تبلیغ در اینترنت
تبلیغ در اینترنت
نرم افزار افزایش بازدید واقعی مرجع بدنسازی،خرید مکمل،خرید پروتئین

ads

تبلیغات بنری

غلم و ثروت

نوشته های تازه

ads

تبلیغات بنری

خرید اینترنتی
  • لینک باکس
  • آخرین ارسال های انجمن
  • مطالب داغ


ads

پست ثابت

هک کلش آف کلنز بدون بلاک شدن

ads

پست ثابت

هک کلش آف کلنز بدون بلاک شدن

دسته بندی: دانلود آهنگ / دانلود بازدید: (1763257) نظرات: (323)
آرشيو ترانه هاي سايت،آهنگ ها و آلبوم هاي جديد در اين پست قرار ميگيرند
بخش دانلود سايت فقط براي اعضاي محترم قابل نمايش ميباشد.(دانلود اختصاصي ترانه ها،نرم افزارها)
*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*
*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*
*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*
*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*


وبسايت توپترينها از معدود سايتهايي ميباشد كه حقوق هنرمندان را محترم ميشمارد و در صورت عم رضايت صاحب اثر ، آن  را از سايت حذف خواهد كرد.

 

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

امتیاز کسب شده توسط کاربرانامتیاز کسب شده توسط کاربرانامتیاز کسب شده توسط کاربرانامتیاز کسب شده توسط کاربرانامتیاز کسب شده توسط کاربران   ( 5/5 )
تبلیغ در اینترنت تبلیغ در اینترنت

منتظر نظرات شما هستيم .

harche taranehha jadidtar bashe behtare.... winked

ممنونم بابت زحماتی که میکشید و اهنگ های زیبا رو واسه دانلود میزارید
بقیه نظرامو بعد جستجوی بشتر تو سایتتون میکم wink
======
توپترينها: ممنون از حسن نظر شما

با سلام وتشکر بابت اهنگها ومطالب جالبتون

لطفا از شهرام شکوهی ترانه ای اگه دارین بذارین تو قسمت دانلود.

مرسی

سلام ، با تشكر از زحماتتون ، اگه امكانش هست ترانه سكوت محسن يگانه رو ميخواستم . ممنون ميشم
========
توپترينها: سلام و به وبسايت توپترينها خوش امديد..حتما انجام ميشه درخواستتون ..

salam mamno0n az zahamati ke mikeshid . age mishe ahangaye bishtariiii az mehdi moghddam bezarid
=====
توپترينها: ممنون از نظر لطفتون ...حتما

از آهنگهای خوبت ممنون
لطفا آهنگهای فرزاد فرزین رو هم + کنید بهشون
بازم مرسییییییییییییی love love love
_ _ love -_ _ _ _ _

taranehaye jadid az kharratha bezarid
tnx
=======
توپترينها: سلام جناب مهيار خان .حتما سعي ميكنيم از آقاي خراطها هم ترانه بزاريم.

سلام من عضو جدیدتونم از سایتتون خیلی خوشم اومد ولی بلد نیشتم اهنگ دانلود کنم کمک

علیک سلام


با سلام
دوست عزیز بنده مایل به تبادل لینک با سایت شما هستم
در صورت موافقت سایت ما را با عنوان " دانلود مستقیم | N4D " لینک کنید و سپس ما را مطلع سازید تا شما را با عنوان دلخواهتان لینک کنیم.
ممنون

وب پردازان

با سلام خدمت شما دوست و همکار گرامی،


در صورت تمایل به تبادل لینک، لطفا ما را با عنوانی دلخواه لینک کنید و لینک خود را برای ما ارسال کنید.


*** ما آماده هرگونه همکاری دیگر با شما می باشیم.


با تشکر پیشاپیش از همکاری شما
تیم فناوری اطلاعات وب پردازان
WebPardazan.Net

salam khedmate shoma age mishe ahnge rap bezarin har chi jadidtar bashe behtare

با سلام و تشکر می خواستم خواهش کنم اگه میشه از امید و معین هم اهنگ بزارین .

لطفا راهنمايي كنيد
چطور اهنگهارو دانلود كنم؟؟
========================
توپترينها: براي دانلود زير هر مطلب يك دانلود كنيد نوشته هست .به همين راحتي فقط با يك كليك ميتوانيد دانلود كنيد

باسلام وتشكراززحماتتون اگه لطف كنين وفيلم كنسرتهاي فرزادفرزين روهم بذارين توقسمت دانلودممنون ميشم.هرچي آهنگ جديدازفرزادفرزين دارين روكنين مام مستفيض بشيم.ممنون.راستي!آهنگ نفس بريده ومن وتوازفرزادفرزين روهم تودانلودابذارين.خيلي مخلصيم! feel no love tongue crying bully

سلام من وفاهستم عضوجديد.خوبين؟!يه خواهشي دارم كه اگه برآورده كنين تاآخرعمرم مديون شمام.من دوساله كه دنبال موزيك متناي سريال امپراطوردرياميگردم ولي پيدانميكنم ازاينجايه كليپي دانلودكردم كه روش آهنگ امپراطوردريارومونتاژكردين ميتونم خواهش كنم كه اونوتوقسمت دانلودهاتون بذارين؟! love feel wink crying wassat :tong

سلام سايتتون خيلي باحاله ولي اهنگ هاي سعيد كرماني رو هم بذاريد

thanks alot.....

دستت درد نکنه. خسته نباشی[color=#009900][/color]

ضمن تشکر از زحمات شما.میخواستم درخواست کنم از اهنگهای سینا حجازی بیشتر تو سایت بذارید..
============
توپترينها: سلام و ممنون از لطفتون .حتما سعي ميشه از سينا حجازي باز هم ترانه و اهگ بزاريم براي دانلود.مرسي

salam asisam ahang az omidam vasam bezary dg kheeeeeeeeeeeeeeeeily goly merc winked

سلام باتشکر از سایت عالیتون اگه میشه اهنگ بزار دستاتو بگیرم از گروه هفت رو هم واسه دانلود بزارین love

bully سلام حال و احوال توپترين سايت خودم؟خوبين؟منم عاليم. فصل امتحاناته كمتر ميتونم بيام دعام كنين تاحالا همشو عالي دادم ولي عربيمو گند زدم. ميخواستم از زحماتتون تشكر كنم سايتتون واقعا توپترين سايته ميخواستم اگه امكانش هست از اندي هم موزيك بذارين ممنون قربونتون feel tongue

سلام ببخشيد چرا آهنگ نميتونم از مازيار فلاحي دانلود نميشه؟روش كليك ميكنم ميره يه جايي كه كلا بي ربطه راستي لطفا آلبوم بذاردستاتوتودستام از مازيار فلاحي رو هم بذارين برا دانلودممنون

عالیه واقعا زحمت زیادی می خواد سایت خیلی خوبیه چون مرتبه مثل سایتای دیگه نامرتب وسخت برای دانلود نیست اگر از خوانندهای زن هم بذارید ممنون می شم مثل ابرو گوندش
=========
توپترينها: سلام خانم اسدي .ممنون از نظر لطفتون .براي ترانه هاي خواننده زن هم بايد بگم ما تابع قوانين اينترنتي ايران هستيم براي همين هم از فيلترينگ در امان مونديم و البته ميدونم اعضاي محترم و بازديد كنندگان عزيز هم نميخوان براي ورود به سايت از انواع فيلترشـــــكن و ... استفاده كنن.

سلام با تشکر از سایت خوبتون میشه خواهش کنم امکان دانلود کردن یکجای همه ی آهنگها رو هم بذارید

slm.hame chz khobe.mer333333333333333333333333333330

سلام با تشکر از زحماتتون یه لطف کنید از شهرام شکوهی هم آهنگ برا دانلود بذاری

a\khob bod nesbatan jadid bod ama yekam jadidtar konid plz

age mishe emkane pakhshe ahang be soarate online ro saitam bezarid kheyli top mishe

dastetun dard nakone.hamechz khobeo hame ahangaham rahat danlod mi6an.

gh

سلام

سلام میشه اهنگای امیدم واسمون بذاری شما که گلین گلتر بشین مرسی

سلام من هم خوشحالم که تونستم عضو توپترینها بشم . واقعا توپترینهابرای هرایرانی winked اگه میشه از آهنگهای گروه 7THBANDهم بزارید ممنون میشم love

از سایت خوب و پر محتواتون خیلی راضی هستم. تشکر و سپاس از زحماتتون
---------------------------------
توپترينها: سلام ما هم به داشتن دوستان خوبي مثل شما افتخار ميكنيم ف ممنونم از نظر لطفتون.

با سلام لطفا آلبوم ياد تو عليرضا بلوري رو هم به بخش موزيكتون اضافه كنيد fellow lol
----------------------------
توپترينها: آلبوم ياد تو عليرضا بلوري در سايت واسه دانلود قرار داده خواهد شد

salam va khaste nabashid arz mikonam khedamte modire mohtaram site TOOPTARINHA.khastam arz konam ke lotf konid ahngatono avaz konid ya ahangaye jadid tar be siteton ezafe konid .alan man 2mahe be in site sar mizanam ama ahnga chandan taghri nakarde.dar zemn ahngaye jadidtar az khanandehaye be nam tar va mashhor tar bezarid age emkan dare
--------------------------
توپترينها: با عرض سلام و خسته نباشيد متقابل .بايد عرض كنم هر ترانه اي كه بتونيم در سايت قرار ميديم.سعي ميكنيم بيشتر از پيش ترانه بزاريم

بازم ممنون.اگه امکان داشته باشه برامون تیتراپ سریالهای داراوندار_ مدارصفردرجه_ازنفس افتاده_بهشت گمشده_فقط به خاطرتو روهم بذارید.باتشکر
-------------------
توپترينها: با سلام و خوش آمد حضور شما دوست عزيز .بله حتما در اولين فرصت درخواست شما اجرا خواهد شد

اين چه وعضشه؟چرا دانلود نميشه؟يه لينك درست و حسابي بذار.بالا نمياد.جونم بالا اومد.ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سلام
خیلی خیلی خسته نباشید...
بلاخره 1 سایتی پیدا شد که همه ی نیاز ها رو پوشش بده.

فقط جیگر طلا ها این آهنگارو من تا 3-4 روز پیش میتونستم دانلود کنم.ولی الان 2 روز
Error HTTP/1.1 500Internal Server Error میگیره.....
شما می دونید چه خبره؟؟؟؟؟؟؟
لطفا سریع تر پاسخ بدید...
---------------------------
توپترينها: سلام دوست عزيزم آقا محمد.متاسفانه لينكهاي دانلود ترانه ها يه مشكل پيدا كرده .كه انشالله تا فردا رفع ميشه . در بالاي سايت هم نوشتم

لطفا تیتراپ سریالهای ازنفس افتاده - فقط به خاطرتو - عشق گمشده - بهشت گمشده - خانه بی پرنده - راهم تو قسمت دانلود بذارید.باتشکر

با عرض سلام و خسته نباشيد به شما گروه توپ لطفا آلبوم عليرضا بلوري رو هم بذاريد ممنون ميشم smile

mikhastam be masoolin site toop tarinha begam ke ahangaye ali pixel roo ham bezar onam tarafdarayye javoone khodeshoo dare
zarar nemikonid
mer30

salam .mer30 az ahanghaye khobeton makhsosan majid kharatha.bazam ahang bahal bezarin

سلام ممنون از اینکه ترانه های داغ روز رو گذاشتین اینجا good
--------------------------------
توپترينها : رضايت تك تك دوستان عزيز كه از سايت بازديد ميكنن براي ما مهمه .و حضور شما در اينجا باعث افتخار ماست.ممنون از نظر لطفتون wink

پس حميد عسگري چي شد suspect

با سلام و خسته نباشید -سایت بسیار عالیه و دانلود ترانه ها هم آسون بودش و سریع بالا میامد-شکل ظاهریشم قشنگه-اگه لطف کنید آهنگهای کامل محمدرضا اعرابی رو بذارید ممنون میشم- ALIREZA-HAMSEDA applause applause

خسته نباشید-آهنگهای خوبیه- applause [b][/b]

tarane darkhasti man kooooooooooo sob

wink applause همه عالی

با سلام و خسته نباشید خدمت همه زحمتکشان سایت توپترینها
کی خواستم ترانههای قدیمی اندی و معین واسه دانللود بزارین

سلام -دمتون گرم که با کنسل 2 ترکوندین applauseALIREZA-HAMSEDA

salsm be hameyeh tooptarinha-omidvaram khoob bashid-ahnge jadid chi shod ? ALIREZA-HAMSEDA wink

[b][/b]سلام به سایت خودم-خیلی مخلصیم happy

سلام ممنون از زحماتتون. سایتتون عالیه ولی کمی آهنگاتونو به روزکنین بعضیاشون مال پارسال یا حتی پیارسالن.مرسی

سلام.خيلي ممنون وسپاس فراوان با طعم گيلاس ....خيلي عالي بود ......عيدتون هم مبارك باشه ....شادي به دلتون ....باي باي

applause salam !!
maloome vaseye be rooz resaniye saitetoon kheyli zahmat mikeshiin vaghean khaste nabashin
migama age mishe havasetoon bashe ke saiyt Filter nashe
SeriyaLe ghahve talkh FiLTeR shode Bi ZaHMaT VaSeYe DowNLoaDeSH MeSLe aHaNGaTooN aZ iCoN eSTeFaDe KoNiN Ta FiLTeR NaSHe MaMNooN MiSHaM heart love

salam babate ahang mamnon zahmat keshidid.ahang haye jadid ham bezarin
---------------------
توپترينها : سلام دوست عزيز ، اهنگهاي جديد رو فردا ميزاريم رو سايت

سلام . میشه آهنگ های جدید داریوش هم بزارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
------------------
توپترينها : دوست عزيزم، سايت ما سايت كاملا مطابق با قوانين كشور هست .و اين ترانه كه شما درخواست كردين موجب مسدود شدن سايت ما ميشه .اميدوارم مارو درك كنيد .با تشكر

SKE

ممنون از سایت مرتب و پر محتواتونapplause
خواننده ی ایرانی جوان که اسمش سپهر هستش،آهنگ مسافر،lost،رفتنی هستی... (البته من فقط اینا رو دیدم) رو داره.خواهشاً آهنگ و ترانه هاشو تو سایت بذارین،میدونم که سایر اعضا هم از ترانه هاش خوششون میاد.از کیوان آزاد-شهرام متین هم حتماً بذارین،حیفه آهنگای این 3 تو سایتتون نباشه

سلام خسته نباشید سایت خوبی دارید ممنون

ببخشیدچراازفرزادفرزین خبری نیست؟چراازش آهنگ نمیذارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ belay خواهشاازفرزادبیشترآهنگ بذارین ممنون applause wassat wink

میگه که:
شکر نعمت ،نعمتت افزون کند،،،،،کفر نعمت از کفت بیرون برد
حالا ماهم باید به خاطر شما شکر کنیم تا از کفمون بیرون نرین بلکه امکاناتتون از این هم بیشتر بشه
ایشاللا
-------------------------
توپترينها : دوست خوبم از نظر لطفت ممنونم .. ما فقط به داشتن اعضاي بي نظيرمون مينازيم ..سال نو مبارك

مدیریت محترم لطفا از اهنگهای شادمهر عقیلی نیز ارائه بدین
هرچه زو تر بهتر

salam mamnoon vase taraneia dare behem hal mide

سلام
دمتون گرم,حال دادين smile heart
آرزوي بهترينها در اين سال

سلام مرسی از سایت خوبتون تشکر میکنم
ممکنه آهنگهای شاد آذری هم برای دانلود بذارید rah
مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــی.......

عاليييييييييييييييييييي

سلام خسته نباشید
چرا کیفیت آهنگا انقدر پایینه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آهنگ 2-3 مگی که آهنگ نشد.
شما انقدر زحمت می کشید حداقل کیفیت بالا هم بذارید تا اونایی با کیفیت بالا میخوان بتونن استفاده کنن.

ممنون از سایت خوبتون.واقعا خسته نباشین

]ازسايت عاليتون ممنون مر30 :hear heart

salam torokhoda ahan haye jadid bezarin alan kheli vaghte ahangha hamin hast mamnooon az site khobeton

سایت خوبی داریدسلام من تازه عضو شدم به خاطر اهنگهاي خوبي كه در اين سايت گذاشتين از شما متشكرم

تشکر از سایت خوبتون angel

SKE

ازتون خواهش کرده بودم آهنگای سپهر رو هم بذارین ولی مثل اینکه محل نذاشتین!
بی زحمت اگه از آهنگای سپهر-محمد بیباک-فرهاد دهقان هم بذارین ممنون میشم icecream

سلام محسن نامجو و اهنگ قفس شادمهر لطفا
مرسی

قبلا درخواست دادم
محسن نامجو رو میخوام surprised

rah سلام سلام سلام
سلام به همگی.یه خسته نباشیدتوپول به بروبج این سایت.من خیلی کارم راحت شده باسایت شما!چون همه چی هست! مرسی راستی از علی تکتا هم اهنگ بذارین!البته اگر مجازه.خیییییلییی مرسیییی

باتشکر وخسته نباشید واقعا دستتون درد نکنه سایتتون خیلی توپه مثل اسمش. applause flower barbarian

سلام دستتون درد نکنه واقعا خسته نباشد سایتتون خیلی توپه مثله اسمش... barbarian flower applause bully

خسته نباشید
اهنگ قفس از شادمهرو میخوام
مرسی از زحماتتون

خسته نباشید
اهنگهای شادمهر هم فیلتر هستند؟چون تو هیچ سایتی دانلود نمیشه
ممنون از زحماتتون
مثل همیشه توپترینها

a

آهنگ خون سیاوش از معین رو بزارید

SKE

سلام توپ ترین ها.ممنون از اینکه به در خواستم محل نذاشتین! angry

سایت جالبیه ممممممممممنووووووووووووووووووووون heart

با سلام آهنگ های مهرداد مرادپورم بزارین برای دانلود

سلام خسته نباشید لطفا از علیرضا بلوری نه بهلولی ترانه بگزارین

سلام خیلی دعات میکنم دوست من ....!

saytetun harf nadare dametun garm

سلام.دستتون درد نکنه واقعا.ولییییییییییییییییی اهنگهای جدید بذارین اینا همه قدیمی شدن.لطفا عوض کنید

setayesh2

flower heart سلام سایتتون خیلی خیلی جالبه واقعا محشره با تشکر

سایت باحالیه دوسش دارم

سلام واقعاً بابت سايت خيلي توپتون تشكر مي كنم من خيلي وقت نيست عضو شدم اما خيلي راضيم و بيشتر وقتمو با سايت شما سرگرمم.تنها سايتي هستيد كه خيلي راحت ميشه از اون اهنگ دانلود كرد. هزار بار دستتون درد نكنه ممنون
------------------------
توپترينها : سلام دوست خوبم.. رضايت شما تنها آرزوي ماست
از پيوست شما به جمع اعضاي توپترينها خيلي خوشحاليم flower

salam
ba inke ozam shodam bazam nemitonam ahang danold konam
------------------------
توپترينها : با سلام و عرض خوش امد، اگر عضو هم نميشدين ميتونستين تمام اهنگها رو دانلود كنيد .الان تست كردم دانلود اهنگها هيچ مشكلي نداشت و شما تنها كاربري هستين كه در دانلود مشكل دارين .حتما يك نرم افزار مديريت دانلود نصب كنيد

salam
ba inke ozv shodam nemitonam ahang danold konam

nemitonam danold konam

آهنگایی که میزارین خیلی عالین ...
مرسی applause

سلام دستتون درد نکنه واسه ی سایت عالیتون فقط 1سوال دارم چرا اهنگ های رپ رو نمی ذارید؟
مرسی[ sick

سلام برای چندمین بار میگم.اگه میشه اهنگ های امیرشفیعی رو بذارین.البته اگه زحمتی نیست.

dorood,misi az ahangahye k mizarin,age emkanesh hast hange jadide khareji bezarin.sepasgozaram.bedrood. laughing

dorood.misi az ahangahye ghashngetun,age emkan dare ahange khareji ham bezarin.sepasgozaram.bedrood. laughing

سلاااااااااااااااااااااااااااااااام عزيز خدا قوت سايتتون حرف نداره flower متشكرم winked

man ahangioo ke mikhammm paida nemikonammm jighhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

ممنونم عالی بود

سلام مرسي از اهنك هاي خوبتون ولي اكه ميشه ترانه هاي كوكوش وسياوش قميشي رو هم بزارين ديكه

مرسی مرسی مرسی
واقعا عالی بود
علیار

applause
excellent

سلام ،خیلی عالیه ، وبسایت باحال و کاملی هستش ، معلومه خیلی زحمت کشیدید تا به اینجا برسه ، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم همیشه پیروز باشید ، آهنگ سیاوش قمیشی را هم بذارین ممنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــون
----------------------
توپترينها : از اينكه قابل دونستين و عضو توپترينها شدين خيلي خوشحاليم.براي اينكه هميشه بدون دردسر سايت برا همه باز بشه بايد از قوانين جرايم اينترنتي حمايت كنيم.بنابراين شرمنده ايم كه اين درخواست شما را نميتوانيم انجام دهيم .

ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام ، وبسایت خیلی خوب و باحالی هستش یعنی باید گفت کامله ، این هم نشان دهنده زحمات زیاد شماست و یه خسته نباشید جانانه میگم ، آهنگ سیاوش قمیشی را هم بذارین راستی من طرفدار پرا پا قرص محسن چاوشی هستم به خاطر اینکه آلبوم حریص را گذاشتین تا دانلود کنیم باز هم متشکرم ، خیلی خوبین و آرزو میکنم همیشه پیروز و سر بلند باشید ممنــــــــــــــــــــــــــــــــونتونم.

سلام سايت با حاليه فقط لطف كنيد از اميد و شادمهر هم آهنگ بزاريد

ممنون

عالی بود

سلام لطفااهنگ یه لحظه چشماتو ببند از گروه سون رو واسه دانلود بزارید.
--------------------
توپترينها : سلام، بله در اسرع وقت

با سلام و تشکر از پستای ویژه تون.. اگه امکانش هست جددترین آلبوم های ne-yo * sean kingeston * snoop dogg * pitbull * sean paul * aksent را در پستای ویژه قرار دهید.

ازآهنگهای مصطفی فتاحی هم اگه میشه بذارین مرسی applause

آقا عالی بود در سطح اسکار هالیوود
------------------------
توپترينها : ممنونم ، ممنون از نظر لطفت .

dorood va khaste nabashi be shoma az saite besiar khubetun.
age emkan dare danlod ahangaye simine ghanem o bezarin kheyli donbalesh hastam,ba tashakor.bedrood,
-----------------------
توپترينها : سلام به شما ، ممنون كه افتخار دادين از سايت توپترينها بازديد كردين .سعي ميكنيم درخواستهاي شما در اسرع وقت انجام بشه .ممنون از نظر لطفتون

سلام برای تمام شما دوستانی که بسیار زحمت میکشید برای بهترشدن این سایت
---------------------
توپترينها : سلام دوست عزيزم، ممنون از نظر لطفتون flower

عالی بود مرسی

سلام خوبه اگه میشه از سهراب پاکزاد آهنگ بیشتری بذارید

سلام
آهنگ سكوت از محسن يگانه ميباشد نه سهراب پاكزاد
Ms

bebakhshin ye bare dg mozahem misham bazam danlod nemishe

توپ توپ توپ ترینها!
واقعا کارتون حرف نداره....
می خواستم بگم آهنگهای رپ(یاس) رو برای دانلود بذارید..
خیلی گلید
ممنون


سلام
دارم لذت میبرم winked

با سلام خدمنمت شما دوستان عزیز که برای این سایت این همه زحمت کشیددید فوق العاده اس بهتر از این نمی شه امیدوارم که همیشه موفق باشین در کل دمتون گرم
---------------------------
توپترينها : سلام دوست خوبم ، از اينكه به ما لطف دارين ممنون .انشالله هميشه از توپترينها راضي باشيد

سهیل0312

محسن حاحقی میخوااااااااااااااااااااااااااااااااااااام lol wassat crying

سلام من واقعا از سایتتون خوشم میاد و هر وقتی که بتونم حتما بهتون سر میزنم
مرسییییییی

چرا هنوز البوم حمید عسگری رو برای دانلود نذاشتین؟
انتظار نداشتم ازتون که هنوز برای دانلود نذاشتینش
واقعا ناراحتم کردین
--------------------------
توپترينها : دوست خوبم ، هنوز اجازه نشر اين آلبوم در سايت رو به ما ندادن .برا همين هم درست نيست كه بخواييم آلبوم رو بزايم .خيلي ببخشيد

merc saite kheyli kheyli khoobi darid faghat age mishe ahangaye shad bishtar bezarid,in ahangaro kheyli vaghte vase dl gozashtin lotfan ahangaye jadid tar ham bezarid... ba tashakor az zahamate faravane shoma

nemidunam ba che zabuni azatun tashakor kona.vaghean ke behtarin sayt ro darid. flower flower
-------------------------------
توپترينها : ممنون از نظر لطفتون ، خوشحالم راضي هستيد flower

سلام من عضو جدیدتونم اقا دمتون گرم اهنگاتون خیلی خیلی راحت دانلود میشه واقعا از زحمات بی دریغ شما متشکرم

سایتتون عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییی smile hello

عالیه !!!!! واقعا عالیه !!! cranky

slb

خوشم اومد کلاس کارتون بالاست
ممنون

kheili khoob bood mamnoon faghad bazi az ahanga download nemisjod mamnoon angel

سلام من وحید هستم .اولا از زحمات شما بسیار تشکر میکنم و آهنگ های زیادی زو از سایت شما دانلود کردم .اگه بشه از پویا بیاتی هم چندتا آهنگ بزارین و آهنگ کنسل 3 مجید خراطها هم هر وقت اومد اینجا برا دانلود بزارین ممنون میشم.

slb

از کارهای امین فیاض هم بذارید ممنون میشم

سلام ..واقعا عالیه خیلی زحمت میکشین..دانلود خیلی عالیه.. thanks.. love

من اهنگ جدید امین فیاض رو نمیبینم ..اگه میشه بزارینش...مر... love 30

سلام با تشکر از زحمات شما اگه بشه به زودی آهنگ باور محال از علی اصحابی رو بزارید ممنون میشم .

سلام لطفا از افشین آذری هم آهنگ بذارید.

سلام
واقعا که سایت خیلی خوبی دارین
می خواستم خواهش کم اهنگای لبوم خاص رو هم بذارید
اهنگاش و ها نه دمو رو
خیلی ممنون میشم
خصوصا اهنگ چاوشی

سالم منم عضوجدیدتونم ممنون ازآهنگهای توپتون واقعآ حال کردم دمتون گرم فقط اگه مشه آهنگهای جدیدافشین آذری رو بذارید برای دانلود ممنونتون میشم بازم میگم دمتون گرم heart heart
--------------------------------
توپترينها : سلام دوست خوبم ، خوشحالم كه از كارمون راضي بوديد .ممنون از لطفتون .هر اهنگ جديدي رو در سايت حتما قرار ميديم.

سلام ممنون از سایت باحالتون اگه میشه اهنگهای بیشتری از سیروان خسروی بذارید .باتشکر بهار از اصفهان

کیانا

سلام اگه میشه آلبوم رمانتیک شهاب رمضان رو بگذارید ممنون واقعا وبلاگ عالی دارید

امنه

سلام خواهش میکنم اهنگهای گروه سون به خصوص اهنگ واست میمیرم رو بگذارید applause ممنون از سایت عالیتون rah

از تمامی سایتهایی که تا حالا دیدم بهتر بوده ، مخصوصا تو بخش موزیک و عکس

سلام

دست همه تون درد نکنه

موفق باشید

تک تکید flower

امنه

تورو خدا اهنگ واست می میرم گروه سون رو برا دانلود بگذارید sob crying
با تشکر از سایت عالیتون
مرسی applause applause

امنه

خیلی ممنون از اینکه اهنگ واست می میرم رو گذاشتید
خیییییییییییییییلی دوستون دارم
مرسی heart flower
-------------------------------
توپترينها : از خوشحالي شما ما هم خوشحاليم ، هميشه شاد باشيد

سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه یه خواهشی ازتون دارم که آهنگ های کردی هم در بخش دانلود بزارید dollar sick

baba eyval
ha kardam.ahangaton vaghean ziba hasto to hich ja gir nemiyad
mamnon az lotfeton
khaste nabashi

سلام باتشکر از زحماتتون-اگه امکان داره اهنگهای ماهان بهرام خان رو برای دانلود بزارید.

سلام باتشکراز زحماتتون-اگه امکانش هست اهنگهای ماهان بهرام خان رو برای دانلود بزارین.ممنون از سایت خوبتون. applause icecream

سلام توبترینها.یه خاسته ای داشتم اینکه اگه میشه کد اهنکهاروهم بزارید به خصوص کد اهنگ دوست دارم از گروه سون .مر30ازوبسایت خوبتون.

سلام خسته نباشین آلبوم جدید مجید خراطها اومده؟
اگه میشه باخبرمون کنید .
ممنون از زحمت تون

با سلام من تازه عضو سایتتون شدم مطالب جالبی توش هست فقط نمی دونم چرا هر کاری میکنم نمیتونم اهنگ دانلود کنم ممنون میشم راهنماییم کنید
------------------
توپترينها : با سلام خيلي خوش اومدين به جمع توپترينها.داخل كادر زرد رنگ زير مطالب رو بخونيد حتما مشكلتون رفع ميشه .

با سلام من تازه عضو شدم مطالب جالبی دارین فقط نمی دونم چرا هر کاری میکنم نمیتونم اهنگ دانلود کنم ممنون میشم کمکم کنید
------------------
توپترينها : با سلام خيلي خوش اومدين به جمع توپترينها.داخل كادر زرد رنگ زير مطالب رو بخونيد حتما مشكلتون رفع ميشه .

امنه

love سلام
یه خسته نباشید توپ به توپترینها با عرض معذرت اگه میشه اهنگ یه راهی پیش روم بزار گروه سون رو برا دانلود بگذارید
واقعا ممنون good

k1

عالیییییییییییییییی!!!

سلام لطفا اهنگهاي حميد وعماد طالب زاده رو بزارين .مرسييييييييييييييي

خیلی عالیهه.......مممممممرررسیییییییییییییییی heart applause

kheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeily ali bod dameton garm mer30

salam bebakhshid chara ahang hamid talebzade be esme khailet rahato nemishe danwold kard?lotfan rahnamim konin merci
-------------------------------
توپترينها : دوست عزيزم . تمام لينكهاي دانلود سالمه. اين هم تست كردم مشكلي نداره
لطفا.... لطفا كادر زرد رنگ زير مطالب كه براي همين مواقع هست رو مطالعه بفرماييد تا بدونيد مشكل دانلود شما چيه .

سلام اگه امکانش هست ازهمایون شجریان توسایت بزارید. am

Abbas D

Mamnon

Mer30 Saite khobi Darin.Aksar Ahangay Ke Mikhastam Payda Kardam Va Rahat DowanLod Kardam >Enshala Dar Edame Raheton Moafagh bashin request

mamnun ali budan good

salam
lotfan kelip haie yaso ham bezarid
ba tashakor az weblogeton

smile
salam be hameye bachehaye bahal

ببخشید رپ های جدید بذاریدازاین مزخرفانذارید angry applause no icecream

mersi az saite khobeton .......faghat akhar natonestam mostanade sheitan parastaro dawnlod konam....ye kari bokonid vasam kheili delam mikhad bebinam...bazam mersiiiiiiiiiiii applause
---------------------------
توپترينها : سلام دوست خوبم ،
دانلود لينكها تو اين چند ماه به هيچ وجه خرابي نداشته .خواهش ميكنم يك بار كامل ، توضيحاتي كه در كادر زرد رنگ زير مطالب هست رو مطالعه بفرماييد تا بتونيد دليل اينكه دانلود نميشه رو پيدا كنيد .

لطفا اهنگ هاي ياس و نيما رو بذارين flower

angel heart aliye baba

ممنون از اهنگ های خوبتون اگر میشه اهنگ های نودشادمهر عقیلی رو هم بگذارید ممنون می شم

سلام: اميدوارم حالت خوب باشه دلم ميخوادهميشه توي كارهات موفق سربلندباشي: applause heart winked

اگه ميشه زحمتي نيست اهنگهاي مجيدخراطها كه سلطان صداهسته براي دانلودبزارين مرسي crying

سلام خیلی ممنون از سایتتون
لطفاً آلبوم یادگاری از سیاوش قمیشی رو برای دانلود رو سایت بذارین
ممنون

نفیسه************

عالی دستتوننه درد نکنه

ببخشید میشه اهنگ های جدید مجید خراط ها رو بزارید

اهنگ هاي محسن يگانه را لطفا برام ايميل كنيد خواهش ميكنم
emile:jenefer5282@yahoo.comمرسي flower

salam.kheily site toooooooooooooooooopy darid mamnon.beseyar sepas hello

سلام عاليه فقط ترانه هاي محمد عليزاده رو زياد كنيد

salam.dametoon garm babate behtarin saite tafrihi dar iran ..

ممنون از آهنگهاي زيباتون heart

dametoon garm

salam vaghan khaste nabashin,taranehai amin habibi ham age mish bezarin applause rah

gha3mhichkas,
بيشترشون جديد ترينند

salam khaste shirin hastam taze saytetoon ro peyda kardam alye azatoon mamnoonam va khaste nabashid bay rah

خیلی ممنون بابت لینکای زیباتون

روژين

سلام لطفا آهنگ broken angel remix آرش رو واسه دانلود بزارين.دست شما درد نكنه اون تاپيك چيه در مورد دانلود فيلم دخترا گذاشتين؟؟؟؟؟سايت به اين خوبي واسه چي مارو ناراحت مي كنين؟؟؟؟؟ديگه اين كارو نكنينا
------------------------------
توپترينها : سلام روژين جان .اين كه فرمودين فيلم دخترا .. نميدونم كجاي سايت ديدين اين رو ..ما از اين چيزا اصلا و ابدا تو سايت نداريم.اگه هم تيترش رو ديديد حتما داخل مطلب بشيد ميبينيد كه يا فيلم خنده دار و طنز بوده يا چيزي تو همين مايه ها .
heart

من خیییییییییییلی دوستون داااااااااارم smile

salam azizam ahanget kheyli bahale delchasbe doset daram

what از مهدي يراحي بازم اهنگ بزارين.. مچكر

خسین گوجه

دمت جیییییییییییییییییییییییییز خیلی باحالین.پاتو بزار روم رب بشم lol

آهنگ ها خداييش قشنگن مخصوصا آهنگ سامي يوسف ممنون

روژين

سلام ببخشيد من برنامه ي اينترنت دانلود منيجر رو دانلود كردم ولي به جز بار اول ديگه كار نكرد در واقع سريال نامبر مي خواد.سرعتش هم خيلي پايينه.مي خواستم اگه ميشه راهنماييم كنين كه چطور ازش استفاده كنم.مرسي
--------------------------
توپترينها: دوست من ، شما بعد از دانلود و نصب نرم افزار هر موقع نرم فازار به صورت اتوماتيك خواست كه آپديت بشه بايد گزينه no رو كليك كنيد .چون اگه نرم افزار بخواد آپديت بشه سريع تشخيص ميده كه برنامه كرك شده هست و ديگه كار نميكنه .
دوباره نصب كنيد ..ابتدا قبلي رو remove كنيد

سلام من تازه امروز عضو توپ ترین ها شدم .خیلی سایت خوبی دارین فقط لطفا آهنگ های جدید علی لهراسبی را هم بیشتر بگذارید.ممنون
moonw winked cranky angel

سلام .آهنگ 3.5.2 علی لهراسبی دانلود نمیشه.ولی بقیه آهنگ ها دانلود میشه. من با نظرآفاق خانوم موافقم می خواستم بگم که اگر ازعلیرضا بلوری هم آهنگی بذارین ممنون میشم rah

fogholadas.behtarinid doseton daram jOoOoOoOoOoOoOoOoOn booooooooooooooooooooooooooooooooooooooOs

fogholadas. behtarinid doseton daram.jOoOoOoOon booooooooooooooooooooos applause heart

سلام

عااااااااااااااالللللیه ممنون از زحماتتون

2r2neh

سلام دوست عزیز! خیلی خیلی مرسی بابت آهنگا! فوق العاده بود!!! flower

یه دوست

فوق العاده بود واقعا ممنون

سلام می خواستم ازتون تشکر کنم فقط چرا نظرات من نمی مونه ولی مال بقیه ی اعضای سایت هستش. sad surprised flower
------------------------
توپترينها : سلام دوست فينگلي جان ، ما نظرات روحذف نميكنيم .. مگر اينكه پشت سر هم باشه

خیلی عالیه متشکرم لطفا از علیرضا طلیسچی بازم اهنگ بذارید

سلام لطفا از بابك جهانبخش آهنگ بذاريد.مرسي

سلام به تمام بچه هایی که عضو توپترینها هستند. می خواستم از توپترینها تشکر کنم مه به نظرات ما احترام میذارین.ومرسی که آهنگ های جدید گذاشتین و مرسی که آهنگ در کنار تو علیرضا بهلولی را گذاشتین. winked love applause heart

flower سلام واقعا سیتتون توپترینه
mamnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon
ازتون میخوام آهنگای شاد بیشتری توسایت بذارین و همچنین آهنگای بیشتری از مهدی مقدم و خوانندگان قدیمی
بازمmamnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon heart

آلبوم جدید محمد اصفهانی معرکه بود اگه میشه از کلیپهای معین هم قدیمها و هم جدیداشو با فرمت3gpوbmvتو سات بذارین مرسی winked applause

ahange shad kam peyda mishe too site...age momkene ahangaye shadam bezarid

کریس

خاک تو سرت با این آهنگای پوستیدتون برو بمیر
-----------------------------
توپترينها : شما دو نظر دادين ، هر دو نظر هم اين مدلي بود .. اما چرا اسمتون رو در هرنظر تغيير دادين .. يه جا مينويسي كريس .. يه جا ديگه ريكاردو از برزيل ...
شما فعلا ببين كي هستي و چي ميخواي بعدا لطف كن نظر بده ..

ریکاردو از برزیل

تو دنیا یه آدم بی عقل پیدا میشه اونم مدیریت این سایت
باید سایتتو درشو گل بگیری
-------------------------------------------------
توپترينها : flower شما دعا كن ، انشالله در اولين فرصت

روح امیر حسین

شما که اینقدر سایتتون خوبه بیاین 5 کیلومتری بهشت زهرا منو نجات بدین دارم میمیرما

خوبه که تابع قوانین هستین سایت رسمی و خوبیه من به استاد دانشگاهم معرفیش کردم winked
خیلی هم خوانندهاش خوبن از این خواننده بیخودا مثله ابرو گوندش و...... نزارین

سلام دوستاي خوبم.حالتون چه طوره؟ اگه از علي اصحابي و علي تكتا آهنگاي بيشتر و قشنگ تري بذاريد ممنون ميشم.مر30

sayt good winked eton kheyli khobe .ye darkhast dashtam age mishe albom fasle tazeh ehsan khajeh amiri yo baray danlod bezarin

applause ahangatun kheili aalllllllllllllliiiiiiiiii bud mamnun

سلام، از سايت خوبتان ممنونم، لطفا هر آهنگ جديدي كه از محمد عليزاده داشتيد در سايتتان براي دانلود قرار بدين.
موفق باشيد.

اگه بشه چندتا آهنگ دیگه از مجید خراطها و پویا بیاتی بزارین تازه باشن بهتره.متشکرم .بای!!!!!!!!!

سلام
خسته نباشید لطف میکنید آهنگ الفبای مهربانی مجید اخشابی را برای دانلود قرار دهید.
-------------------------
توپترينها : سلام ، البته
درخواست شما همين امروز انجام ميشه.

لطفا اهنگ دختر مردم اندی را نیز برای دانلود بگذاری ممنون

toopi agha tooooopi

با عرض سلام و خسته نباشی!سایت بسیار عالی و خوبیه!ولی خواهشا اگه میشه تاریخ آهگ هارو بذارین که بفهمیم جدیده یا قدیمی!مرسی از لطفتون! heart

آهنگاتون خیلی خوبن و سریع دانلود میشن،اون عزیزایی هم که نمی تونن دانلود کنن کلیک راست کنن وsave target asرو بزنن.به همین راحتی heart rah

یوهووووووووووووووووووووووووووووووووو
سلام به توپ ترین ها
مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
همه چی عالی بود hello flower

سلام،یه ماچ گنده به همه ی توپ ترینی های گل angel اول میخوام از مسئولین سایت تشکر کنم بعدشم خواهش کنم،التماس کنم و به پاشون بیفتم که یه کاری کنن که بشه قبل از دانلود کردن آهنگا اونا رو باز کرد وگوش داد.آخه آدم اون همه وقت می ذاره یه آهنگی رو دانلود می کنه بعدش که گوش میده خوشش نمیاد و فقط وفقط حرص میخوره و آتیش می گیره!!! am angry
-----------------
توپترينها : سلام دوست خوبم ، اگه بتونيم چشم و حتما انجام ميشه .

ستاره سهای عزیز!,مگه نمی دونی که این آهنگی که تو می خوای غیر مجازه و این سایت با رعایت دستورات اسلامی باز شده؟ لطفا آهنگایی رو که تو کشورمون ضبط شده درخواست کنین.


لطفا آهنگ {وابستت شدم} از احمد سعیدی رو واسه دانلود بذارین.یه دنیا بوس winked

سلام توپترین ها سایت خیلی باحالی دارید آدم بسیار سرگرم میشه توش!!! کامل ترین و مرتب ترین سایت از نظر محتویات. واقعا کارتون عالیه. خصوصا این پست ترانه ها خیلی عالیه. با دانلود بسیار آسان. از محسن یگانه بیشتر ترانه بذارید. ممنونم.

سلام دوستان عزيز كسي ميدونه مجموعه 26 قهوه تلخ كي مياد؟

salam.man ta hala to hich saiti nazari nanveshtam vali vaghean az saite shouma khosham oumad sai mikonam be hame doustamam begam.ba tashkor faravan.ahangaton aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie.

agha vaghan merc khili saite khoubi darien nadid dosteon dariem.merccccccccccccccc

babaaaaaaaaaaaa EYVAAL be valetuuunn.in albom jadide chavoshiiam ag mishee bezariiin ke dg tooptariinhaa toptar tar tar beshe heart sick winked hippy

سلام به توپترین ها
آهنگ ها خیلی خوبن،خیلی هم جدیدن.
من ازتون یه خواهشی دارم،اگه میشه آهنگ های غمگین بیشتر بذارید.مثل پویا بیاتی و مجید یحیایی.
خیلی خیلی ازتون ممنونم good

اووووووو

سلام.بهترین عالیترین و کامل ترین وبسایت دانلودی هستید که تا به حال دیدم.
مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییی.......... heart

salaaam.sayteee kheliiiiii tooopiyeee tongue heart ag mishee albom jadide chavoshio bezariin ke dg sytetoon tooptar az ina she hello suspect applause

خیلی خیلی ممنون. همه ترانه هایی که از خواننده های ایرانی دنبالشون بودم رو اینجاپیدا کردم love hello applause

خیلی ممنون عالی بود. applause good

سلام من سهیل هستم دمتون گرم خیلی سایت باحالی دارید

سايت خيلي خووووووووووووووووبي دارين love .
دستتون درد نكنه من همه اهنگارو از سايت شما دانلود ميكنم.
مطالبتونم خيلي قشنگو خوندنين. سايتي مثل سايت شما نديدم cranky
flower

ممنونم از اینکه هر چیزی توسایتتون میذارید راحت دانلود میشه اگه میشه از کارای مریم
حیدرزاده هم بذارید من عاشقشم مرسی applause

سلام
من دنبال آهنگ بزن زیر گریه از رضا شیری می گردم،میشه خواهش کنم برای دانلود بزارید؟


---------------------
توپترينها : سلام شيدا جان ، اهنگ بزن زير گريه در سايت هست . از قسمت آرشيو موضوعي سايت وارد قسمت ترانه و آهنگ ايراني شويد ..

moje mosbat

آهنگهای خیلی خوبی بود خوشم اومد برا تون آرزوی موفقیت وخوشبختی می کنم angel

سلام
خیلی ممنونم که راهنماییم کردید،بلاخره دانلودش کردم.
بازم ازتون ممنونم
love

سلام خسته نباشین من دنبال آهنگ عزیزم با صدای عماد طالبزاده و باراد هستم خیلی دنبالش گشتم اما پیداش نکردم اگه تو این قسمت بیارینش خیلی خیلی ممنوننتون میشم flower

ممنون.از زحماتتون متشكرم.عالي بود

سلااااااااااااااااااام winked
عالي بوووووووووووووووووود
لطفا آهنگ( منو از نو بنا كن ) رو هم بزارين
خوانندشو نميدونم كيه what

aliiiiiiiiiie. movafagh bashid applause

vaqeean toope toope tanxxxx heart :hippyplz har ahange jadid az chavoshio shehab ramezan umad vase download hatmaaan bezaziiin mqc

salam.age taraneye melody az arashro bezarid mamnoooon misham

mamnon khaeli aleya

هرکول

این چه آهنگ ساخاریه(آهنگ الهه ناز یگانه و بنیامین؟ wassat

سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیز و تشکر و خسته نباشید میگم به تمام دستدن کارای این سایت من تازه عضو شدم و I LOVE YOU : توپترینها

good very very good

ممنون میشم اهنهای سام رو برای دانلود بزارین با تشکر و خسته نباشید : wine

سلام آلبوم زیبای خاموش کویتی پوروبرادانلودبزاریدممنون میشیم

sala surprised m sitetoon kheyli bahale what

سلامی به گرمی افتاب و به روشنایی مهتاب خسته نباشید واقعا کارتون خیلی سخته ازتون تشکر میکنم بابت چنین سایت توپی واقعا توپترینهاینهاین ممنون از سایتتون

سلام سایت با حالیه دستتون درد نکنه $میشه از آهنگهای مجید خراطها بذارین ممنون

سلام واقعا خسته نباشید تشکر فراوان از شما و سایت توپه تون

(توپترینها) I LOVE YOU heart

الهه_تبریز

merC az ahangatun kheili khub budan flower

به همتون خسته نباشید میگم hello

ممنون* تشکر* good

گر جفاي روزگار تکه کند قلب مرا، روي هر تکه نويسم اسم زيباي تو را

توپترین ها دوستت دارم love

sania

سلام لطفا هوای تو و باور نکن مهدی یراحی رو هم اضافه کنین مرسی good

سلام.خسته شدم تو هر وبی رفتم ک باید عوض بشم خواشتم بگم اهنگها قشنگترش کنید من که نتونستم اهنگی دانلود کنم .راستی دوستتون دارم یه اشولو اشنگترش

اخه جالب اینجاست مراحله طاقت فرسایی باید رد کنم یعنی اینکه نمیشه خوب من ایدیم یاهو چرا پس هی میزنه که ایمیل معتبر باید بدید خسته شدم no wassat belay sad no

ba salam o tashakor khedmate shoma mikhastam az ahanghaye saiteton tashakor konam man hamasho dl kardam kheyli aly bod mer30.movafag bashid.

salam eyvalllllllllllllllll hal kardam ba ahang hatooon bestttttttttttttttttttttttttttttt

سلام-سایتتون واقعا عالیه-من چندوقته مرتب ازاین سایت استفاده میکنم واهنگ های خیلی از خواننده های مورد علاقمو اینجا پیدا کردم-ممنون
------------------
توپترينها: سلام آلاله جان .. شما لطف داري. شاد و سالم باشيد flower

مهسا تنها

سلام وای ایجا چقدر آهنگ هست کدومو دانلود کنم واقعا ممنون مرسی فقط یه مشکلی دارم من نمی تونم ایمیل بسازم اگه میشه آموزش ثبت نام در یاهو رو تو سایت بزارید یا اگه میشه شما برام بسازید واسه جواب من فردا سر می زنم
راستی تا یادم نرفته دیروز تو دانشگاه بچه ها آهنگهای یک خواننده جدیدو گوش میکردن آدرسشو بهم دادن من هم رفتم آلبوم این خواننده جدیدو دانلود کردم خیلی زیبا و با احساس خوندن واقعا جاشون اینجا تو این سایت خالیه گفتم شاید خواستین بزارید تو سایت تا دوستان هم استفاده کنن
درضمن سایت شما خیلی بزرگ و قشنگه

دختر بارون

سلام.واقعا دستتون درد نکنه.تازه میفهمم دانلود کردن چقدر میتونه اسون باشه.من هر وقت اومدم اهنگ دانلود کنم یا سایت فیلتر بوده یا...
ازتون میخوام اگه میشه اهنگ دلشوره و تنهایی مصطفی یگانه رو هم واسه دانلود بذارید.مر30

سلام به توپترینها.خواهش میکنم اگه میشه آهنگ تنهام نذار مهدی احمدوند رو بذارید روسایتتون

خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلي عالي بود love

دختر بارون

سلام.واقعا خسته نباشید.اگه میشه اهنگ های مصطفی یگانه رو هم واسه دانلود بذارید.مر30

باتشکر می خواشتم اهنگ دل خوشی رضا باقری بذارید

سلام آهنگ هاتون خوب بود ولی از مهدی احمدوند و سامان جلیلی آهنگ جدیدی نیست

[b]اهنگ های مهدی و سامان هم روی سایت بزارید ممنون میشم good

برا اونایی که نمیتونن دانلود کنن
روی اهنگ کلیک کنین بعد عکس خواننده میاد روی عکس دوباره کیلک کنین پایین تصویر دانلود میاد

احمد یمینی

سلام خسته نباشید با این زحمتای بچه ها میخواستم اگه میشه آهنگای رضا تنهارو بزارید دانلود کنیم

1223Akbar

best best best عالی واقعا
اگه میشه آهنگ جدید شاد مهر هم بزارید

خسته نباشید
همینجوری ادامه بدین در صدر جدول جهان میبینمتون

salamo 2rod faravan ba tabrike sale no milad
saite ton vagean toooooooooooooooooooooooooope
از ویداحسین پورممنونم سایتومعرفی کرد

طرفدار

حقا که واقعا توپترین هایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.مررررررررررررررررررررررررررررررر
ررررررررررررررررررررررررررررررررسی love winked laughing winked

انصافا وبلاگ خیلی میزونی دارین.
همونطور که دوستمون گفت خیلی زحمت میخواد"
ممنون بابت اهنگاتون
اگه از اهنگای خواجه امیری هم یه کوچولو بیشتر استفاده کنید:لطف نمودیییییین
با ارزوی اینکه همیشه این کیفیتو بتونین حفظ کنین
خدافظی!

ناشناس

دمت گرم
امروز منو با این آهنگات شاد کردی
قربونت

kheyli good bood mersi az ahang haye ali abdol maleki ham bezarid taaaaaaaaaaaaaaaanx tongue

سلام
مرسی از آهنگ های خوبتون.

واقعا از زحماتتون ممنونم لطفا از سلطان صدای ایران، محسن چاوشی بیشتر آهنگ بذارین
در ضمن من توپترین هارو تولبار خودم قرار دادم.
----------------
توپترينها : سلام و ممنون از لطف شما دوست عزيز ..

باسلام به شما دوست عزیز ببخشید من اهنگ فیلم جراحت رو می خوام میشه لطف کنین برای دانلود بزارین با تشکر فراوان

hame chi tooooooooooooooooope good applause

2seton daram love

سلام کلی آهنگ دانلود کردم
نامردی که نگم:
خیلی با حالی.....
tnx

سلام به همه میتونم بگم آقا کاره همتون بیسسسسسسسسسسسسته
ممنون از همتون فقط یه چیزی من یه برنامه میخوام تا فیلمهای کا ام پلیر که روی دستگاه دی وی دی نمیخونه رو تبدیل به برنامه خوندنی روی دی وی دی کنه هرکس داره اگه زحمت نیست برام بده قربوووووووووون ههمتون برم

خیلی ممنون hello

آذين

خيلي عالي بود ممنون applause

سلام سلام سلام
سلام به همه شما هايي زحمت ميكشيد
خيلي دوستون دارم
دست تك تكتونو ميبوسم.
خيلي قشنگ بود

محسنf

سلام مرسی از سایتتون ولی خیلی جیزاش بی ربطه

با سلام
چرا تو سایت جایی برای جستجو (search) نیست؟؟

محمودmbm

سلام. خسته نباشيد ازسايت خوبتون كه هرچي خواستيم بود ولي براي دانلود فيلتر بود sad angry
-----------------------------------
توپترينها : دوست من شما مطمئني بلدي دانلود كني ؟

بهترین و متفاوت ترین سایت بود همه چی داشت

سایت متفاوت و جالبی بود همه چی داشت

سلام سایتتون خوبه ولی بهترمیشداکه دانلود کامل بعضی از البومها رو کامل برامون ریگان میگذاشتیند

khob bod . daghon lol

سایت شماواقعاعالیه لطفااگه میشه ازمحمداحمدوندهم اهنگ بزاریداخه خیلی قشنگ میخونه.باتشکر

مهران تگزاس

ببخشید اون جام تهی مال محمد اصفهانی هستش ولی عکس سالار عقیلی رو گذاشتید!!!!!!!!!!!!!

سلام سایت شماواقعا خیلی خوبه به طوری که من خیلی ازاهنگ های موردعلاقم رو اینجادانلودکردم.ومیخواستم بگم اگه میشه لطفاازمحمداحمدوندهم اهنگ بزاریدروی سایت اخه خیلی قشنگ میخونه.باتشکر

N.N

سلام فقط بلد بودین عکس مهدی مقدم رو بذارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا اهنگ جدیدش رو ندارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولی بازم ایول !!!!!!!!!!!!!!!!!سایت خوبی دارید

نام:
ايميل:
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ads

پست ثابت

هک کلش آف کلنز بدون بلاک شدن

ads

تبلیغات بنری

تبلیغ در اینترنت

دسته بندی ها

نظرسنجی

ads

تبلیغات بنری

خرید اینترنتی

تاريخ راه اندازی: بيست بهمن 1388

ads

تبلیغات بنری

خرید اینترنتی
دانلودهای اخیر Last Downloads
  • آموزشی
  • موبایل
  • بازی
  • نرم افزار

تمامی حقوق اعم از مطالب و قالب متعلق به سایت توپترینها میباشد.