخ: 5/01/1390 - 13:33
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ببخشیدچراازفرزادفرزین خبری نیست؟چراازش آهنگ نمیذارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ belay خواهشاازفرزادبیشترآهنگ بذارین ممنون applause wassat wink
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: scorpien در تاریخ: 5/01/1390 - 19:03
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  میگه که:
  شکر نعمت ،نعمتت افزون کند،،،،،کفر نعمت از کفت بیرون برد
  حالا ماهم باید به خاطر شما شکر کنیم تا از کفمون بیرون نرین بلکه امکاناتتون از این هم بیشتر بشه
  ایشاللا
  -------------------------
  توپترينها : دوست خوبم از نظر لطفت ممنونم .. ما فقط به داشتن اعضاي بي نظيرمون مينازيم ..سال نو مبارك

  مدیریت محترم لطفا از اهنگهای شادمهر عقیلی نیز ارائه بدین
  هرچه زو تر بهتر
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: namakdoun در تاریخ: 6/01/1390 - 11:38
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam mamnoon vase taraneia dare behem hal mide
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: BMY691 در تاریخ: 7/01/1390 - 13:11
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  دمتون گرم,حال دادين smile heart
  آرزوي بهترينها در اين سال
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: tanha2085 در تاریخ: 8/01/1390 - 15:49
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام مرسی از سایت خوبتون تشکر میکنم
  ممکنه آهنگهای شاد آذری هم برای دانلود بذارید rah
  مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــی.......
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mahnush در تاریخ: 8/01/1390 - 20:46
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  عاليييييييييييييييييييي
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: esi_come در تاریخ: 10/01/1390 - 11:49
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام خسته نباشید
  چرا کیفیت آهنگا انقدر پایینه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  آهنگ 2-3 مگی که آهنگ نشد.
  شما انقدر زحمت می کشید حداقل کیفیت بالا هم بذارید تا اونایی با کیفیت بالا میخوان بتونن استفاده کنن.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: poya-moon در تاریخ: 10/01/1390 - 12:28
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ممنون از سایت خوبتون.واقعا خسته نباشین
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: فاطيما در تاریخ: 11/01/1390 - 15:40
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ]ازسايت عاليتون ممنون مر30 :hear heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: poriya در تاریخ: 11/01/1390 - 17:03
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam torokhoda ahan haye jadid bezarin alan kheli vaghte ahangha hamin hast mamnooon az site khobeton
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: 0528 o در تاریخ: 12/01/1390 - 00:22
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سایت خوبی دارید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: vahid fattahi در تاریخ: 13/01/1390 - 19:46
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت


  سلام من تازه عضو شدم به خاطر اهنگهاي خوبي كه در اين سايت گذاشتين از شما متشكرم
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: dadaseed در تاریخ: 15/01/1390 - 15:59
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  تشکر از سایت خوبتون angel
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SKE در تاریخ: 18/01/1390 - 01:47
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ازتون خواهش کرده بودم آهنگای سپهر رو هم بذارین ولی مثل اینکه محل نذاشتین!
  بی زحمت اگه از آهنگای سپهر-محمد بیباک-فرهاد دهقان هم بذارین ممنون میشم icecream
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: knasrin در تاریخ: 19/01/1390 - 13:01
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام محسن نامجو و اهنگ قفس شادمهر لطفا
  مرسی
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: knasrin در تاریخ: 19/01/1390 - 17:34
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  قبلا درخواست دادم
  محسن نامجو رو میخوام surprised
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: melina69 در تاریخ: 20/01/1390 - 01:09
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  rah سلام سلام سلام
  سلام به همگی.یه خسته نباشیدتوپول به بروبج این سایت.من خیلی کارم راحت شده باسایت شما!چون همه چی هست! مرسی راستی از علی تکتا هم اهنگ بذارین!البته اگر مجازه.خیییییلییی مرسیییی
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: rohola در تاریخ: 20/01/1390 - 11:02
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  باتشکر وخسته نباشید واقعا دستتون درد نکنه سایتتون خیلی توپه مثل اسمش. applause flower barbarian
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: roholaghorban در تاریخ: 20/01/1390 - 11:07
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام دستتون درد نکنه واقعا خسته نباشد سایتتون خیلی توپه مثله اسمش... barbarian flower applause bully
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: knasrin در تاریخ: 20/01/1390 - 19:01
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خسته نباشید
  اهنگ قفس از شادمهرو میخوام
  مرسی از زحماتتون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: knasrin در تاریخ: 21/01/1390 - 20:19
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خسته نباشید
  اهنگهای شادمهر هم فیلتر هستند؟چون تو هیچ سایتی دانلود نمیشه
  ممنون از زحماتتون
  مثل همیشه توپترینها
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: a در تاریخ: 22/01/1390 - 18:11
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  آهنگ خون سیاوش از معین رو بزارید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SKE در تاریخ: 23/01/1390 - 23:55
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام توپ ترین ها.ممنون از اینکه به در خواستم محل نذاشتین! angry
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: آبی اناری در تاریخ: 24/01/1390 - 13:32
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سایت جالبیه ممممممممممنووووووووووووووووووووون heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: اوتادی در تاریخ: 26/01/1390 - 22:51
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام آهنگ های مهرداد مرادپورم بزارین برای دانلود
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: آفاق در تاریخ: 28/01/1390 - 01:24
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام خسته نباشید لطفا از علیرضا بلوری نه بهلولی ترانه بگزارین
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: m_amin_mehrabi در تاریخ: 28/01/1390 - 17:29
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام خیلی دعات میکنم دوست من ....!
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: 8921043413 در تاریخ: 31/01/1390 - 11:59
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  saytetun harf nadare dametun garm
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: poriya_x6 در تاریخ: 31/01/1390 - 18:16
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام.دستتون درد نکنه واقعا.ولییییییییییییییییی اهنگهای جدید بذارین اینا همه قدیمی شدن.لطفا عوض کنید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: setayesh2 در تاریخ: 2/02/1390 - 16:37
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  flower heart سلام سایتتون خیلی خیلی جالبه واقعا محشره با تشکر
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: zizi zaza در تاریخ: 14/02/1390 - 16:17
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سایت باحالیه دوسش دارم
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: golijoon در تاریخ: 18/02/1390 - 22:22
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام واقعاً بابت سايت خيلي توپتون تشكر مي كنم من خيلي وقت نيست عضو شدم اما خيلي راضيم و بيشتر وقتمو با سايت شما سرگرمم.تنها سايتي هستيد كه خيلي راحت ميشه از اون اهنگ دانلود كرد. هزار بار دستتون درد نكنه ممنون
  ------------------------
  توپترينها : سلام دوست خوبم.. رضايت شما تنها آرزوي ماست
  از پيوست شما به جمع اعضاي توپترينها خيلي خوشحاليم flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: اسبری در تاریخ: 27/02/1390 - 17:12
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam
  ba inke ozam shodam bazam nemitonam ahang danold konam
  ------------------------
  توپترينها : با سلام و عرض خوش امد، اگر عضو هم نميشدين ميتونستين تمام اهنگها رو دانلود كنيد .الان تست كردم دانلود اهنگها هيچ مشكلي نداشت و شما تنها كاربري هستين كه در دانلود مشكل دارين .حتما يك نرم افزار مديريت دانلود نصب كنيد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: اسبری در تاریخ: 27/02/1390 - 17:15
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam
  ba inke ozv shodam nemitonam ahang danold konam
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: اسبری در تاریخ: 27/02/1390 - 17:16
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  nemitonam danold konam
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sabili در تاریخ: 30/02/1390 - 12:20
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  آهنگایی که میزارین خیلی عالین ...
  مرسی applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: saeedostad در تاریخ: 5/03/1390 - 14:50
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام دستتون درد نکنه واسه ی سایت عالیتون فقط 1سوال دارم چرا اهنگ های رپ رو نمی ذارید؟
  مرسی[ sick
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: اریایی در تاریخ: 7/03/1390 - 18:50
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام برای چندمین بار میگم.اگه میشه اهنگ های امیرشفیعی رو بذارین.البته اگه زحمتی نیست.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: tachra در تاریخ: 9/03/1390 - 12:13
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  dorood,misi az ahangahye k mizarin,age emkanesh hast hange jadide khareji bezarin.sepasgozaram.bedrood. laughing
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: tachra در تاریخ: 9/03/1390 - 13:01
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  dorood.misi az ahangahye ghashngetun,age emkan dare ahange khareji ham bezarin.sepasgozaram.bedrood. laughing
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hasani80 در تاریخ: 9/03/1390 - 18:26
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلاااااااااااااااااااااااااااااااام عزيز خدا قوت سايتتون حرف نداره flower متشكرم winked
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: atefe در تاریخ: 10/03/1390 - 23:48
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  man ahangioo ke mikhammm paida nemikonammm jighhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: آنیلا در تاریخ: 11/03/1390 - 08:31
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ممنونم عالی بود
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: alawadhi در تاریخ: 13/03/1390 - 18:42
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام مرسي از اهنك هاي خوبتون ولي اكه ميشه ترانه هاي كوكوش وسياوش قميشي رو هم بزارين ديكه
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: Aliyar در تاریخ: 13/03/1390 - 23:05
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  مرسی مرسی مرسی
  واقعا عالی بود
  علیار
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ss76 در تاریخ: 14/03/1390 - 00:28
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  applause
  excellent
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ali_sadafi در تاریخ: 14/03/1390 - 16:18
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام ،خیلی عالیه ، وبسایت باحال و کاملی هستش ، معلومه خیلی زحمت کشیدید تا به اینجا برسه ، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم همیشه پیروز باشید ، آهنگ سیاوش قمیشی را هم بذارین ممنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــون
  ----------------------
  توپترينها : از اينكه قابل دونستين و عضو توپترينها شدين خيلي خوشحاليم.براي اينكه هميشه بدون دردسر سايت برا همه باز بشه بايد از قوانين جرايم اينترنتي حمايت كنيم.بنابراين شرمنده ايم كه اين درخواست شما را نميتوانيم انجام دهيم .
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ali sadafi در تاریخ: 14/03/1390 - 21:42
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام ، وبسایت خیلی خوب و باحالی هستش یعنی باید گفت کامله ، این هم نشان دهنده زحمات زیاد شماست و یه خسته نباشید جانانه میگم ، آهنگ سیاوش قمیشی را هم بذارین راستی من طرفدار پرا پا قرص محسن چاوشی هستم به خاطر اینکه آلبوم حریص را گذاشتین تا دانلود کنیم باز هم متشکرم ، خیلی خوبین و آرزو میکنم همیشه پیروز و سر بلند باشید ممنــــــــــــــــــــــــــــــــونتونم.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: آرش در تاریخ: 17/03/1390 - 11:47
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام سايت با حاليه فقط لطف كنيد از اميد و شادمهر هم آهنگ بزاريد

  ممنون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: jk7i54o در تاریخ: 17/03/1390 - 16:15
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  عالی بود
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: firegirl در تاریخ: 18/03/1390 - 18:37
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام لطفااهنگ یه لحظه چشماتو ببند از گروه سون رو واسه دانلود بزارید.
  --------------------
  توپترينها : سلام، بله در اسرع وقت
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: asad54654213 در تاریخ: 20/03/1390 - 17:57
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  w23
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: proxy در تاریخ: 23/03/1390 - 01:13
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام و تشکر از پستای ویژه تون.. اگه امکانش هست جددترین آلبوم های ne-yo * sean kingeston * snoop dogg * pitbull * sean paul * aksent را در پستای ویژه قرار دهید.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: m4d3m2a1 در تاریخ: 23/03/1390 - 12:45
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ازآهنگهای مصطفی فتاحی هم اگه میشه بذارین مرسی applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: assassin creed در تاریخ: 24/03/1390 - 10:22
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  آقا عالی بود در سطح اسکار هالیوود
  ------------------------
  توپترينها : ممنونم ، ممنون از نظر لطفت .
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: tachra در تاریخ: 24/03/1390 - 14:22
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  dorood va khaste nabashi be shoma az saite besiar khubetun.
  age emkan dare danlod ahangaye simine ghanem o bezarin kheyli donbalesh hastam,ba tashakor.bedrood,
  -----------------------
  توپترينها : سلام به شما ، ممنون كه افتخار دادين از سايت توپترينها بازديد كردين .سعي ميكنيم درخواستهاي شما در اسرع وقت انجام بشه .ممنون از نظر لطفتون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: tareq در تاریخ: 24/03/1390 - 22:02
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام برای تمام شما دوستانی که بسیار زحمت میکشید برای بهترشدن این سایت
  ---------------------
  توپترينها : سلام دوست عزيزم، ممنون از نظر لطفتون flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: tareq در تاریخ: 24/03/1390 - 22:07
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SE_KA1521 در تاریخ: 25/03/1390 - 11:41
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  عالی بود مرسی
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: net2 در تاریخ: 25/03/1390 - 16:48
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام خوبه اگه میشه از سهراب پاکزاد آهنگ بیشتری بذارید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: bluelotus در تاریخ: 26/03/1390 - 10:26
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  آهنگ سكوت از محسن يگانه ميباشد نه سهراب پاكزاد
  Ms
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: selda در تاریخ: 26/03/1390 - 18:03
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  bebakhshin ye bare dg mozahem misham bazam danlod nemishe
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: elena! در تاریخ: 27/03/1390 - 20:47
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  توپ توپ توپ ترینها!
  واقعا کارتون حرف نداره....
  می خواستم بگم آهنگهای رپ(یاس) رو برای دانلود بذارید..
  خیلی گلید
  ممنون

  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: shamama در تاریخ: 28/03/1390 - 09:49
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  دارم لذت میبرم winked
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: آتشکده خاموش در تاریخ: 30/03/1390 - 18:01
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام خدمنمت شما دوستان عزیز که برای این سایت این همه زحمت کشیددید فوق العاده اس بهتر از این نمی شه امیدوارم که همیشه موفق باشین در کل دمتون گرم
  ---------------------------
  توپترينها : سلام دوست خوبم ، از اينكه به ما لطف دارين ممنون .انشالله هميشه از توپترينها راضي باشيد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: سهیل0312 در تاریخ: 2/04/1390 - 08:56
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  محسن حاحقی میخوااااااااااااااااااااااااااااااااااااام lol wassat crying
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: صحرا در تاریخ: 2/04/1390 - 21:54
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام من واقعا از سایتتون خوشم میاد و هر وقتی که بتونم حتما بهتون سر میزنم
  مرسییییییی
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: صحرا در تاریخ: 2/04/1390 - 22:03
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  چرا هنوز البوم حمید عسگری رو برای دانلود نذاشتین؟
  انتظار نداشتم ازتون که هنوز برای دانلود نذاشتینش
  واقعا ناراحتم کردین
  --------------------------
  توپترينها : دوست خوبم ، هنوز اجازه نشر اين آلبوم در سايت رو به ما ندادن .برا همين هم درست نيست كه بخواييم آلبوم رو بزايم .خيلي ببخشيد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: happy girl در تاریخ: 4/04/1390 - 07:14
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  merc saite kheyli kheyli khoobi darid faghat age mishe ahangaye shad bishtar bezarid,in ahangaro kheyli vaghte vase dl gozashtin lotfan ahangaye jadid tar ham bezarid... ba tashakor az zahamate faravane shoma
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: firegirl در تاریخ: 4/04/1390 - 13:47
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  nemidunam ba che zabuni azatun tashakor kona.vaghean ke behtarin sayt ro darid. flower flower
  -------------------------------
  توپترينها : ممنون از نظر لطفتون ، خوشحالم راضي هستيد flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: behnamt در تاریخ: 4/04/1390 - 18:54
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام من عضو جدیدتونم اقا دمتون گرم اهنگاتون خیلی خیلی راحت دانلود میشه واقعا از زحمات بی دریغ شما متشکرم
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: مسعود1376 در تاریخ: 5/04/1390 - 09:37
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سایتتون عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییی smile hello
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: FNGHAG در تاریخ: 8/04/1390 - 19:07
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  عالیه !!!!! واقعا عالیه !!! cranky
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: slb در تاریخ: 10/04/1390 - 20:43
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خوشم اومد کلاس کارتون بالاست
  ممنون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: maryam.deh در تاریخ: 11/04/1390 - 19:43
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  kheili khoob bood mamnoon faghad bazi az ahanga download nemisjod mamnoon angel
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hichkassssss در تاریخ: 12/04/1390 - 14:25
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام من وحید هستم .اولا از زحمات شما بسیار تشکر میکنم و آهنگ های زیادی زو از سایت شما دانلود کردم .اگه بشه از پویا بیاتی هم چندتا آهنگ بزارین و آهنگ کنسل 3 مجید خراطها هم هر وقت اومد اینجا برا دانلود بزارین ممنون میشم.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: slb در تاریخ: 13/04/1390 - 15:44
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  از کارهای امین فیاض هم بذارید ممنون میشم
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: tanha.pesar_b_a_d در تاریخ: 13/04/1390 - 23:01
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام ..واقعا عالیه خیلی زحمت میکشین..دانلود خیلی عالیه.. thanks.. love
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: tanha.pesar_b_a_d در تاریخ: 13/04/1390 - 23:05
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  من اهنگ جدید امین فیاض رو نمیبینم ..اگه میشه بزارینش...مر... love 30
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: vahidddddddddddddd در تاریخ: 14/04/1390 - 16:33
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام با تشکر از زحمات شما اگه بشه به زودی آهنگ باور محال از علی اصحابی رو بزارید ممنون میشم .
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sosan در تاریخ: 17/04/1390 - 12:49
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام لطفا از افشین آذری هم آهنگ بذارید.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: سجاد براقی در تاریخ: 17/04/1390 - 13:51
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  واقعا که سایت خیلی خوبی دارین
  می خواستم خواهش کم اهنگای لبوم خاص رو هم بذارید
  اهنگاش و ها نه دمو رو
  خیلی ممنون میشم
  خصوصا اهنگ چاوشی
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: گلادیاتور در تاریخ: 17/04/1390 - 18:59
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سالم منم عضوجدیدتونم ممنون ازآهنگهای توپتون واقعآ حال کردم دمتون گرم فقط اگه مشه آهنگهای جدیدافشین آذری رو بذارید برای دانلود ممنونتون میشم بازم میگم دمتون گرم heart heart
  --------------------------------
  توپترينها : سلام دوست خوبم ، خوشحالم كه از كارمون راضي بوديد .ممنون از لطفتون .هر اهنگ جديدي رو در سايت حتما قرار ميديم.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: بهارشیروانی در تاریخ: 18/04/1390 - 21:10
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام ممنون از سایت باحالتون اگه میشه اهنگهای بیشتری از سیروان خسروی بذارید .باتشکر بهار از اصفهان
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: کیانا در تاریخ: 20/04/1390 - 00:36
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام اگه میشه آلبوم رمانتیک شهاب رمضان رو بگذارید ممنون واقعا وبلاگ عالی دارید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: امنه در تاریخ: 22/04/1390 - 04:33
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام خواهش میکنم اهنگهای گروه سون به خصوص اهنگ واست میمیرم رو بگذارید applause ممنون از سایت عالیتون rah
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hamedlak در تاریخ: 22/04/1390 - 18:39
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  از تمامی سایتهایی که تا حالا دیدم بهتر بوده ، مخصوصا تو بخش موزیک و عکس
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: azarihamed در تاریخ: 23/04/1390 - 10:18
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام

  دست همه تون درد نکنه

  موفق باشید

  تک تکید flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: امنه در تاریخ: 23/04/1390 - 18:57
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  تورو خدا اهنگ واست می میرم گروه سون رو برا دانلود بگذارید sob crying
  با تشکر از سایت عالیتون
  مرسی applause applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: امنه در تاریخ: 27/04/1390 - 05:44
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خیلی ممنون از اینکه اهنگ واست می میرم رو گذاشتید
  خیییییییییییییییلی دوستون دارم
  مرسی heart flower
  -------------------------------
  توپترينها : از خوشحالي شما ما هم خوشحاليم ، هميشه شاد باشيد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: رز رضوی در تاریخ: 27/04/1390 - 14:30
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه یه خواهشی ازتون دارم که آهنگ های کردی هم در بخش دانلود بزارید dollar sick
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: dowran در تاریخ: 27/04/1390 - 17:01
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  baba eyval
  ha kardam.ahangaton vaghean ziba hasto to hich ja gir nemiyad
  mamnon az lotfeton
  khaste nabashi
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: نویان در تاریخ: 29/04/1390 - 16:33
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام باتشکر از زحماتتون-اگه امکان داره اهنگهای ماهان بهرام خان رو برای دانلود بزارید.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: نویان در تاریخ: 29/04/1390 - 16:43
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام باتشکراز زحماتتون-اگه امکانش هست اهنگهای ماهان بهرام خان رو برای دانلود بزارین.ممنون از سایت خوبتون. applause icecream
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: k,dhk در تاریخ: 1/05/1390 - 18:37
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  mr30
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: k,dhk در تاریخ: 1/05/1390 - 18:41
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام توبترینها.یه خاسته ای داشتم اینکه اگه میشه کد اهنکهاروهم بزارید به خصوص کد اهنگ دوست دارم از گروه سون .مر30ازوبسایت خوبتون.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: دادا 14 در تاریخ: 2/05/1390 - 14:49
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام خسته نباشین آلبوم جدید مجید خراطها اومده؟
  اگه میشه باخبرمون کنید .
  ممنون از زحمت تون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sara_m در تاریخ: 7/05/1390 - 04:10
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام من تازه عضو سایتتون شدم مطالب جالبی توش هست فقط نمی دونم چرا هر کاری میکنم نمیتونم اهنگ دانلود کنم ممنون میشم راهنماییم کنید
  ------------------
  توپترينها : با سلام خيلي خوش اومدين به جمع توپترينها.داخل كادر زرد رنگ زير مطالب رو بخونيد حتما مشكلتون رفع ميشه .
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sara_m در تاریخ: 7/05/1390 - 04:12
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام من تازه عضو شدم مطالب جالبی دارین فقط نمی دونم چرا هر کاری میکنم نمیتونم اهنگ دانلود کنم ممنون میشم کمکم کنید
  ------------------
  توپترينها : با سلام خيلي خوش اومدين به جمع توپترينها.داخل كادر زرد رنگ زير مطالب رو بخونيد حتما مشكلتون رفع ميشه .
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: امنه در تاریخ: 7/05/1390 - 21:05
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  love سلام
  یه خسته نباشید توپ به توپترینها با عرض معذرت اگه میشه اهنگ یه راهی پیش روم بزار گروه سون رو برا دانلود بگذارید
  واقعا ممنون good
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: k1 در تاریخ: 8/05/1390 - 01:29
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  عالیییییییییییییییی!!!
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: marziyeh در تاریخ: 8/05/1390 - 02:06
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام لطفا اهنگهاي حميد وعماد طالب زاده رو بزارين .مرسييييييييييييييي
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sokootesahell در تاریخ: 8/05/1390 - 02:50
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خیلی عالیهه.......مممممممرررسیییییییییییییییی heart applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: nasim jooooon در تاریخ: 8/05/1390 - 17:12
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  kheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeily ali bod dameton garm mer30
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: خانومي در تاریخ: 9/05/1390 - 06:20
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam bebakhshid chara ahang hamid talebzade be esme khailet rahato nemishe danwold kard?lotfan rahnamim konin merci
  -------------------------------
  توپترينها : دوست عزيزم . تمام لينكهاي دانلود سالمه. اين هم تست كردم مشكلي نداره
  لطفا.... لطفا كادر زرد رنگ زير مطالب كه براي همين مواقع هست رو مطالعه بفرماييد تا بدونيد مشكل دانلود شما چيه .
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: gha3mhichkas در تاریخ: 9/05/1390 - 20:30
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام اگه امکانش هست ازهمایون شجریان توسایت بزارید. am
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: Abbas D در تاریخ: 10/05/1390 - 06:42
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  Mamnon
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: Mr.EviL در تاریخ: 10/05/1390 - 15:23
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  Mer30 Saite khobi Darin.Aksar Ahangay Ke Mikhastam Payda Kardam Va Rahat DowanLod Kardam >Enshala Dar Edame Raheton Moafagh bashin request
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mariya_16 در تاریخ: 10/05/1390 - 20:04
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  mamnun ali budan good
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: saideh در تاریخ: 11/05/1390 - 02:50
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam
  lotfan kelip haie yaso ham bezarid
  ba tashakor az weblogeton
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mehdi zarqi در تاریخ: 11/05/1390 - 19:24
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  smile
  salam be hameye bachehaye bahal
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: gha3mhichkas در تاریخ: 12/05/1390 - 21:35
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ببخشید رپ های جدید بذاریدازاین مزخرفانذارید angry applause no icecream
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: rosered در تاریخ: 13/05/1390 - 12:38
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  mersi az saite khobeton .......faghat akhar natonestam mostanade sheitan parastaro dawnlod konam....ye kari bokonid vasam kheili delam mikhad bebinam...bazam mersiiiiiiiiiiii applause
  ---------------------------
  توپترينها : سلام دوست خوبم ،
  دانلود لينكها تو اين چند ماه به هيچ وجه خرابي نداشته .خواهش ميكنم يك بار كامل ، توضيحاتي كه در كادر زرد رنگ زير مطالب هست رو مطالعه بفرماييد تا بتونيد دليل اينكه دانلود نميشه رو پيدا كنيد .
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ALICE در تاریخ: 14/05/1390 - 05:53
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  لطفا اهنگ هاي ياس و نيما رو بذارين flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sheyton در تاریخ: 15/05/1390 - 11:07
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  angel heart aliye baba
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: amir tala در تاریخ: 17/05/1390 - 16:51
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ممنون از اهنگ های خوبتون اگر میشه اهنگ های نودشادمهر عقیلی رو هم بگذارید ممنون می شم
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ali0222 در تاریخ: 18/05/1390 - 01:09
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام: اميدوارم حالت خوب باشه دلم ميخوادهميشه توي كارهات موفق سربلندباشي: applause heart winked
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ali0222 در تاریخ: 18/05/1390 - 01:21
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  اگه ميشه زحمتي نيست اهنگهاي مجيدخراطها كه سلطان صداهسته براي دانلودبزارين مرسي crying
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: Armita در تاریخ: 18/05/1390 - 01:57
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام خیلی ممنون از سایتتون
  لطفاً آلبوم یادگاری از سیاوش قمیشی رو برای دانلود رو سایت بذارین
  ممنون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: نفیسه************ در تاریخ: 19/05/1390 - 12:36
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  عالی دستتوننه درد نکنه
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: masoudnt در تاریخ: 20/05/1390 - 00:07
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ببخشید میشه اهنگ های جدید مجید خراط ها رو بزارید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ALICE در تاریخ: 20/05/1390 - 01:47
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  اهنگ هاي محسن يگانه را لطفا برام ايميل كنيد خواهش ميكنم
  emile:jenefer5282@yahoo.comمرسي flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: شاهین یه دنده در تاریخ: 20/05/1390 - 17:36
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam.kheily site toooooooooooooooooopy darid mamnon.beseyar sepas hello
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: amir765 در تاریخ: 20/05/1390 - 18:58
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام عاليه فقط ترانه هاي محمد عليزاده رو زياد كنيد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mehdad در تاریخ: 21/05/1390 - 14:43
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam.dametoon garm babate behtarin saite tafrihi dar iran ..
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mash gholam در تاریخ: 21/05/1390 - 18:04
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ممنون از آهنگهاي زيباتون heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mehdad در تاریخ: 22/05/1390 - 14:42
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  dametoon garm
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: دلبر در تاریخ: 22/05/1390 - 18:14
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam vaghan khaste nabashin,taranehai amin habibi ham age mish bezarin applause rah
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ALICE در تاریخ: 23/05/1390 - 05:31
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  gha3mhichkas,
  بيشترشون جديد ترينند
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: zaman در تاریخ: 25/05/1390 - 03:46
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam khaste shirin hastam taze saytetoon ro peyda kardam alye azatoon mamnoonam va khaste nabashid bay rah
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: saloomeh در تاریخ: 25/05/1390 - 12:14
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خیلی ممنون بابت لینکای زیباتون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: روژين در تاریخ: 26/05/1390 - 21:04
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام لطفا آهنگ broken angel remix آرش رو واسه دانلود بزارين.دست شما درد نكنه اون تاپيك چيه در مورد دانلود فيلم دخترا گذاشتين؟؟؟؟؟سايت به اين خوبي واسه چي مارو ناراحت مي كنين؟؟؟؟؟ديگه اين كارو نكنينا
  ------------------------------
  توپترينها : سلام روژين جان .اين كه فرمودين فيلم دخترا .. نميدونم كجاي سايت ديدين اين رو ..ما از اين چيزا اصلا و ابدا تو سايت نداريم.اگه هم تيترش رو ديديد حتما داخل مطلب بشيد ميبينيد كه يا فيلم خنده دار و طنز بوده يا چيزي تو همين مايه ها .
  heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: طنین در تاریخ: 27/05/1390 - 15:38
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  من خیییییییییییلی دوستون داااااااااارم smile
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: rahim falah manjil در تاریخ: 29/05/1390 - 13:56
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam azizam ahanget kheyli bahale delchasbe doset daram
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: elisa در تاریخ: 29/05/1390 - 18:13
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  what از مهدي يراحي بازم اهنگ بزارين.. مچكر
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: خسین گوجه در تاریخ: 30/05/1390 - 10:32
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  دمت جیییییییییییییییییییییییییز خیلی باحالین.پاتو بزار روم رب بشم lol
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: smk_0171 در تاریخ: 31/05/1390 - 18:13
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  آهنگ ها خداييش قشنگن مخصوصا آهنگ سامي يوسف ممنون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: روژين در تاریخ: 2/06/1390 - 00:06
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام ببخشيد من برنامه ي اينترنت دانلود منيجر رو دانلود كردم ولي به جز بار اول ديگه كار نكرد در واقع سريال نامبر مي خواد.سرعتش هم خيلي پايينه.مي خواستم اگه ميشه راهنماييم كنين كه چطور ازش استفاده كنم.مرسي
  --------------------------
  توپترينها: دوست من ، شما بعد از دانلود و نصب نرم افزار هر موقع نرم فازار به صورت اتوماتيك خواست كه آپديت بشه بايد گزينه no رو كليك كنيد .چون اگه نرم افزار بخواد آپديت بشه سريع تشخيص ميده كه برنامه كرك شده هست و ديگه كار نميكنه .
  دوباره نصب كنيد ..ابتدا قبلي رو remove كنيد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: fingily در تاریخ: 5/06/1390 - 16:22
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام من تازه امروز عضو توپ ترین ها شدم .خیلی سایت خوبی دارین فقط لطفا آهنگ های جدید علی لهراسبی را هم بیشتر بگذارید.ممنون
  moonw winked cranky angel
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: fingily در تاریخ: 5/06/1390 - 16:29
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام .آهنگ 3.5.2 علی لهراسبی دانلود نمیشه.ولی بقیه آهنگ ها دانلود میشه. من با نظرآفاق خانوم موافقم می خواستم بگم که اگر ازعلیرضا بلوری هم آهنگی بذارین ممنون میشم rah
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: z.jojo در تاریخ: 5/06/1390 - 17:02
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  fogholadas.behtarinid doseton daram jOoOoOoOoOoOoOoOoOn booooooooooooooooooooooooooooooooooooooOs
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: z.jojo در تاریخ: 5/06/1390 - 17:09
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  fogholadas. behtarinid doseton daram.jOoOoOoOon booooooooooooooooooooos applause heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hamid13571357 در تاریخ: 5/06/1390 - 17:45
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام

  عااااااااااااااالللللیه ممنون از زحماتتون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: 2r2neh در تاریخ: 5/06/1390 - 18:02
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام دوست عزیز! خیلی خیلی مرسی بابت آهنگا! فوق العاده بود!!! flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: یه دوست در تاریخ: 6/06/1390 - 03:20
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  فوق العاده بود واقعا ممنون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: fingily در تاریخ: 6/06/1390 - 12:57
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام می خواستم ازتون تشکر کنم فقط چرا نظرات من نمی مونه ولی مال بقیه ی اعضای سایت هستش. sad surprised flower
  ------------------------
  توپترينها : سلام دوست فينگلي جان ، ما نظرات روحذف نميكنيم .. مگر اينكه پشت سر هم باشه
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: esfandmahi در تاریخ: 6/06/1390 - 15:04
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خیلی عالیه متشکرم لطفا از علیرضا طلیسچی بازم اهنگ بذارید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: روژين در تاریخ: 6/06/1390 - 23:25
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام لطفا از بابك جهانبخش آهنگ بذاريد.مرسي
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: fingily در تاریخ: 7/06/1390 - 11:44
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام به تمام بچه هایی که عضو توپترینها هستند. می خواستم از توپترینها تشکر کنم مه به نظرات ما احترام میذارین.ومرسی که آهنگ های جدید گذاشتین و مرسی که آهنگ در کنار تو علیرضا بهلولی را گذاشتین. winked love applause heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: kim_ji در تاریخ: 7/06/1390 - 14:34
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  flower سلام واقعا سیتتون توپترینه
  mamnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon
  ازتون میخوام آهنگای شاد بیشتری توسایت بذارین و همچنین آهنگای بیشتری از مهدی مقدم و خوانندگان قدیمی
  بازمmamnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: kim_ji در تاریخ: 7/06/1390 - 15:34
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  آلبوم جدید محمد اصفهانی معرکه بود اگه میشه از کلیپهای معین هم قدیمها و هم جدیداشو با فرمت3gpوbmvتو سات بذارین مرسی winked applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: happy girl در تاریخ: 9/06/1390 - 06:34
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ahange shad kam peyda mishe too site...age momkene ahangaye shadam bezarid
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: کریس در تاریخ: 10/06/1390 - 13:41
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خاک تو سرت با این آهنگای پوستیدتون برو بمیر
  -----------------------------
  توپترينها : شما دو نظر دادين ، هر دو نظر هم اين مدلي بود .. اما چرا اسمتون رو در هرنظر تغيير دادين .. يه جا مينويسي كريس .. يه جا ديگه ريكاردو از برزيل ...
  شما فعلا ببين كي هستي و چي ميخواي بعدا لطف كن نظر بده ..
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ریکاردو از برزیل در تاریخ: 10/06/1390 - 13:44
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  تو دنیا یه آدم بی عقل پیدا میشه اونم مدیریت این سایت
  باید سایتتو درشو گل بگیری
  -------------------------------------------------
  توپترينها : flower شما دعا كن ، انشالله در اولين فرصت
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: روح امیر حسین در تاریخ: 10/06/1390 - 13:47
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  شما که اینقدر سایتتون خوبه بیاین 5 کیلومتری بهشت زهرا منو نجات بدین دارم میمیرما
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: keyvan550 در تاریخ: 11/06/1390 - 01:05
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خوبه که تابع قوانین هستین سایت رسمی و خوبیه من به استاد دانشگاهم معرفیش کردم winked
  خیلی هم خوانندهاش خوبن از این خواننده بیخودا مثله ابرو گوندش و...... نزارین
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: milad007 در تاریخ: 11/06/1390 - 23:06
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام دوستاي خوبم.حالتون چه طوره؟ اگه از علي اصحابي و علي تكتا آهنگاي بيشتر و قشنگ تري بذاريد ممنون ميشم.مر30
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: fazeleh در تاریخ: 14/06/1390 - 14:26
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  sayt good winked eton kheyli khobe .ye darkhast dashtam age mishe albom fasle tazeh ehsan khajeh amiri yo baray danlod bezarin
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: nafaaass در تاریخ: 15/06/1390 - 19:17
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  applause ahangatun kheili aalllllllllllllliiiiiiiiii bud mamnun
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hojat63 در تاریخ: 15/06/1390 - 21:20
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: aski در تاریخ: 18/06/1390 - 11:15
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام، از سايت خوبتان ممنونم، لطفا هر آهنگ جديدي كه از محمد عليزاده داشتيد در سايتتان براي دانلود قرار بدين.
  موفق باشيد.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: blood-men در تاریخ: 19/06/1390 - 11:09
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  اگه بشه چندتا آهنگ دیگه از مجید خراطها و پویا بیاتی بزارین تازه باشن بهتره.متشکرم .بای!!!!!!!!!
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: علی h.n در تاریخ: 21/06/1390 - 17:18
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  خسته نباشید لطف میکنید آهنگ الفبای مهربانی مجید اخشابی را برای دانلود قرار دهید.
  -------------------------
  توپترينها : سلام ، البته
  درخواست شما همين امروز انجام ميشه.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ستاره سها در تاریخ: 22/06/1390 - 18:56
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  لطفا اهنگ دختر مردم اندی را نیز برای دانلود بگذاری ممنون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: parsa_d2004 در تاریخ: 22/06/1390 - 19:38
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  toopi agha tooooopi
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hossein_firstlove در تاریخ: 22/06/1390 - 23:01
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با عرض سلام و خسته نباشی!سایت بسیار عالی و خوبیه!ولی خواهشا اگه میشه تاریخ آهگ هارو بذارین که بفهمیم جدیده یا قدیمی!مرسی از لطفتون! heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: شیرین عسل در تاریخ: 26/06/1390 - 13:11
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  آهنگاتون خیلی خوبن و سریع دانلود میشن،اون عزیزایی هم که نمی تونن دانلود کنن کلیک راست کنن وsave target asرو بزنن.به همین راحتی heart rah
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: پریس در تاریخ: 26/06/1390 - 13:21
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  یوهووووووووووووووووووووووووووووووووو
  سلام به توپ ترین ها
  مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  همه چی عالی بود hello flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: شیرین عسل در تاریخ: 28/06/1390 - 15:21
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام،یه ماچ گنده به همه ی توپ ترینی های گل angel اول میخوام از مسئولین سایت تشکر کنم بعدشم خواهش کنم،التماس کنم و به پاشون بیفتم که یه کاری کنن که بشه قبل از دانلود کردن آهنگا اونا رو باز کرد وگوش داد.آخه آدم اون همه وقت می ذاره یه آهنگی رو دانلود می کنه بعدش که گوش میده خوشش نمیاد و فقط وفقط حرص میخوره و آتیش می گیره!!! am angry
  -----------------
  توپترينها : سلام دوست خوبم ، اگه بتونيم چشم و حتما انجام ميشه .
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: شیرین عسل در تاریخ: 28/06/1390 - 15:26
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ستاره سهای عزیز!,مگه نمی دونی که این آهنگی که تو می خوای غیر مجازه و این سایت با رعایت دستورات اسلامی باز شده؟ لطفا آهنگایی رو که تو کشورمون ضبط شده درخواست کنین.

  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: شیرین عسل در تاریخ: 28/06/1390 - 15:46
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  لطفا آهنگ {وابستت شدم} از احمد سعیدی رو واسه دانلود بذارین.یه دنیا بوس winked
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: تنهاترین در تاریخ: 1/07/1390 - 15:10
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام توپترین ها سایت خیلی باحالی دارید آدم بسیار سرگرم میشه توش!!! کامل ترین و مرتب ترین سایت از نظر محتویات. واقعا کارتون عالیه. خصوصا این پست ترانه ها خیلی عالیه. با دانلود بسیار آسان. از محسن یگانه بیشتر ترانه بذارید. ممنونم.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: روژين در تاریخ: 4/07/1390 - 01:35
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام دوستان عزيز كسي ميدونه مجموعه 26 قهوه تلخ كي مياد؟
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hosien در تاریخ: 4/07/1390 - 01:46
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam.man ta hala to hich saiti nazari nanveshtam vali vaghean az saite shouma khosham oumad sai mikonam be hame doustamam begam.ba tashkor faravan.ahangaton aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hosien در تاریخ: 4/07/1390 - 10:38
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  agha vaghan merc khili saite khoubi darien nadid dosteon dariem.merccccccccccccccc
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: EFSHA در تاریخ: 4/07/1390 - 14:32
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  babaaaaaaaaaaaa EYVAAL be valetuuunn.in albom jadide chavoshiiam ag mishee bezariiin ke dg tooptariinhaa toptar tar tar beshe heart sick winked hippy
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sheyda70 در تاریخ: 6/07/1390 - 11:08
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام به توپترین ها
  آهنگ ها خیلی خوبن،خیلی هم جدیدن.
  من ازتون یه خواهشی دارم،اگه میشه آهنگ های غمگین بیشتر بذارید.مثل پویا بیاتی و مجید یحیایی.
  خیلی خیلی ازتون ممنونم good
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: اووووووو در تاریخ: 6/07/1390 - 14:27
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام.بهترین عالیترین و کامل ترین وبسایت دانلودی هستید که تا به حال دیدم.
  مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییی.......... heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: EFSHA در تاریخ: 6/07/1390 - 20:41
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salaaam.sayteee kheliiiiii tooopiyeee tongue heart ag mishee albom jadide chavoshio bezariin ke dg sytetoon tooptar az ina she hello suspect applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: perancirani.com در تاریخ: 6/07/1390 - 22:08
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خیلی خیلی ممنون. همه ترانه هایی که از خواننده های ایرانی دنبالشون بودم رو اینجاپیدا کردم love hello applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: rechard salbali در تاریخ: 10/07/1390 - 15:50
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خیلی ممنون عالی بود. applause good
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ویز ویز در تاریخ: 11/07/1390 - 20:56
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام من سهیل هستم دمتون گرم خیلی سایت باحالی دارید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: پريا وليزاده در تاریخ: 15/07/1390 - 11:46
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سايت خيلي خووووووووووووووووبي دارين love .
  دستتون درد نكنه من همه اهنگارو از سايت شما دانلود ميكنم.
  مطالبتونم خيلي قشنگو خوندنين. سايتي مثل سايت شما نديدم cranky
  flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: بهارمحمدزاده در تاریخ: 16/07/1390 - 10:55
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ممنونم از اینکه هر چیزی توسایتتون میذارید راحت دانلود میشه اگه میشه از کارای مریم
  حیدرزاده هم بذارید من عاشقشم مرسی applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sheyda70 در تاریخ: 19/07/1390 - 10:03
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  من دنبال آهنگ بزن زیر گریه از رضا شیری می گردم،میشه خواهش کنم برای دانلود بزارید؟


  ---------------------
  توپترينها : سلام شيدا جان ، اهنگ بزن زير گريه در سايت هست . از قسمت آرشيو موضوعي سايت وارد قسمت ترانه و آهنگ ايراني شويد ..
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: moje mosbat در تاریخ: 22/07/1390 - 22:52
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  آهنگهای خیلی خوبی بود خوشم اومد برا تون آرزوی موفقیت وخوشبختی می کنم angel
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sheyda70 در تاریخ: 23/07/1390 - 08:58
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  خیلی ممنونم که راهنماییم کردید،بلاخره دانلودش کردم.
  بازم ازتون ممنونم
  love
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: نرگس72 در تاریخ: 25/07/1390 - 18:55
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام خسته نباشین من دنبال آهنگ عزیزم با صدای عماد طالبزاده و باراد هستم خیلی دنبالش گشتم اما پیداش نکردم اگه تو این قسمت بیارینش خیلی خیلی ممنوننتون میشم flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: rabinson در تاریخ: 26/07/1390 - 18:04
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ممنون.از زحماتتون متشكرم.عالي بود
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: عاطفه.م در تاریخ: 29/07/1390 - 12:16
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلااااااااااااااااااام winked
  عالي بوووووووووووووووووود
  لطفا آهنگ( منو از نو بنا كن ) رو هم بزارين
  خوانندشو نميدونم كيه what
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: atef در تاریخ: 2/08/1390 - 13:12
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  aliiiiiiiiiie. movafagh bashid applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: EFSHA در تاریخ: 2/08/1390 - 15:12
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  vaqeean toope toope tanxxxx heart :hippyplz har ahange jadid az chavoshio shehab ramezan umad vase download hatmaaan bezaziiin mqc
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: CAVOSHGAR در تاریخ: 3/08/1390 - 17:25
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  feel
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: milad007 در تاریخ: 18/08/1390 - 13:36
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam.age taraneye melody az arashro bezarid mamnoooon misham
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: zana در تاریخ: 20/08/1390 - 12:04
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  mamnon khaeli aleya
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: هرکول در تاریخ: 22/08/1390 - 15:49
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  این چه آهنگ ساخاریه(آهنگ الهه ناز یگانه و بنیامین؟ wassat
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SAJJAD007 در تاریخ: 27/08/1390 - 12:27
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیز و تشکر و خسته نباشید میگم به تمام دستدن کارای این سایت من تازه عضو شدم و I LOVE YOU : توپترینها
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SAJJAD007 در تاریخ: 27/08/1390 - 13:26
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  good very very good
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SAJJAD007 در تاریخ: 27/08/1390 - 13:35
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ممنون میشم اهنهای سام رو برای دانلود بزارین با تشکر و خسته نباشید : wine
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: m7441 در تاریخ: 28/08/1390 - 12:36
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام آلبوم زیبای خاموش کویتی پوروبرادانلودبزاریدممنون میشیم
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mahdi_usn در تاریخ: 28/08/1390 - 15:19
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  sala surprised m sitetoon kheyli bahale what
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SAJJAD007 در تاریخ: 4/09/1390 - 10:14
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلامی به گرمی افتاب و به روشنایی مهتاب خسته نباشید واقعا کارتون خیلی سخته ازتون تشکر میکنم بابت چنین سایت توپی واقعا توپترینهاینهاین ممنون از سایتتون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: EN_VAFA در تاریخ: 6/09/1390 - 23:03
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام سایت با حالیه دستتون درد نکنه $میشه از آهنگهای مجید خراطها بذارین ممنون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SAJJAD007 در تاریخ: 10/09/1390 - 08:34
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام واقعا خسته نباشید تشکر فراوان از شما و سایت توپه تون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SAJJAD007 در تاریخ: 10/09/1390 - 08:37
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  (توپترینها) I LOVE YOU heart
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: الهه_تبریز در تاریخ: 14/09/1390 - 14:57
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  merC az ahangatun kheili khub budan flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SAJJAD007 در تاریخ: 15/09/1390 - 13:18
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  به همتون خسته نباشید میگم hello

  ممنون* تشکر* good
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: SAJJAD007 در تاریخ: 15/09/1390 - 13:21
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  گر جفاي روزگار تکه کند قلب مرا، روي هر تکه نويسم اسم زيباي تو را

  توپترین ها دوستت دارم love
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: sania در تاریخ: 17/09/1390 - 19:14
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام لطفا هوای تو و باور نکن مهدی یراحی رو هم اضافه کنین مرسی good
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ایشین در تاریخ: 17/09/1390 - 21:24
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام.خسته شدم تو هر وبی رفتم ک باید عوض بشم خواشتم بگم اهنگها قشنگترش کنید من که نتونستم اهنگی دانلود کنم .راستی دوستتون دارم یه اشولو اشنگترش
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ایشین در تاریخ: 17/09/1390 - 21:44
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  اخه جالب اینجاست مراحله طاقت فرسایی باید رد کنم یعنی اینکه نمیشه خوب من ایدیم یاهو چرا پس هی میزنه که ایمیل معتبر باید بدید خسته شدم no wassat belay sad no
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mobin... در تاریخ: 20/09/1390 - 14:34
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ba salam o tashakor khedmate shoma mikhastam az ahanghaye saiteton tashakor konam man hamasho dl kardam kheyli aly bod mer30.movafag bashid.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: asssssa در تاریخ: 20/09/1390 - 18:15
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salam eyvalllllllllllllllll hal kardam ba ahang hatooon bestttttttttttttttttttttttttttttt
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: alaleh90 در تاریخ: 20/09/1390 - 23:46
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام-سایتتون واقعا عالیه-من چندوقته مرتب ازاین سایت استفاده میکنم واهنگ های خیلی از خواننده های مورد علاقمو اینجا پیدا کردم-ممنون
  ------------------
  توپترينها: سلام آلاله جان .. شما لطف داري. شاد و سالم باشيد flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: مهسا تنها در تاریخ: 22/09/1390 - 19:04
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام وای ایجا چقدر آهنگ هست کدومو دانلود کنم واقعا ممنون مرسی فقط یه مشکلی دارم من نمی تونم ایمیل بسازم اگه میشه آموزش ثبت نام در یاهو رو تو سایت بزارید یا اگه میشه شما برام بسازید واسه جواب من فردا سر می زنم
  راستی تا یادم نرفته دیروز تو دانشگاه بچه ها آهنگهای یک خواننده جدیدو گوش میکردن آدرسشو بهم دادن من هم رفتم آلبوم این خواننده جدیدو دانلود کردم خیلی زیبا و با احساس خوندن واقعا جاشون اینجا تو این سایت خالیه گفتم شاید خواستین بزارید تو سایت تا دوستان هم استفاده کنن
  درضمن سایت شما خیلی بزرگ و قشنگه
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: دختر بارون در تاریخ: 25/09/1390 - 18:29
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام.واقعا دستتون درد نکنه.تازه میفهمم دانلود کردن چقدر میتونه اسون باشه.من هر وقت اومدم اهنگ دانلود کنم یا سایت فیلتر بوده یا...
  ازتون میخوام اگه میشه اهنگ دلشوره و تنهایی مصطفی یگانه رو هم واسه دانلود بذارید.مر30
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: m.omid در تاریخ: 28/09/1390 - 22:02
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام به توپترینها.خواهش میکنم اگه میشه آهنگ تنهام نذار مهدی احمدوند رو بذارید روسایتتون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: wolfnight2025 در تاریخ: 29/09/1390 - 16:37
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلي عالي بود love
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: دختر بارون در تاریخ: 29/09/1390 - 23:43
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام.واقعا خسته نباشید.اگه میشه اهنگ های مصطفی یگانه رو هم واسه دانلود بذارید.مر30
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: afifeh در تاریخ: 5/10/1390 - 12:27
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  باتشکر می خواشتم اهنگ دل خوشی رضا باقری بذارید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: vahid sedona در تاریخ: 6/10/1390 - 13:34
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام آهنگ هاتون خوب بود ولی از مهدی احمدوند و سامان جلیلی آهنگ جدیدی نیست
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: vahid sedona در تاریخ: 6/10/1390 - 13:36
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  good
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: vahid sedona در تاریخ: 6/10/1390 - 13:41
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  [b]اهنگ های مهدی و سامان هم روی سایت بزارید ممنون میشم good
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: vahid sedona در تاریخ: 6/10/1390 - 13:44
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  برا اونایی که نمیتونن دانلود کنن
  روی اهنگ کلیک کنین بعد عکس خواننده میاد روی عکس دوباره کیلک کنین پایین تصویر دانلود میاد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: احمد یمینی در تاریخ: 7/10/1390 - 16:51
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام خسته نباشید با این زحمتای بچه ها میخواستم اگه میشه آهنگای رضا تنهارو بزارید دانلود کنیم
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: 1223Akbar در تاریخ: 8/10/1390 - 11:51
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  best best best عالی واقعا
  اگه میشه آهنگ جدید شاد مهر هم بزارید
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: لال در تاریخ: 10/10/1390 - 21:49
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خسته نباشید
  همینجوری ادامه بدین در صدر جدول جهان میبینمتون
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: tamosa.ashk در تاریخ: 10/10/1390 - 22:05
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  salamo 2rod faravan ba tabrike sale no milad
  saite ton vagean toooooooooooooooooooooooooope
  از ویداحسین پورممنونم سایتومعرفی کرد
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: طرفدار در تاریخ: 11/10/1390 - 12:09
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  حقا که واقعا توپترین هایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.مررررررررررررررررررررررررررررررر
  ررررررررررررررررررررررررررررررررسی love winked laughing winked
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: liva در تاریخ: 11/10/1390 - 22:06
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  انصافا وبلاگ خیلی میزونی دارین.
  همونطور که دوستمون گفت خیلی زحمت میخواد"
  ممنون بابت اهنگاتون
  اگه از اهنگای خواجه امیری هم یه کوچولو بیشتر استفاده کنید:لطف نمودیییییین
  با ارزوی اینکه همیشه این کیفیتو بتونین حفظ کنین
  خدافظی!
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ناشناس در تاریخ: 13/10/1390 - 17:57
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  دمت گرم
  امروز منو با این آهنگات شاد کردی
  قربونت
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: ali_amir در تاریخ: 14/10/1390 - 11:31
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  kheyli good bood mersi az ahang haye ali abdol maleki ham bezarid taaaaaaaaaaaaaaaanx tongue
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: Amin S2 در تاریخ: 14/10/1390 - 22:53
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام
  مرسی از آهنگ های خوبتون.
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: سلطان صدا؛چاوشی در تاریخ: 16/10/1390 - 01:15
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  واقعا از زحماتتون ممنونم لطفا از سلطان صدای ایران، محسن چاوشی بیشتر آهنگ بذارین
  در ضمن من توپترین هارو تولبار خودم قرار دادم.
  ----------------
  توپترينها : سلام و ممنون از لطف شما دوست عزيز ..
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: 09158091300 در تاریخ: 18/10/1390 - 17:42
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  باسلام به شما دوست عزیز ببخشید من اهنگ فیلم جراحت رو می خوام میشه لطف کنین برای دانلود بزارین با تشکر فراوان
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: Nafas7 در تاریخ: 22/10/1390 - 21:38
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  hame chi tooooooooooooooooope good applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: Nafas7 در تاریخ: 22/10/1390 - 21:39
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  2seton daram love
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: هامین در تاریخ: 29/10/1390 - 12:53
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام کلی آهنگ دانلود کردم
  نامردی که نگم:
  خیلی با حالی.....
  tnx
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: dash rasool در تاریخ: 1/11/1390 - 09:05
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام به همه میتونم بگم آقا کاره همتون بیسسسسسسسسسسسسته
  ممنون از همتون فقط یه چیزی من یه برنامه میخوام تا فیلمهای کا ام پلیر که روی دستگاه دی وی دی نمیخونه رو تبدیل به برنامه خوندنی روی دی وی دی کنه هرکس داره اگه زحمت نیست برام بده قربوووووووووون ههمتون برم
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hassan12 در تاریخ: 1/11/1390 - 16:08
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خیلی ممنون hello
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: آذين در تاریخ: 4/11/1390 - 10:57
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  خيلي عالي بود ممنون applause
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: mojtaba.com در تاریخ: 5/11/1390 - 21:17
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام سلام سلام
  سلام به همه شما هايي زحمت ميكشيد
  خيلي دوستون دارم
  دست تك تكتونو ميبوسم.
  خيلي قشنگ بود
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: محسنf در تاریخ: 6/11/1390 - 21:42
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام مرسی از سایتتون ولی خیلی جیزاش بی ربطه
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: batman007 در تاریخ: 7/11/1390 - 11:11
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  با سلام
  چرا تو سایت جایی برای جستجو (search) نیست؟؟
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: محمودmbm در تاریخ: 8/11/1390 - 20:41
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام. خسته نباشيد ازسايت خوبتون كه هرچي خواستيم بود ولي براي دانلود فيلتر بود sad angry
  -----------------------------------
  توپترينها : دوست من شما مطمئني بلدي دانلود كني ؟
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: حسین از بندرعباس در تاریخ: 13/11/1390 - 16:03
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  بهترین و متفاوت ترین سایت بود همه چی داشت
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: حسین از بندرعباس در تاریخ: 13/11/1390 - 16:04
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سایت متفاوت و جالبی بود همه چی داشت
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: hossein.h در تاریخ: 15/11/1390 - 20:27
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام سایتتون خوبه ولی بهترمیشداکه دانلود کامل بعضی از البومها رو کامل برامون ریگان میگذاشتیند
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: njt-9 در تاریخ: 16/11/1390 - 03:08
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  khob bod . daghon lol
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: pezhie در تاریخ: 19/11/1390 - 12:20
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سایت شماواقعاعالیه لطفااگه میشه ازمحمداحمدوندهم اهنگ بزاریداخه خیلی قشنگ میخونه.باتشکر
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: مهران تگزاس در تاریخ: 19/11/1390 - 13:37
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  ببخشید اون جام تهی مال محمد اصفهانی هستش ولی عکس سالار عقیلی رو گذاشتید!!!!!!!!!!!!!
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: MIGLI در تاریخ: 20/11/1390 - 12:44
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  flower
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: pezhie در تاریخ: 22/11/1390 - 16:27
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام سایت شماواقعا خیلی خوبه به طوری که من خیلی ازاهنگ های موردعلاقم رو اینجادانلودکردم.ومیخواستم بگم اگه میشه لطفاازمحمداحمدوندهم اهنگ بزاریدروی سایت اخه خیلی قشنگ میخونه.باتشکر
  user
  ميهماناز منوي سمت راست عضو شويد 0 خبر 0 نظر
  توسط: N.N در تاریخ: 22/11/1390 - 22:33
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
  سلام فقط بلد بودین عکس مهدی مقدم رو بذارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  چرا اهنگ جدیدش رو ندارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ولی بازم ایول !!!!!!!!!!!!!!!!!سایت خوبی دارید
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent

  شبکه های اجتماعی

  800 Followers
  250 Followers
  680 Followers

  تبلیفات

  آمار سایت

  آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
  امروز: 2
  این ماه: 260
  کل: 7349
  کل نظرات: 16454
  آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
  امروز: 0
  این ماه: 2
  کل: 25
  بن شدگان: 35
  جدیدترین عضو: Nima

  تبلیفات

  تبلیفات

  تبلیفات

  تبلیفات

  تبلیفات

  خبرنامه

  کد خبرنامه
  بالا