{توپترین ها - دانلود آهنگ فیلم رمان عاشقانه}
دانلود کلش جادوئی

جم بی نهایت کلش اف کلنز

دانلود کلش جادوئی،تنها نسخه ی کلش اف کلنز با تاون هال 11 تمامی منابع بی نهایت

نسخه ی جم بی نهایت کلش اف کلنز


»بر اساس نسخه ی جدید 8.323 و تاون هال 11

برخی امکانات کلش جادوئی ایران کلش :

تاون هال 11
- دریافت کاملاً رایگان
جم بی نهایت-الکسیر بی نهایت-طلای بی نهایت
-سرورهای آنلاین و بدون قطعی
- اضافه شدن زبان فارسی به بازی
-پشتیبانی 24 ساعته در تلگرام
- و ده ها امکانات رايگان ديگر

 

دانلود کلش جادوئی اندروید


» » *پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

در تاریخ : 20.04.95
توسط : tooptoopi9293
نظرات : 323
بازدیدها : 1 978 624
 • امتیاز منفی
 • +177
 • امتیاز مثبت
وبسايت توپترينها از معدود سايتهايي ميباشد كه حقوق هنرمندان را محترم ميشمارد و در صورت عم رضايت صاحب اثر ، آن  را از سايت حذف خواهد كرد.

 

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

*پست ويژه*بخش دانلود ترانه هاي داغ روز*

محبوب کن - فیس نما
دسته بندی :  آهنگ / دانلود

نظرات کاربران

User Avatar
88  نظر
3 304  مطلب
توسط : tooptoopi9293
در تاریخ : 23/06/1389 - 17:55
 • امتیاز منفی
 • -1
 • امتیاز مثبت
منتظر نظرات شما هستيم .


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : taraneh tanhai
در تاریخ : 27/06/1389 - 19:53
 • امتیاز منفی
 • -1
 • امتیاز مثبت
harche taranehha jadidtar bashe behtare.... winked


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : saharjooon_k
در تاریخ : 27/06/1389 - 21:05
 • امتیاز منفی
 • -1
 • امتیاز مثبت
ممنونم بابت زحماتی که میکشید و اهنگ های زیبا رو واسه دانلود میزارید
بقیه نظرامو بعد جستجوی بشتر تو سایتتون میکم wink
======
توپترينها: ممنون از حسن نظر شما


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : koshan1160
در تاریخ : 3/07/1389 - 17:27
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام وتشکر بابت اهنگها ومطالب جالبتون

لطفا از شهرام شکوهی ترانه ای اگه دارین بذارین تو قسمت دانلود.

مرسی


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ghannad_fr
در تاریخ : 7/07/1389 - 11:11
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام ، با تشكر از زحماتتون ، اگه امكانش هست ترانه سكوت محسن يگانه رو ميخواستم . ممنون ميشم
========
توپترينها: سلام و به وبسايت توپترينها خوش امديد..حتما انجام ميشه درخواستتون ..


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : beautiful Angel
در تاریخ : 9/07/1389 - 16:39
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam mamno0n az zahamati ke mikeshid . age mishe ahangaye bishtariiii az mehdi moghddam bezarid
=====
توپترينها: ممنون از نظر لطفتون ...حتما


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : yasmin
در تاریخ : 10/07/1389 - 22:19
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
از آهنگهای خوبت ممنون
لطفا آهنگهای فرزاد فرزین رو هم + کنید بهشون
بازم مرسییییییییییییی love love love
_ _ love -_ _ _ _ _


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mahyar_delsuz
در تاریخ : 18/07/1389 - 11:17
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
taranehaye jadid az kharratha bezarid
tnx
=======
توپترينها: سلام جناب مهيار خان .حتما سعي ميكنيم از آقاي خراطها هم ترانه بزاريم.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : محسنمی
در تاریخ : 19/08/1389 - 18:21
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام من عضو جدیدتونم از سایتتون خیلی خوشم اومد ولی بلد نیشتم اهنگ دانلود کنم کمک


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : seya.seya
در تاریخ : 23/08/1389 - 16:54
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : maryam14
در تاریخ : 28/08/1389 - 14:14
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
علیک سلامUser Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 5/09/1389 - 02:50
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام
دوست عزیز بنده مایل به تبادل لینک با سایت شما هستم
در صورت موافقت سایت ما را با عنوان " دانلود مستقیم | N4D " لینک کنید و سپس ما را مطلع سازید تا شما را با عنوان دلخواهتان لینک کنیم.
ممنون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : وب پردازان
در تاریخ : 6/09/1389 - 18:35
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام خدمت شما دوست و همکار گرامی،


در صورت تمایل به تبادل لینک، لطفا ما را با عنوانی دلخواه لینک کنید و لینک خود را برای ما ارسال کنید.


*** ما آماده هرگونه همکاری دیگر با شما می باشیم.


با تشکر پیشاپیش از همکاری شما
تیم فناوری اطلاعات وب پردازان
WebPardazan.Net


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : spylook
در تاریخ : 9/09/1389 - 01:53
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam khedmate shoma age mishe ahnge rap bezarin har chi jadidtar bashe behtare


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : spylook
در تاریخ : 9/09/1389 - 01:54
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : chakavakkh
در تاریخ : 12/09/1389 - 11:34
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 21/09/1389 - 00:38
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام و تشکر می خواستم خواهش کنم اگه میشه از امید و معین هم اهنگ بزارین .


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ليلي
در تاریخ : 21/09/1389 - 18:05
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
لطفا راهنمايي كنيد
چطور اهنگهارو دانلود كنم؟؟
========================
توپترينها: براي دانلود زير هر مطلب يك دانلود كنيد نوشته هست .به همين راحتي فقط با يك كليك ميتوانيد دانلود كنيد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : وفا
در تاریخ : 25/09/1389 - 09:21
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
باسلام وتشكراززحماتتون اگه لطف كنين وفيلم كنسرتهاي فرزادفرزين روهم بذارين توقسمت دانلودممنون ميشم.هرچي آهنگ جديدازفرزادفرزين دارين روكنين مام مستفيض بشيم.ممنون.راستي!آهنگ نفس بريده ومن وتوازفرزادفرزين روهم تودانلودابذارين.خيلي مخلصيم! feel no love tongue crying bully


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : وفا
در تاریخ : 25/09/1389 - 10:16
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام من وفاهستم عضوجديد.خوبين؟!يه خواهشي دارم كه اگه برآورده كنين تاآخرعمرم مديون شمام.من دوساله كه دنبال موزيك متناي سريال امپراطوردرياميگردم ولي پيدانميكنم ازاينجايه كليپي دانلودكردم كه روش آهنگ امپراطوردريارومونتاژكردين ميتونم خواهش كنم كه اونوتوقسمت دانلودهاتون بذارين؟! love feel wink crying wassat :tong


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mahyar.moslmi
در تاریخ : 2/10/1389 - 22:05
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام سايتتون خيلي باحاله ولي اهنگ هاي سعيد كرماني رو هم بذاريد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : nadiya
در تاریخ : 5/10/1389 - 00:41
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
thanks alot.....


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : nadiya
در تاریخ : 5/10/1389 - 00:42
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : s_m180s
در تاریخ : 8/10/1389 - 09:32
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
دستت درد نکنه. خسته نباشی[color=#009900][/color]


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hamhidi
در تاریخ : 8/10/1389 - 10:14
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ضمن تشکر از زحمات شما.میخواستم درخواست کنم از اهنگهای سینا حجازی بیشتر تو سایت بذارید..
============
توپترينها: سلام و ممنون از لطفتون .حتما سعي ميشه از سينا حجازي باز هم ترانه و اهگ بزاريم براي دانلود.مرسي


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : محسنمی
در تاریخ : 10/10/1389 - 13:17
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam asisam ahang az omidam vasam bezary dg kheeeeeeeeeeeeeeeeily goly merc winked


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : Elaheh1373
در تاریخ : 13/10/1389 - 00:40
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام باتشکر از سایت عالیتون اگه میشه اهنگ بزار دستاتو بگیرم از گروه هفت رو هم واسه دانلود بزارین love


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : مهتاب
در تاریخ : 13/10/1389 - 12:51
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
bully سلام حال و احوال توپترين سايت خودم؟خوبين؟منم عاليم. فصل امتحاناته كمتر ميتونم بيام دعام كنين تاحالا همشو عالي دادم ولي عربيمو گند زدم. ميخواستم از زحماتتون تشكر كنم سايتتون واقعا توپترين سايته ميخواستم اگه امكانش هست از اندي هم موزيك بذارين ممنون قربونتون feel tongue


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : مهتاب
در تاریخ : 13/10/1389 - 12:55
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام ببخشيد چرا آهنگ نميتونم از مازيار فلاحي دانلود نميشه؟روش كليك ميكنم ميره يه جايي كه كلا بي ربطه راستي لطفا آلبوم بذاردستاتوتودستام از مازيار فلاحي رو هم بذارين برا دانلودممنون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : asadyghazalak
در تاریخ : 18/10/1389 - 13:13
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
عالیه واقعا زحمت زیادی می خواد سایت خیلی خوبیه چون مرتبه مثل سایتای دیگه نامرتب وسخت برای دانلود نیست اگر از خوانندهای زن هم بذارید ممنون می شم مثل ابرو گوندش
=========
توپترينها: سلام خانم اسدي .ممنون از نظر لطفتون .براي ترانه هاي خواننده زن هم بايد بگم ما تابع قوانين اينترنتي ايران هستيم براي همين هم از فيلترينگ در امان مونديم و البته ميدونم اعضاي محترم و بازديد كنندگان عزيز هم نميخوان براي ورود به سايت از انواع فيلترشـــــكن و ... استفاده كنن.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : medadrangi9
در تاریخ : 21/10/1389 - 11:12
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام با تشکر از سایت خوبتون میشه خواهش کنم امکان دانلود کردن یکجای همه ی آهنگها رو هم بذارید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : مهرداس
در تاریخ : 23/10/1389 - 14:37
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
slm.hame chz khobe.mer333333333333333333333333333330


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : jamshid62
در تاریخ : 23/10/1389 - 21:36
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
merc


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : rookmeisam
در تاریخ : 24/10/1389 - 03:44
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام با تشکر از زحماتتون یه لطف کنید از شهرام شکوهی هم آهنگ برا دانلود بذاری


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : amiravahabali
در تاریخ : 25/10/1389 - 23:06
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
a\khob bod nesbatan jadid bod ama yekam jadidtar konid plz

age mishe emkane pakhshe ahang be soarate online ro saitam bezarid kheyli top mishe


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : شیمن
در تاریخ : 26/10/1389 - 09:49
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : مهرداس
در تاریخ : 26/10/1389 - 10:29
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
dastetun dard nakone.hamechz khobeo hame ahangaham rahat danlod mi6an.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : gh
در تاریخ : 28/10/1389 - 16:22
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : gh
در تاریخ : 28/10/1389 - 16:23
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : محسنمی
در تاریخ : 30/10/1389 - 16:14
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام میشه اهنگای امیدم واسمون بذاری شما که گلین گلتر بشین مرسی


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ترگل رها
در تاریخ : 3/11/1389 - 15:05
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام من هم خوشحالم که تونستم عضو توپترینها بشم . واقعا توپترینهابرای هرایرانی winked اگه میشه از آهنگهای گروه 7THBANDهم بزارید ممنون میشم love


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : shahirika
در تاریخ : 7/11/1389 - 02:44
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
از سایت خوب و پر محتواتون خیلی راضی هستم. تشکر و سپاس از زحماتتون
---------------------------------
توپترينها: سلام ما هم به داشتن دوستان خوبي مثل شما افتخار ميكنيم ف ممنونم از نظر لطفتون.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : آفاق
در تاریخ : 9/11/1389 - 20:47
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام لطفا آلبوم ياد تو عليرضا بلوري رو هم به بخش موزيكتون اضافه كنيد fellow lol
----------------------------
توپترينها: آلبوم ياد تو عليرضا بلوري در سايت واسه دانلود قرار داده خواهد شد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ely joon
در تاریخ : 14/11/1389 - 18:56
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam va khaste nabashid arz mikonam khedamte modire mohtaram site TOOPTARINHA.khastam arz konam ke lotf konid ahngatono avaz konid ya ahangaye jadid tar be siteton ezafe konid .alan man 2mahe be in site sar mizanam ama ahnga chandan taghri nakarde.dar zemn ahngaye jadidtar az khanandehaye be nam tar va mashhor tar bezarid age emkan dare
--------------------------
توپترينها: با عرض سلام و خسته نباشيد متقابل .بايد عرض كنم هر ترانه اي كه بتونيم در سايت قرار ميديم.سعي ميكنيم بيشتر از پيش ترانه بزاريم


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : yahve
در تاریخ : 16/11/1389 - 13:17
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
بازم ممنون.اگه امکان داشته باشه برامون تیتراپ سریالهای داراوندار_ مدارصفردرجه_ازنفس افتاده_بهشت گمشده_فقط به خاطرتو روهم بذارید.باتشکر
-------------------
توپترينها: با سلام و خوش آمد حضور شما دوست عزيز .بله حتما در اولين فرصت درخواست شما اجرا خواهد شد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : فاطي
در تاریخ : 18/11/1389 - 21:18
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
اين چه وعضشه؟چرا دانلود نميشه؟يه لينك درست و حسابي بذار.بالا نمياد.جونم بالا اومد.ااااااااااااااااااااااااااااااااااا


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mohammad_cbb
در تاریخ : 21/11/1389 - 01:27
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام
خیلی خیلی خسته نباشید...
بلاخره 1 سایتی پیدا شد که همه ی نیاز ها رو پوشش بده.

فقط جیگر طلا ها این آهنگارو من تا 3-4 روز پیش میتونستم دانلود کنم.ولی الان 2 روز
Error HTTP/1.1 500Internal Server Error میگیره.....
شما می دونید چه خبره؟؟؟؟؟؟؟
لطفا سریع تر پاسخ بدید...
---------------------------
توپترينها: سلام دوست عزيزم آقا محمد.متاسفانه لينكهاي دانلود ترانه ها يه مشكل پيدا كرده .كه انشالله تا فردا رفع ميشه . در بالاي سايت هم نوشتم


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : yahve
در تاریخ : 2/12/1389 - 23:17
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
لطفا تیتراپ سریالهای ازنفس افتاده - فقط به خاطرتو - عشق گمشده - بهشت گمشده - خانه بی پرنده - راهم تو قسمت دانلود بذارید.باتشکر


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : آفاق
در تاریخ : 5/12/1389 - 22:09
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با عرض سلام و خسته نباشيد به شما گروه توپ لطفا آلبوم عليرضا بلوري رو هم بذاريد ممنون ميشم smile


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : iman iman
در تاریخ : 6/12/1389 - 13:51
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
mikhastam be masoolin site toop tarinha begam ke ahangaye ali pixel roo ham bezar onam tarafdarayye javoone khodeshoo dare
zarar nemikonid
mer30


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ghazalm
در تاریخ : 9/12/1389 - 09:45
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam .mer30 az ahanghaye khobeton makhsosan majid kharatha.bazam ahang bahal bezarin


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : rooz_tt
در تاریخ : 10/12/1389 - 12:15
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام ممنون از اینکه ترانه های داغ روز رو گذاشتین اینجا good
--------------------------------
توپترينها : رضايت تك تك دوستان عزيز كه از سايت بازديد ميكنن براي ما مهمه .و حضور شما در اينجا باعث افتخار ماست.ممنون از نظر لطفتون wink


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : محمدهاشم
در تاریخ : 10/12/1389 - 18:27
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
پس حميد عسگري چي شد suspect


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hamsedayehbidar
در تاریخ : 11/12/1389 - 02:03
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام و خسته نباشید -سایت بسیار عالیه و دانلود ترانه ها هم آسون بودش و سریع بالا میامد-شکل ظاهریشم قشنگه-اگه لطف کنید آهنگهای کامل محمدرضا اعرابی رو بذارید ممنون میشم- ALIREZA-HAMSEDA applause applause

خسته نباشید-آهنگهای خوبیه- applause [b][/b]


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : star499
در تاریخ : 11/12/1389 - 20:27
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
hello مرسی


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mastaneh
در تاریخ : 11/12/1389 - 23:16
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
tarane darkhasti man kooooooooooo sob


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hamsedayehbidar
در تاریخ : 12/12/1389 - 21:44
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
wink applause همه عالی


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : rezatanha
در تاریخ : 13/12/1389 - 14:14
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام و خسته نباشید خدمت همه زحمتکشان سایت توپترینها
کی خواستم ترانههای قدیمی اندی و معین واسه دانللود بزارین


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hamsedayehbidar
در تاریخ : 14/12/1389 - 01:23
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام -دمتون گرم که با کنسل 2 ترکوندین applauseALIREZA-HAMSEDA


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hamsedayehbidar
در تاریخ : 15/12/1389 - 02:12
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salsm be hameyeh tooptarinha-omidvaram khoob bashid-ahnge jadid chi shod ? ALIREZA-HAMSEDA wink


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hamsedayehbidar
در تاریخ : 16/12/1389 - 06:29
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
[b][/b]سلام به سایت خودم-خیلی مخلصیم happy


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : غزاله
در تاریخ : 20/12/1389 - 19:13
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام ممنون از زحماتتون. سایتتون عالیه ولی کمی آهنگاتونو به روزکنین بعضیاشون مال پارسال یا حتی پیارسالن.مرسی


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : arasm2
در تاریخ : 22/12/1389 - 20:39
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام.خيلي ممنون وسپاس فراوان با طعم گيلاس ....خيلي عالي بود ......عيدتون هم مبارك باشه ....شادي به دلتون ....باي باي


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sht
در تاریخ : 23/12/1389 - 00:17
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : jimmy
در تاریخ : 25/12/1389 - 22:48
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
applause salam !!
maloome vaseye be rooz resaniye saitetoon kheyli zahmat mikeshiin vaghean khaste nabashin
migama age mishe havasetoon bashe ke saiyt Filter nashe
SeriyaLe ghahve talkh FiLTeR shode Bi ZaHMaT VaSeYe DowNLoaDeSH MeSLe aHaNGaTooN aZ iCoN eSTeFaDe KoNiN Ta FiLTeR NaSHe MaMNooN MiSHaM heart love


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : poriya
در تاریخ : 27/12/1389 - 01:41
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam babate ahang mamnon zahmat keshidid.ahang haye jadid ham bezarin
---------------------
توپترينها : سلام دوست عزيز ، اهنگهاي جديد رو فردا ميزاريم رو سايت


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : BIDEL119
در تاریخ : 28/12/1389 - 18:26
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام . میشه آهنگ های جدید داریوش هم بزارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
------------------
توپترينها : دوست عزيزم، سايت ما سايت كاملا مطابق با قوانين كشور هست .و اين ترانه كه شما درخواست كردين موجب مسدود شدن سايت ما ميشه .اميدوارم مارو درك كنيد .با تشكر


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SKE
در تاریخ : 1/01/1390 - 20:01
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ممنون از سایت مرتب و پر محتواتونapplause
خواننده ی ایرانی جوان که اسمش سپهر هستش،آهنگ مسافر،lost،رفتنی هستی... (البته من فقط اینا رو دیدم) رو داره.خواهشاً آهنگ و ترانه هاشو تو سایت بذارین،میدونم که سایر اعضا هم از ترانه هاش خوششون میاد.از کیوان آزاد-شهرام متین هم حتماً بذارین،حیفه آهنگای این 3 تو سایتتون نباشه


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : music
در تاریخ : 3/01/1390 - 02:37
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام خسته نباشید سایت خوبی دارید ممنون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : مهتاب
در تاریخ : 5/01/1390 - 13:33
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ببخشیدچراازفرزادفرزین خبری نیست؟چراازش آهنگ نمیذارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ belay خواهشاازفرزادبیشترآهنگ بذارین ممنون applause wassat wink


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : scorpien
در تاریخ : 5/01/1390 - 19:03
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
میگه که:
شکر نعمت ،نعمتت افزون کند،،،،،کفر نعمت از کفت بیرون برد
حالا ماهم باید به خاطر شما شکر کنیم تا از کفمون بیرون نرین بلکه امکاناتتون از این هم بیشتر بشه
ایشاللا
-------------------------
توپترينها : دوست خوبم از نظر لطفت ممنونم .. ما فقط به داشتن اعضاي بي نظيرمون مينازيم ..سال نو مبارك

مدیریت محترم لطفا از اهنگهای شادمهر عقیلی نیز ارائه بدین
هرچه زو تر بهتر


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : namakdoun
در تاریخ : 6/01/1390 - 11:38
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam mamnoon vase taraneia dare behem hal mide


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : BMY691
در تاریخ : 7/01/1390 - 13:11
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام
دمتون گرم,حال دادين smile heart
آرزوي بهترينها در اين سال


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : tanha2085
در تاریخ : 8/01/1390 - 15:49
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام مرسی از سایت خوبتون تشکر میکنم
ممکنه آهنگهای شاد آذری هم برای دانلود بذارید rah
مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــی.......


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mahnush
در تاریخ : 8/01/1390 - 20:46
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
عاليييييييييييييييييييي


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : esi_come
در تاریخ : 10/01/1390 - 11:49
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام خسته نباشید
چرا کیفیت آهنگا انقدر پایینه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آهنگ 2-3 مگی که آهنگ نشد.
شما انقدر زحمت می کشید حداقل کیفیت بالا هم بذارید تا اونایی با کیفیت بالا میخوان بتونن استفاده کنن.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : poya-moon
در تاریخ : 10/01/1390 - 12:28
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ممنون از سایت خوبتون.واقعا خسته نباشین


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : فاطيما
در تاریخ : 11/01/1390 - 15:40
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
]ازسايت عاليتون ممنون مر30 :hear heart


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : poriya
در تاریخ : 11/01/1390 - 17:03
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam torokhoda ahan haye jadid bezarin alan kheli vaghte ahangha hamin hast mamnooon az site khobeton


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : 0528 o
در تاریخ : 12/01/1390 - 00:22
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سایت خوبی دارید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : vahid fattahi
در تاریخ : 13/01/1390 - 19:46
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت


سلام من تازه عضو شدم به خاطر اهنگهاي خوبي كه در اين سايت گذاشتين از شما متشكرم


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : dadaseed
در تاریخ : 15/01/1390 - 15:59
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
تشکر از سایت خوبتون angel


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SKE
در تاریخ : 18/01/1390 - 01:47
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ازتون خواهش کرده بودم آهنگای سپهر رو هم بذارین ولی مثل اینکه محل نذاشتین!
بی زحمت اگه از آهنگای سپهر-محمد بیباک-فرهاد دهقان هم بذارین ممنون میشم icecream


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : knasrin
در تاریخ : 19/01/1390 - 13:01
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام محسن نامجو و اهنگ قفس شادمهر لطفا
مرسی


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : knasrin
در تاریخ : 19/01/1390 - 17:34
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
قبلا درخواست دادم
محسن نامجو رو میخوام surprised


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : melina69
در تاریخ : 20/01/1390 - 01:09
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
rah سلام سلام سلام
سلام به همگی.یه خسته نباشیدتوپول به بروبج این سایت.من خیلی کارم راحت شده باسایت شما!چون همه چی هست! مرسی راستی از علی تکتا هم اهنگ بذارین!البته اگر مجازه.خیییییلییی مرسیییی


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : rohola
در تاریخ : 20/01/1390 - 11:02
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
باتشکر وخسته نباشید واقعا دستتون درد نکنه سایتتون خیلی توپه مثل اسمش. applause flower barbarian


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : roholaghorban
در تاریخ : 20/01/1390 - 11:07
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام دستتون درد نکنه واقعا خسته نباشد سایتتون خیلی توپه مثله اسمش... barbarian flower applause bully


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : knasrin
در تاریخ : 20/01/1390 - 19:01
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خسته نباشید
اهنگ قفس از شادمهرو میخوام
مرسی از زحماتتون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : knasrin
در تاریخ : 21/01/1390 - 20:19
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خسته نباشید
اهنگهای شادمهر هم فیلتر هستند؟چون تو هیچ سایتی دانلود نمیشه
ممنون از زحماتتون
مثل همیشه توپترینها


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : a
در تاریخ : 22/01/1390 - 18:11
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
آهنگ خون سیاوش از معین رو بزارید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SKE
در تاریخ : 23/01/1390 - 23:55
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام توپ ترین ها.ممنون از اینکه به در خواستم محل نذاشتین! angry


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 24/01/1390 - 13:32
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سایت جالبیه ممممممممممنووووووووووووووووووووون heart


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : اوتادی
در تاریخ : 26/01/1390 - 22:51
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام آهنگ های مهرداد مرادپورم بزارین برای دانلود


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : آفاق
در تاریخ : 28/01/1390 - 01:24
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام خسته نباشید لطفا از علیرضا بلوری نه بهلولی ترانه بگزارین


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : m_amin_mehrabi
در تاریخ : 28/01/1390 - 17:29
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام خیلی دعات میکنم دوست من ....!


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : 8921043413
در تاریخ : 31/01/1390 - 11:59
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
saytetun harf nadare dametun garm


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : poriya_x6
در تاریخ : 31/01/1390 - 18:16
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام.دستتون درد نکنه واقعا.ولییییییییییییییییی اهنگهای جدید بذارین اینا همه قدیمی شدن.لطفا عوض کنید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : setayesh2
در تاریخ : 2/02/1390 - 16:37
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
flower heart سلام سایتتون خیلی خیلی جالبه واقعا محشره با تشکر


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : zizi zaza
در تاریخ : 14/02/1390 - 16:17
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سایت باحالیه دوسش دارم


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : golijoon
در تاریخ : 18/02/1390 - 22:22
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام واقعاً بابت سايت خيلي توپتون تشكر مي كنم من خيلي وقت نيست عضو شدم اما خيلي راضيم و بيشتر وقتمو با سايت شما سرگرمم.تنها سايتي هستيد كه خيلي راحت ميشه از اون اهنگ دانلود كرد. هزار بار دستتون درد نكنه ممنون
------------------------
توپترينها : سلام دوست خوبم.. رضايت شما تنها آرزوي ماست
از پيوست شما به جمع اعضاي توپترينها خيلي خوشحاليم flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : اسبری
در تاریخ : 27/02/1390 - 17:12
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam
ba inke ozam shodam bazam nemitonam ahang danold konam
------------------------
توپترينها : با سلام و عرض خوش امد، اگر عضو هم نميشدين ميتونستين تمام اهنگها رو دانلود كنيد .الان تست كردم دانلود اهنگها هيچ مشكلي نداشت و شما تنها كاربري هستين كه در دانلود مشكل دارين .حتما يك نرم افزار مديريت دانلود نصب كنيد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : اسبری
در تاریخ : 27/02/1390 - 17:15
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam
ba inke ozv shodam nemitonam ahang danold konam


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : اسبری
در تاریخ : 27/02/1390 - 17:16
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
nemitonam danold konam


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sabili
در تاریخ : 30/02/1390 - 12:20
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
آهنگایی که میزارین خیلی عالین ...
مرسی applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : saeedostad
در تاریخ : 5/03/1390 - 14:50
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام دستتون درد نکنه واسه ی سایت عالیتون فقط 1سوال دارم چرا اهنگ های رپ رو نمی ذارید؟
مرسی[ sick


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : اریایی
در تاریخ : 7/03/1390 - 18:50
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام برای چندمین بار میگم.اگه میشه اهنگ های امیرشفیعی رو بذارین.البته اگه زحمتی نیست.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : tachra
در تاریخ : 9/03/1390 - 12:13
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
dorood,misi az ahangahye k mizarin,age emkanesh hast hange jadide khareji bezarin.sepasgozaram.bedrood. laughing


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : tachra
در تاریخ : 9/03/1390 - 13:01
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
dorood.misi az ahangahye ghashngetun,age emkan dare ahange khareji ham bezarin.sepasgozaram.bedrood. laughing


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hasani80
در تاریخ : 9/03/1390 - 18:26
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلاااااااااااااااااااااااااااااااام عزيز خدا قوت سايتتون حرف نداره flower متشكرم winked


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : atefe
در تاریخ : 10/03/1390 - 23:48
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
man ahangioo ke mikhammm paida nemikonammm jighhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : آنیلا
در تاریخ : 11/03/1390 - 08:31
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ممنونم عالی بود


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : alawadhi
در تاریخ : 13/03/1390 - 18:42
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام مرسي از اهنك هاي خوبتون ولي اكه ميشه ترانه هاي كوكوش وسياوش قميشي رو هم بزارين ديكه


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : Aliyar
در تاریخ : 13/03/1390 - 23:05
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
مرسی مرسی مرسی
واقعا عالی بود
علیار


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ss76
در تاریخ : 14/03/1390 - 00:28
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
applause
excellent


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ali_sadafi
در تاریخ : 14/03/1390 - 16:18
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام ،خیلی عالیه ، وبسایت باحال و کاملی هستش ، معلومه خیلی زحمت کشیدید تا به اینجا برسه ، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم همیشه پیروز باشید ، آهنگ سیاوش قمیشی را هم بذارین ممنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــون
----------------------
توپترينها : از اينكه قابل دونستين و عضو توپترينها شدين خيلي خوشحاليم.براي اينكه هميشه بدون دردسر سايت برا همه باز بشه بايد از قوانين جرايم اينترنتي حمايت كنيم.بنابراين شرمنده ايم كه اين درخواست شما را نميتوانيم انجام دهيم .


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ali sadafi
در تاریخ : 14/03/1390 - 21:42
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام ، وبسایت خیلی خوب و باحالی هستش یعنی باید گفت کامله ، این هم نشان دهنده زحمات زیاد شماست و یه خسته نباشید جانانه میگم ، آهنگ سیاوش قمیشی را هم بذارین راستی من طرفدار پرا پا قرص محسن چاوشی هستم به خاطر اینکه آلبوم حریص را گذاشتین تا دانلود کنیم باز هم متشکرم ، خیلی خوبین و آرزو میکنم همیشه پیروز و سر بلند باشید ممنــــــــــــــــــــــــــــــــونتونم.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : آرش
در تاریخ : 17/03/1390 - 11:47
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام سايت با حاليه فقط لطف كنيد از اميد و شادمهر هم آهنگ بزاريد

ممنون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : jk7i54o
در تاریخ : 17/03/1390 - 16:15
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
عالی بود


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : firegirl
در تاریخ : 18/03/1390 - 18:37
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام لطفااهنگ یه لحظه چشماتو ببند از گروه سون رو واسه دانلود بزارید.
--------------------
توپترينها : سلام، بله در اسرع وقت


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : asad54654213
در تاریخ : 20/03/1390 - 17:57
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
w23


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : proxy
در تاریخ : 23/03/1390 - 01:13
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام و تشکر از پستای ویژه تون.. اگه امکانش هست جددترین آلبوم های ne-yo * sean kingeston * snoop dogg * pitbull * sean paul * aksent را در پستای ویژه قرار دهید.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : m4d3m2a1
در تاریخ : 23/03/1390 - 12:45
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ازآهنگهای مصطفی فتاحی هم اگه میشه بذارین مرسی applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : assassin creed
در تاریخ : 24/03/1390 - 10:22
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
آقا عالی بود در سطح اسکار هالیوود
------------------------
توپترينها : ممنونم ، ممنون از نظر لطفت .


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : tachra
در تاریخ : 24/03/1390 - 14:22
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
dorood va khaste nabashi be shoma az saite besiar khubetun.
age emkan dare danlod ahangaye simine ghanem o bezarin kheyli donbalesh hastam,ba tashakor.bedrood,
-----------------------
توپترينها : سلام به شما ، ممنون كه افتخار دادين از سايت توپترينها بازديد كردين .سعي ميكنيم درخواستهاي شما در اسرع وقت انجام بشه .ممنون از نظر لطفتون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : tareq
در تاریخ : 24/03/1390 - 22:02
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام برای تمام شما دوستانی که بسیار زحمت میکشید برای بهترشدن این سایت
---------------------
توپترينها : سلام دوست عزيزم، ممنون از نظر لطفتون flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : tareq
در تاریخ : 24/03/1390 - 22:07
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SE_KA1521
در تاریخ : 25/03/1390 - 11:41
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
عالی بود مرسی


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : net2
در تاریخ : 25/03/1390 - 16:48
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام خوبه اگه میشه از سهراب پاکزاد آهنگ بیشتری بذارید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : bluelotus
در تاریخ : 26/03/1390 - 10:26
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام
آهنگ سكوت از محسن يگانه ميباشد نه سهراب پاكزاد
Ms


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : selda
در تاریخ : 26/03/1390 - 18:03
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
bebakhshin ye bare dg mozahem misham bazam danlod nemishe


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : elena!
در تاریخ : 27/03/1390 - 20:47
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
توپ توپ توپ ترینها!
واقعا کارتون حرف نداره....
می خواستم بگم آهنگهای رپ(یاس) رو برای دانلود بذارید..
خیلی گلید
ممنونUser Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : shamama
در تاریخ : 28/03/1390 - 09:49
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام
دارم لذت میبرم winked


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 30/03/1390 - 18:01
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام خدمنمت شما دوستان عزیز که برای این سایت این همه زحمت کشیددید فوق العاده اس بهتر از این نمی شه امیدوارم که همیشه موفق باشین در کل دمتون گرم
---------------------------
توپترينها : سلام دوست خوبم ، از اينكه به ما لطف دارين ممنون .انشالله هميشه از توپترينها راضي باشيد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : سهیل0312
در تاریخ : 2/04/1390 - 08:56
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
محسن حاحقی میخوااااااااااااااااااااااااااااااااااااام lol wassat crying


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : صحرا
در تاریخ : 2/04/1390 - 21:54
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام من واقعا از سایتتون خوشم میاد و هر وقتی که بتونم حتما بهتون سر میزنم
مرسییییییی


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : صحرا
در تاریخ : 2/04/1390 - 22:03
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
چرا هنوز البوم حمید عسگری رو برای دانلود نذاشتین؟
انتظار نداشتم ازتون که هنوز برای دانلود نذاشتینش
واقعا ناراحتم کردین
--------------------------
توپترينها : دوست خوبم ، هنوز اجازه نشر اين آلبوم در سايت رو به ما ندادن .برا همين هم درست نيست كه بخواييم آلبوم رو بزايم .خيلي ببخشيد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : happy girl
در تاریخ : 4/04/1390 - 07:14
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
merc saite kheyli kheyli khoobi darid faghat age mishe ahangaye shad bishtar bezarid,in ahangaro kheyli vaghte vase dl gozashtin lotfan ahangaye jadid tar ham bezarid... ba tashakor az zahamate faravane shoma


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : firegirl
در تاریخ : 4/04/1390 - 13:47
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
nemidunam ba che zabuni azatun tashakor kona.vaghean ke behtarin sayt ro darid. flower flower
-------------------------------
توپترينها : ممنون از نظر لطفتون ، خوشحالم راضي هستيد flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : behnamt
در تاریخ : 4/04/1390 - 18:54
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام من عضو جدیدتونم اقا دمتون گرم اهنگاتون خیلی خیلی راحت دانلود میشه واقعا از زحمات بی دریغ شما متشکرم


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : مسعود1376
در تاریخ : 5/04/1390 - 09:37
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سایتتون عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییی smile hello


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : FNGHAG
در تاریخ : 8/04/1390 - 19:07
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
عالیه !!!!! واقعا عالیه !!! cranky


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : slb
در تاریخ : 10/04/1390 - 20:43
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خوشم اومد کلاس کارتون بالاست
ممنون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : maryam.deh
در تاریخ : 11/04/1390 - 19:43
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
kheili khoob bood mamnoon faghad bazi az ahanga download nemisjod mamnoon angel


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hichkassssss
در تاریخ : 12/04/1390 - 14:25
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام من وحید هستم .اولا از زحمات شما بسیار تشکر میکنم و آهنگ های زیادی زو از سایت شما دانلود کردم .اگه بشه از پویا بیاتی هم چندتا آهنگ بزارین و آهنگ کنسل 3 مجید خراطها هم هر وقت اومد اینجا برا دانلود بزارین ممنون میشم.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : slb
در تاریخ : 13/04/1390 - 15:44
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
از کارهای امین فیاض هم بذارید ممنون میشم


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 13/04/1390 - 23:01
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام ..واقعا عالیه خیلی زحمت میکشین..دانلود خیلی عالیه.. thanks.. love


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 13/04/1390 - 23:05
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
من اهنگ جدید امین فیاض رو نمیبینم ..اگه میشه بزارینش...مر... love 30


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 14/04/1390 - 16:33
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام با تشکر از زحمات شما اگه بشه به زودی آهنگ باور محال از علی اصحابی رو بزارید ممنون میشم .


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sosan
در تاریخ : 17/04/1390 - 12:49
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام لطفا از افشین آذری هم آهنگ بذارید.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 17/04/1390 - 13:51
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام
واقعا که سایت خیلی خوبی دارین
می خواستم خواهش کم اهنگای لبوم خاص رو هم بذارید
اهنگاش و ها نه دمو رو
خیلی ممنون میشم
خصوصا اهنگ چاوشی


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 17/04/1390 - 18:59
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سالم منم عضوجدیدتونم ممنون ازآهنگهای توپتون واقعآ حال کردم دمتون گرم فقط اگه مشه آهنگهای جدیدافشین آذری رو بذارید برای دانلود ممنونتون میشم بازم میگم دمتون گرم heart heart
--------------------------------
توپترينها : سلام دوست خوبم ، خوشحالم كه از كارمون راضي بوديد .ممنون از لطفتون .هر اهنگ جديدي رو در سايت حتما قرار ميديم.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 18/04/1390 - 21:10
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام ممنون از سایت باحالتون اگه میشه اهنگهای بیشتری از سیروان خسروی بذارید .باتشکر بهار از اصفهان


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : کیانا
در تاریخ : 20/04/1390 - 00:36
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام اگه میشه آلبوم رمانتیک شهاب رمضان رو بگذارید ممنون واقعا وبلاگ عالی دارید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : امنه
در تاریخ : 22/04/1390 - 04:33
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام خواهش میکنم اهنگهای گروه سون به خصوص اهنگ واست میمیرم رو بگذارید applause ممنون از سایت عالیتون rah


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hamedlak
در تاریخ : 22/04/1390 - 18:39
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
از تمامی سایتهایی که تا حالا دیدم بهتر بوده ، مخصوصا تو بخش موزیک و عکس


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : azarihamed
در تاریخ : 23/04/1390 - 10:18
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام

دست همه تون درد نکنه

موفق باشید

تک تکید flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : امنه
در تاریخ : 23/04/1390 - 18:57
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
تورو خدا اهنگ واست می میرم گروه سون رو برا دانلود بگذارید sob crying
با تشکر از سایت عالیتون
مرسی applause applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : امنه
در تاریخ : 27/04/1390 - 05:44
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خیلی ممنون از اینکه اهنگ واست می میرم رو گذاشتید
خیییییییییییییییلی دوستون دارم
مرسی heart flower
-------------------------------
توپترينها : از خوشحالي شما ما هم خوشحاليم ، هميشه شاد باشيد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : رز رضوی
در تاریخ : 27/04/1390 - 14:30
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه یه خواهشی ازتون دارم که آهنگ های کردی هم در بخش دانلود بزارید dollar sick


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : dowran
در تاریخ : 27/04/1390 - 17:01
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
baba eyval
ha kardam.ahangaton vaghean ziba hasto to hich ja gir nemiyad
mamnon az lotfeton
khaste nabashi


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : نویان
در تاریخ : 29/04/1390 - 16:33
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام باتشکر از زحماتتون-اگه امکان داره اهنگهای ماهان بهرام خان رو برای دانلود بزارید.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : نویان
در تاریخ : 29/04/1390 - 16:43
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام باتشکراز زحماتتون-اگه امکانش هست اهنگهای ماهان بهرام خان رو برای دانلود بزارین.ممنون از سایت خوبتون. applause icecream


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : k,dhk
در تاریخ : 1/05/1390 - 18:37
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
mr30


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : k,dhk
در تاریخ : 1/05/1390 - 18:41
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام توبترینها.یه خاسته ای داشتم اینکه اگه میشه کد اهنکهاروهم بزارید به خصوص کد اهنگ دوست دارم از گروه سون .مر30ازوبسایت خوبتون.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : دادا 14
در تاریخ : 2/05/1390 - 14:49
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام خسته نباشین آلبوم جدید مجید خراطها اومده؟
اگه میشه باخبرمون کنید .
ممنون از زحمت تون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sara_m
در تاریخ : 7/05/1390 - 04:10
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام من تازه عضو سایتتون شدم مطالب جالبی توش هست فقط نمی دونم چرا هر کاری میکنم نمیتونم اهنگ دانلود کنم ممنون میشم راهنماییم کنید
------------------
توپترينها : با سلام خيلي خوش اومدين به جمع توپترينها.داخل كادر زرد رنگ زير مطالب رو بخونيد حتما مشكلتون رفع ميشه .


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sara_m
در تاریخ : 7/05/1390 - 04:12
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام من تازه عضو شدم مطالب جالبی دارین فقط نمی دونم چرا هر کاری میکنم نمیتونم اهنگ دانلود کنم ممنون میشم کمکم کنید
------------------
توپترينها : با سلام خيلي خوش اومدين به جمع توپترينها.داخل كادر زرد رنگ زير مطالب رو بخونيد حتما مشكلتون رفع ميشه .


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : امنه
در تاریخ : 7/05/1390 - 21:05
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
love سلام
یه خسته نباشید توپ به توپترینها با عرض معذرت اگه میشه اهنگ یه راهی پیش روم بزار گروه سون رو برا دانلود بگذارید
واقعا ممنون good


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : k1
در تاریخ : 8/05/1390 - 01:29
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
عالیییییییییییییییی!!!


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : marziyeh
در تاریخ : 8/05/1390 - 02:06
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام لطفا اهنگهاي حميد وعماد طالب زاده رو بزارين .مرسييييييييييييييي


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sokootesahell
در تاریخ : 8/05/1390 - 02:50
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خیلی عالیهه.......مممممممرررسیییییییییییییییی heart applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : nasim jooooon
در تاریخ : 8/05/1390 - 17:12
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
kheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeily ali bod dameton garm mer30


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : خانومي
در تاریخ : 9/05/1390 - 06:20
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam bebakhshid chara ahang hamid talebzade be esme khailet rahato nemishe danwold kard?lotfan rahnamim konin merci
-------------------------------
توپترينها : دوست عزيزم . تمام لينكهاي دانلود سالمه. اين هم تست كردم مشكلي نداره
لطفا.... لطفا كادر زرد رنگ زير مطالب كه براي همين مواقع هست رو مطالعه بفرماييد تا بدونيد مشكل دانلود شما چيه .


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : gha3mhichkas
در تاریخ : 9/05/1390 - 20:30
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام اگه امکانش هست ازهمایون شجریان توسایت بزارید. am


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : Abbas D
در تاریخ : 10/05/1390 - 06:42
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
Mamnon


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : Mr.EviL
در تاریخ : 10/05/1390 - 15:23
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
Mer30 Saite khobi Darin.Aksar Ahangay Ke Mikhastam Payda Kardam Va Rahat DowanLod Kardam >Enshala Dar Edame Raheton Moafagh bashin request


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mariya_16
در تاریخ : 10/05/1390 - 20:04
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
mamnun ali budan good


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : saideh
در تاریخ : 11/05/1390 - 02:50
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam
lotfan kelip haie yaso ham bezarid
ba tashakor az weblogeton


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mehdi zarqi
در تاریخ : 11/05/1390 - 19:24
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
smile
salam be hameye bachehaye bahal


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : gha3mhichkas
در تاریخ : 12/05/1390 - 21:35
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ببخشید رپ های جدید بذاریدازاین مزخرفانذارید angry applause no icecream


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : rosered
در تاریخ : 13/05/1390 - 12:38
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
mersi az saite khobeton .......faghat akhar natonestam mostanade sheitan parastaro dawnlod konam....ye kari bokonid vasam kheili delam mikhad bebinam...bazam mersiiiiiiiiiiii applause
---------------------------
توپترينها : سلام دوست خوبم ،
دانلود لينكها تو اين چند ماه به هيچ وجه خرابي نداشته .خواهش ميكنم يك بار كامل ، توضيحاتي كه در كادر زرد رنگ زير مطالب هست رو مطالعه بفرماييد تا بتونيد دليل اينكه دانلود نميشه رو پيدا كنيد .


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ALICE
در تاریخ : 14/05/1390 - 05:53
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
لطفا اهنگ هاي ياس و نيما رو بذارين flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sheyton
در تاریخ : 15/05/1390 - 11:07
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
angel heart aliye baba


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : amir tala
در تاریخ : 17/05/1390 - 16:51
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ممنون از اهنگ های خوبتون اگر میشه اهنگ های نودشادمهر عقیلی رو هم بگذارید ممنون می شم


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ali0222
در تاریخ : 18/05/1390 - 01:09
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام: اميدوارم حالت خوب باشه دلم ميخوادهميشه توي كارهات موفق سربلندباشي: applause heart winked


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ali0222
در تاریخ : 18/05/1390 - 01:21
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
اگه ميشه زحمتي نيست اهنگهاي مجيدخراطها كه سلطان صداهسته براي دانلودبزارين مرسي crying


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : Armita
در تاریخ : 18/05/1390 - 01:57
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام خیلی ممنون از سایتتون
لطفاً آلبوم یادگاری از سیاوش قمیشی رو برای دانلود رو سایت بذارین
ممنون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : نفیسه************
در تاریخ : 19/05/1390 - 12:36
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
عالی دستتوننه درد نکنه


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : masoudnt
در تاریخ : 20/05/1390 - 00:07
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ببخشید میشه اهنگ های جدید مجید خراط ها رو بزارید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ALICE
در تاریخ : 20/05/1390 - 01:47
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
اهنگ هاي محسن يگانه را لطفا برام ايميل كنيد خواهش ميكنم
emile:jenefer5282@yahoo.comمرسي flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 20/05/1390 - 17:36
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam.kheily site toooooooooooooooooopy darid mamnon.beseyar sepas hello


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : amir765
در تاریخ : 20/05/1390 - 18:58
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام عاليه فقط ترانه هاي محمد عليزاده رو زياد كنيد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mehdad
در تاریخ : 21/05/1390 - 14:43
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam.dametoon garm babate behtarin saite tafrihi dar iran ..


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mash gholam
در تاریخ : 21/05/1390 - 18:04
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ممنون از آهنگهاي زيباتون heart


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mehdad
در تاریخ : 22/05/1390 - 14:42
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
dametoon garm


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : دلبر
در تاریخ : 22/05/1390 - 18:14
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam vaghan khaste nabashin,taranehai amin habibi ham age mish bezarin applause rah


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ALICE
در تاریخ : 23/05/1390 - 05:31
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
gha3mhichkas,
بيشترشون جديد ترينند


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : zaman
در تاریخ : 25/05/1390 - 03:46
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam khaste shirin hastam taze saytetoon ro peyda kardam alye azatoon mamnoonam va khaste nabashid bay rah


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : saloomeh
در تاریخ : 25/05/1390 - 12:14
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خیلی ممنون بابت لینکای زیباتون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : روژين
در تاریخ : 26/05/1390 - 21:04
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام لطفا آهنگ broken angel remix آرش رو واسه دانلود بزارين.دست شما درد نكنه اون تاپيك چيه در مورد دانلود فيلم دخترا گذاشتين؟؟؟؟؟سايت به اين خوبي واسه چي مارو ناراحت مي كنين؟؟؟؟؟ديگه اين كارو نكنينا
------------------------------
توپترينها : سلام روژين جان .اين كه فرمودين فيلم دخترا .. نميدونم كجاي سايت ديدين اين رو ..ما از اين چيزا اصلا و ابدا تو سايت نداريم.اگه هم تيترش رو ديديد حتما داخل مطلب بشيد ميبينيد كه يا فيلم خنده دار و طنز بوده يا چيزي تو همين مايه ها .
heart


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : طنین
در تاریخ : 27/05/1390 - 15:38
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
من خیییییییییییلی دوستون داااااااااارم smile


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 29/05/1390 - 13:56
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam azizam ahanget kheyli bahale delchasbe doset daram


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : elisa
در تاریخ : 29/05/1390 - 18:13
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
what از مهدي يراحي بازم اهنگ بزارين.. مچكر


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : خسین گوجه
در تاریخ : 30/05/1390 - 10:32
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
دمت جیییییییییییییییییییییییییز خیلی باحالین.پاتو بزار روم رب بشم lol


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : smk_0171
در تاریخ : 31/05/1390 - 18:13
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
آهنگ ها خداييش قشنگن مخصوصا آهنگ سامي يوسف ممنون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : روژين
در تاریخ : 2/06/1390 - 00:06
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام ببخشيد من برنامه ي اينترنت دانلود منيجر رو دانلود كردم ولي به جز بار اول ديگه كار نكرد در واقع سريال نامبر مي خواد.سرعتش هم خيلي پايينه.مي خواستم اگه ميشه راهنماييم كنين كه چطور ازش استفاده كنم.مرسي
--------------------------
توپترينها: دوست من ، شما بعد از دانلود و نصب نرم افزار هر موقع نرم فازار به صورت اتوماتيك خواست كه آپديت بشه بايد گزينه no رو كليك كنيد .چون اگه نرم افزار بخواد آپديت بشه سريع تشخيص ميده كه برنامه كرك شده هست و ديگه كار نميكنه .
دوباره نصب كنيد ..ابتدا قبلي رو remove كنيد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : fingily
در تاریخ : 5/06/1390 - 16:22
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام من تازه امروز عضو توپ ترین ها شدم .خیلی سایت خوبی دارین فقط لطفا آهنگ های جدید علی لهراسبی را هم بیشتر بگذارید.ممنون
moonw winked cranky angel


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : fingily
در تاریخ : 5/06/1390 - 16:29
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام .آهنگ 3.5.2 علی لهراسبی دانلود نمیشه.ولی بقیه آهنگ ها دانلود میشه. من با نظرآفاق خانوم موافقم می خواستم بگم که اگر ازعلیرضا بلوری هم آهنگی بذارین ممنون میشم rah


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : z.jojo
در تاریخ : 5/06/1390 - 17:02
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
fogholadas.behtarinid doseton daram jOoOoOoOoOoOoOoOoOn booooooooooooooooooooooooooooooooooooooOs


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : z.jojo
در تاریخ : 5/06/1390 - 17:09
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
fogholadas. behtarinid doseton daram.jOoOoOoOon booooooooooooooooooooos applause heart


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hamid13571357
در تاریخ : 5/06/1390 - 17:45
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام

عااااااااااااااالللللیه ممنون از زحماتتون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : 2r2neh
در تاریخ : 5/06/1390 - 18:02
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام دوست عزیز! خیلی خیلی مرسی بابت آهنگا! فوق العاده بود!!! flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : یه دوست
در تاریخ : 6/06/1390 - 03:20
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
فوق العاده بود واقعا ممنون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : fingily
در تاریخ : 6/06/1390 - 12:57
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام می خواستم ازتون تشکر کنم فقط چرا نظرات من نمی مونه ولی مال بقیه ی اعضای سایت هستش. sad surprised flower
------------------------
توپترينها : سلام دوست فينگلي جان ، ما نظرات روحذف نميكنيم .. مگر اينكه پشت سر هم باشه


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : esfandmahi
در تاریخ : 6/06/1390 - 15:04
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خیلی عالیه متشکرم لطفا از علیرضا طلیسچی بازم اهنگ بذارید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : روژين
در تاریخ : 6/06/1390 - 23:25
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام لطفا از بابك جهانبخش آهنگ بذاريد.مرسي


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : fingily
در تاریخ : 7/06/1390 - 11:44
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام به تمام بچه هایی که عضو توپترینها هستند. می خواستم از توپترینها تشکر کنم مه به نظرات ما احترام میذارین.ومرسی که آهنگ های جدید گذاشتین و مرسی که آهنگ در کنار تو علیرضا بهلولی را گذاشتین. winked love applause heart


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : kim_ji
در تاریخ : 7/06/1390 - 14:34
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
flower سلام واقعا سیتتون توپترینه
mamnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon
ازتون میخوام آهنگای شاد بیشتری توسایت بذارین و همچنین آهنگای بیشتری از مهدی مقدم و خوانندگان قدیمی
بازمmamnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon heart


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : kim_ji
در تاریخ : 7/06/1390 - 15:34
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
آلبوم جدید محمد اصفهانی معرکه بود اگه میشه از کلیپهای معین هم قدیمها و هم جدیداشو با فرمت3gpوbmvتو سات بذارین مرسی winked applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : happy girl
در تاریخ : 9/06/1390 - 06:34
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ahange shad kam peyda mishe too site...age momkene ahangaye shadam bezarid


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : کریس
در تاریخ : 10/06/1390 - 13:41
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خاک تو سرت با این آهنگای پوستیدتون برو بمیر
-----------------------------
توپترينها : شما دو نظر دادين ، هر دو نظر هم اين مدلي بود .. اما چرا اسمتون رو در هرنظر تغيير دادين .. يه جا مينويسي كريس .. يه جا ديگه ريكاردو از برزيل ...
شما فعلا ببين كي هستي و چي ميخواي بعدا لطف كن نظر بده ..


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ریکاردو از برزیل
در تاریخ : 10/06/1390 - 13:44
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
تو دنیا یه آدم بی عقل پیدا میشه اونم مدیریت این سایت
باید سایتتو درشو گل بگیری
-------------------------------------------------
توپترينها : flower شما دعا كن ، انشالله در اولين فرصت


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : روح امیر حسین
در تاریخ : 10/06/1390 - 13:47
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
شما که اینقدر سایتتون خوبه بیاین 5 کیلومتری بهشت زهرا منو نجات بدین دارم میمیرما


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : keyvan550
در تاریخ : 11/06/1390 - 01:05
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خوبه که تابع قوانین هستین سایت رسمی و خوبیه من به استاد دانشگاهم معرفیش کردم winked
خیلی هم خوانندهاش خوبن از این خواننده بیخودا مثله ابرو گوندش و...... نزارین


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : milad007
در تاریخ : 11/06/1390 - 23:06
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام دوستاي خوبم.حالتون چه طوره؟ اگه از علي اصحابي و علي تكتا آهنگاي بيشتر و قشنگ تري بذاريد ممنون ميشم.مر30


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : fazeleh
در تاریخ : 14/06/1390 - 14:26
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
sayt good winked eton kheyli khobe .ye darkhast dashtam age mishe albom fasle tazeh ehsan khajeh amiri yo baray danlod bezarin


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : nafaaass
در تاریخ : 15/06/1390 - 19:17
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
applause ahangatun kheili aalllllllllllllliiiiiiiiii bud mamnun


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hojat63
در تاریخ : 15/06/1390 - 21:20
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : aski
در تاریخ : 18/06/1390 - 11:15
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام، از سايت خوبتان ممنونم، لطفا هر آهنگ جديدي كه از محمد عليزاده داشتيد در سايتتان براي دانلود قرار بدين.
موفق باشيد.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : blood-men
در تاریخ : 19/06/1390 - 11:09
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
اگه بشه چندتا آهنگ دیگه از مجید خراطها و پویا بیاتی بزارین تازه باشن بهتره.متشکرم .بای!!!!!!!!!


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : علی h.n
در تاریخ : 21/06/1390 - 17:18
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام
خسته نباشید لطف میکنید آهنگ الفبای مهربانی مجید اخشابی را برای دانلود قرار دهید.
-------------------------
توپترينها : سلام ، البته
درخواست شما همين امروز انجام ميشه.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 22/06/1390 - 18:56
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
لطفا اهنگ دختر مردم اندی را نیز برای دانلود بگذاری ممنون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : parsa_d2004
در تاریخ : 22/06/1390 - 19:38
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
toopi agha tooooopi


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 22/06/1390 - 23:01
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با عرض سلام و خسته نباشی!سایت بسیار عالی و خوبیه!ولی خواهشا اگه میشه تاریخ آهگ هارو بذارین که بفهمیم جدیده یا قدیمی!مرسی از لطفتون! heart


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 26/06/1390 - 13:11
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
آهنگاتون خیلی خوبن و سریع دانلود میشن،اون عزیزایی هم که نمی تونن دانلود کنن کلیک راست کنن وsave target asرو بزنن.به همین راحتی heart rah


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : پریس
در تاریخ : 26/06/1390 - 13:21
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
یوهووووووووووووووووووووووووووووووووو
سلام به توپ ترین ها
مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
همه چی عالی بود hello flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 28/06/1390 - 15:21
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام،یه ماچ گنده به همه ی توپ ترینی های گل angel اول میخوام از مسئولین سایت تشکر کنم بعدشم خواهش کنم،التماس کنم و به پاشون بیفتم که یه کاری کنن که بشه قبل از دانلود کردن آهنگا اونا رو باز کرد وگوش داد.آخه آدم اون همه وقت می ذاره یه آهنگی رو دانلود می کنه بعدش که گوش میده خوشش نمیاد و فقط وفقط حرص میخوره و آتیش می گیره!!! am angry
-----------------
توپترينها : سلام دوست خوبم ، اگه بتونيم چشم و حتما انجام ميشه .


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 28/06/1390 - 15:26
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ستاره سهای عزیز!,مگه نمی دونی که این آهنگی که تو می خوای غیر مجازه و این سایت با رعایت دستورات اسلامی باز شده؟ لطفا آهنگایی رو که تو کشورمون ضبط شده درخواست کنین.User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 28/06/1390 - 15:46
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
لطفا آهنگ {وابستت شدم} از احمد سعیدی رو واسه دانلود بذارین.یه دنیا بوس winked


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : تنهاترین
در تاریخ : 1/07/1390 - 15:10
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام توپترین ها سایت خیلی باحالی دارید آدم بسیار سرگرم میشه توش!!! کامل ترین و مرتب ترین سایت از نظر محتویات. واقعا کارتون عالیه. خصوصا این پست ترانه ها خیلی عالیه. با دانلود بسیار آسان. از محسن یگانه بیشتر ترانه بذارید. ممنونم.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : روژين
در تاریخ : 4/07/1390 - 01:35
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام دوستان عزيز كسي ميدونه مجموعه 26 قهوه تلخ كي مياد؟


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hosien
در تاریخ : 4/07/1390 - 01:46
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam.man ta hala to hich saiti nazari nanveshtam vali vaghean az saite shouma khosham oumad sai mikonam be hame doustamam begam.ba tashkor faravan.ahangaton aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hosien
در تاریخ : 4/07/1390 - 10:38
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
agha vaghan merc khili saite khoubi darien nadid dosteon dariem.merccccccccccccccc


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : EFSHA
در تاریخ : 4/07/1390 - 14:32
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
babaaaaaaaaaaaa EYVAAL be valetuuunn.in albom jadide chavoshiiam ag mishee bezariiin ke dg tooptariinhaa toptar tar tar beshe heart sick winked hippy


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sheyda70
در تاریخ : 6/07/1390 - 11:08
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام به توپترین ها
آهنگ ها خیلی خوبن،خیلی هم جدیدن.
من ازتون یه خواهشی دارم،اگه میشه آهنگ های غمگین بیشتر بذارید.مثل پویا بیاتی و مجید یحیایی.
خیلی خیلی ازتون ممنونم good


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : اووووووو
در تاریخ : 6/07/1390 - 14:27
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام.بهترین عالیترین و کامل ترین وبسایت دانلودی هستید که تا به حال دیدم.
مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییی.......... heart


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : EFSHA
در تاریخ : 6/07/1390 - 20:41
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salaaam.sayteee kheliiiiii tooopiyeee tongue heart ag mishee albom jadide chavoshio bezariin ke dg sytetoon tooptar az ina she hello suspect applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : perancirani.com
در تاریخ : 6/07/1390 - 22:08
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خیلی خیلی ممنون. همه ترانه هایی که از خواننده های ایرانی دنبالشون بودم رو اینجاپیدا کردم love hello applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : rechard salbali
در تاریخ : 10/07/1390 - 15:50
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خیلی ممنون عالی بود. applause good


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ویز ویز
در تاریخ : 11/07/1390 - 20:56
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام من سهیل هستم دمتون گرم خیلی سایت باحالی دارید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 15/07/1390 - 11:46
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سايت خيلي خووووووووووووووووبي دارين love .
دستتون درد نكنه من همه اهنگارو از سايت شما دانلود ميكنم.
مطالبتونم خيلي قشنگو خوندنين. سايتي مثل سايت شما نديدم cranky
flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 16/07/1390 - 10:55
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ممنونم از اینکه هر چیزی توسایتتون میذارید راحت دانلود میشه اگه میشه از کارای مریم
حیدرزاده هم بذارید من عاشقشم مرسی applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sheyda70
در تاریخ : 19/07/1390 - 10:03
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام
من دنبال آهنگ بزن زیر گریه از رضا شیری می گردم،میشه خواهش کنم برای دانلود بزارید؟


---------------------
توپترينها : سلام شيدا جان ، اهنگ بزن زير گريه در سايت هست . از قسمت آرشيو موضوعي سايت وارد قسمت ترانه و آهنگ ايراني شويد ..


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : moje mosbat
در تاریخ : 22/07/1390 - 22:52
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
آهنگهای خیلی خوبی بود خوشم اومد برا تون آرزوی موفقیت وخوشبختی می کنم angel


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sheyda70
در تاریخ : 23/07/1390 - 08:58
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام
خیلی ممنونم که راهنماییم کردید،بلاخره دانلودش کردم.
بازم ازتون ممنونم
love


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : نرگس72
در تاریخ : 25/07/1390 - 18:55
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام خسته نباشین من دنبال آهنگ عزیزم با صدای عماد طالبزاده و باراد هستم خیلی دنبالش گشتم اما پیداش نکردم اگه تو این قسمت بیارینش خیلی خیلی ممنوننتون میشم flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : rabinson
در تاریخ : 26/07/1390 - 18:04
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ممنون.از زحماتتون متشكرم.عالي بود


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : عاطفه.م
در تاریخ : 29/07/1390 - 12:16
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلااااااااااااااااااام winked
عالي بوووووووووووووووووود
لطفا آهنگ( منو از نو بنا كن ) رو هم بزارين
خوانندشو نميدونم كيه what


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : atef
در تاریخ : 2/08/1390 - 13:12
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
aliiiiiiiiiie. movafagh bashid applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : EFSHA
در تاریخ : 2/08/1390 - 15:12
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
vaqeean toope toope tanxxxx heart :hippyplz har ahange jadid az chavoshio shehab ramezan umad vase download hatmaaan bezaziiin mqc


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : CAVOSHGAR
در تاریخ : 3/08/1390 - 17:25
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : milad007
در تاریخ : 18/08/1390 - 13:36
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam.age taraneye melody az arashro bezarid mamnoooon misham


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : zana
در تاریخ : 20/08/1390 - 12:04
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
mamnon khaeli aleya


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : هرکول
در تاریخ : 22/08/1390 - 15:49
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
این چه آهنگ ساخاریه(آهنگ الهه ناز یگانه و بنیامین؟ wassat


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SAJJAD007
در تاریخ : 27/08/1390 - 12:27
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیز و تشکر و خسته نباشید میگم به تمام دستدن کارای این سایت من تازه عضو شدم و I LOVE YOU : توپترینها


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SAJJAD007
در تاریخ : 27/08/1390 - 13:26
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
good very very good


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SAJJAD007
در تاریخ : 27/08/1390 - 13:35
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ممنون میشم اهنهای سام رو برای دانلود بزارین با تشکر و خسته نباشید : wine


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : m7441
در تاریخ : 28/08/1390 - 12:36
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام آلبوم زیبای خاموش کویتی پوروبرادانلودبزاریدممنون میشیم


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mahdi_usn
در تاریخ : 28/08/1390 - 15:19
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
sala surprised m sitetoon kheyli bahale what


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SAJJAD007
در تاریخ : 4/09/1390 - 10:14
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلامی به گرمی افتاب و به روشنایی مهتاب خسته نباشید واقعا کارتون خیلی سخته ازتون تشکر میکنم بابت چنین سایت توپی واقعا توپترینهاینهاین ممنون از سایتتون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : EN_VAFA
در تاریخ : 6/09/1390 - 23:03
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام سایت با حالیه دستتون درد نکنه $میشه از آهنگهای مجید خراطها بذارین ممنون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SAJJAD007
در تاریخ : 10/09/1390 - 08:34
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام واقعا خسته نباشید تشکر فراوان از شما و سایت توپه تون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SAJJAD007
در تاریخ : 10/09/1390 - 08:37
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
(توپترینها) I LOVE YOU heart


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : الهه_تبریز
در تاریخ : 14/09/1390 - 14:57
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
merC az ahangatun kheili khub budan flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SAJJAD007
در تاریخ : 15/09/1390 - 13:18
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
به همتون خسته نباشید میگم hello

ممنون* تشکر* good


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : SAJJAD007
در تاریخ : 15/09/1390 - 13:21
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
گر جفاي روزگار تکه کند قلب مرا، روي هر تکه نويسم اسم زيباي تو را

توپترین ها دوستت دارم love


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : sania
در تاریخ : 17/09/1390 - 19:14
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام لطفا هوای تو و باور نکن مهدی یراحی رو هم اضافه کنین مرسی good


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ایشین
در تاریخ : 17/09/1390 - 21:24
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام.خسته شدم تو هر وبی رفتم ک باید عوض بشم خواشتم بگم اهنگها قشنگترش کنید من که نتونستم اهنگی دانلود کنم .راستی دوستتون دارم یه اشولو اشنگترش


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ایشین
در تاریخ : 17/09/1390 - 21:44
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
اخه جالب اینجاست مراحله طاقت فرسایی باید رد کنم یعنی اینکه نمیشه خوب من ایدیم یاهو چرا پس هی میزنه که ایمیل معتبر باید بدید خسته شدم no wassat belay sad no


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mobin...
در تاریخ : 20/09/1390 - 14:34
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ba salam o tashakor khedmate shoma mikhastam az ahanghaye saiteton tashakor konam man hamasho dl kardam kheyli aly bod mer30.movafag bashid.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : asssssa
در تاریخ : 20/09/1390 - 18:15
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salam eyvalllllllllllllllll hal kardam ba ahang hatooon bestttttttttttttttttttttttttttttt


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : alaleh90
در تاریخ : 20/09/1390 - 23:46
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام-سایتتون واقعا عالیه-من چندوقته مرتب ازاین سایت استفاده میکنم واهنگ های خیلی از خواننده های مورد علاقمو اینجا پیدا کردم-ممنون
------------------
توپترينها: سلام آلاله جان .. شما لطف داري. شاد و سالم باشيد flower


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : مهسا تنها
در تاریخ : 22/09/1390 - 19:04
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام وای ایجا چقدر آهنگ هست کدومو دانلود کنم واقعا ممنون مرسی فقط یه مشکلی دارم من نمی تونم ایمیل بسازم اگه میشه آموزش ثبت نام در یاهو رو تو سایت بزارید یا اگه میشه شما برام بسازید واسه جواب من فردا سر می زنم
راستی تا یادم نرفته دیروز تو دانشگاه بچه ها آهنگهای یک خواننده جدیدو گوش میکردن آدرسشو بهم دادن من هم رفتم آلبوم این خواننده جدیدو دانلود کردم خیلی زیبا و با احساس خوندن واقعا جاشون اینجا تو این سایت خالیه گفتم شاید خواستین بزارید تو سایت تا دوستان هم استفاده کنن
درضمن سایت شما خیلی بزرگ و قشنگه


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : دختر بارون
در تاریخ : 25/09/1390 - 18:29
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام.واقعا دستتون درد نکنه.تازه میفهمم دانلود کردن چقدر میتونه اسون باشه.من هر وقت اومدم اهنگ دانلود کنم یا سایت فیلتر بوده یا...
ازتون میخوام اگه میشه اهنگ دلشوره و تنهایی مصطفی یگانه رو هم واسه دانلود بذارید.مر30


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : m.omid
در تاریخ : 28/09/1390 - 22:02
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام به توپترینها.خواهش میکنم اگه میشه آهنگ تنهام نذار مهدی احمدوند رو بذارید روسایتتون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : wolfnight2025
در تاریخ : 29/09/1390 - 16:37
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلي عالي بود love


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : دختر بارون
در تاریخ : 29/09/1390 - 23:43
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام.واقعا خسته نباشید.اگه میشه اهنگ های مصطفی یگانه رو هم واسه دانلود بذارید.مر30


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : afifeh
در تاریخ : 5/10/1390 - 12:27
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
باتشکر می خواشتم اهنگ دل خوشی رضا باقری بذارید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : vahid sedona
در تاریخ : 6/10/1390 - 13:34
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام آهنگ هاتون خوب بود ولی از مهدی احمدوند و سامان جلیلی آهنگ جدیدی نیست


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : vahid sedona
در تاریخ : 6/10/1390 - 13:36
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : vahid sedona
در تاریخ : 6/10/1390 - 13:41
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
[b]اهنگ های مهدی و سامان هم روی سایت بزارید ممنون میشم good


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : vahid sedona
در تاریخ : 6/10/1390 - 13:44
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
برا اونایی که نمیتونن دانلود کنن
روی اهنگ کلیک کنین بعد عکس خواننده میاد روی عکس دوباره کیلک کنین پایین تصویر دانلود میاد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : احمد یمینی
در تاریخ : 7/10/1390 - 16:51
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام خسته نباشید با این زحمتای بچه ها میخواستم اگه میشه آهنگای رضا تنهارو بزارید دانلود کنیم


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : 1223Akbar
در تاریخ : 8/10/1390 - 11:51
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
best best best عالی واقعا
اگه میشه آهنگ جدید شاد مهر هم بزارید


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : لال
در تاریخ : 10/10/1390 - 21:49
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خسته نباشید
همینجوری ادامه بدین در صدر جدول جهان میبینمتون


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : tamosa.ashk
در تاریخ : 10/10/1390 - 22:05
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
salamo 2rod faravan ba tabrike sale no milad
saite ton vagean toooooooooooooooooooooooooope
از ویداحسین پورممنونم سایتومعرفی کرد


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : طرفدار
در تاریخ : 11/10/1390 - 12:09
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
حقا که واقعا توپترین هایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.مررررررررررررررررررررررررررررررر
ررررررررررررررررررررررررررررررررسی love winked laughing winked


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : liva
در تاریخ : 11/10/1390 - 22:06
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
انصافا وبلاگ خیلی میزونی دارین.
همونطور که دوستمون گفت خیلی زحمت میخواد"
ممنون بابت اهنگاتون
اگه از اهنگای خواجه امیری هم یه کوچولو بیشتر استفاده کنید:لطف نمودیییییین
با ارزوی اینکه همیشه این کیفیتو بتونین حفظ کنین
خدافظی!


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ناشناس
در تاریخ : 13/10/1390 - 17:57
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
دمت گرم
امروز منو با این آهنگات شاد کردی
قربونت


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : ali_amir
در تاریخ : 14/10/1390 - 11:31
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
kheyli good bood mersi az ahang haye ali abdol maleki ham bezarid taaaaaaaaaaaaaaaanx tongue


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : Amin S2
در تاریخ : 14/10/1390 - 22:53
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام
مرسی از آهنگ های خوبتون.


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 16/10/1390 - 01:15
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
واقعا از زحماتتون ممنونم لطفا از سلطان صدای ایران، محسن چاوشی بیشتر آهنگ بذارین
در ضمن من توپترین هارو تولبار خودم قرار دادم.
----------------
توپترينها : سلام و ممنون از لطف شما دوست عزيز ..


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : 09158091300
در تاریخ : 18/10/1390 - 17:42
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
باسلام به شما دوست عزیز ببخشید من اهنگ فیلم جراحت رو می خوام میشه لطف کنین برای دانلود بزارین با تشکر فراوان


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : Nafas7
در تاریخ : 22/10/1390 - 21:38
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
hame chi tooooooooooooooooope good applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : Nafas7
در تاریخ : 22/10/1390 - 21:39
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
2seton daram love


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : هامین
در تاریخ : 29/10/1390 - 12:53
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام کلی آهنگ دانلود کردم
نامردی که نگم:
خیلی با حالی.....
tnx


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : dash rasool
در تاریخ : 1/11/1390 - 09:05
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام به همه میتونم بگم آقا کاره همتون بیسسسسسسسسسسسسته
ممنون از همتون فقط یه چیزی من یه برنامه میخوام تا فیلمهای کا ام پلیر که روی دستگاه دی وی دی نمیخونه رو تبدیل به برنامه خوندنی روی دی وی دی کنه هرکس داره اگه زحمت نیست برام بده قربوووووووووون ههمتون برم


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hassan12
در تاریخ : 1/11/1390 - 16:08
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خیلی ممنون hello


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : آذين
در تاریخ : 4/11/1390 - 10:57
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
خيلي عالي بود ممنون applause


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : mojtaba.com
در تاریخ : 5/11/1390 - 21:17
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام سلام سلام
سلام به همه شما هايي زحمت ميكشيد
خيلي دوستون دارم
دست تك تكتونو ميبوسم.
خيلي قشنگ بود


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : محسنf
در تاریخ : 6/11/1390 - 21:42
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام مرسی از سایتتون ولی خیلی جیزاش بی ربطه


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : batman007
در تاریخ : 7/11/1390 - 11:11
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
با سلام
چرا تو سایت جایی برای جستجو (search) نیست؟؟


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : محمودmbm
در تاریخ : 8/11/1390 - 20:41
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام. خسته نباشيد ازسايت خوبتون كه هرچي خواستيم بود ولي براي دانلود فيلتر بود sad angry
-----------------------------------
توپترينها : دوست من شما مطمئني بلدي دانلود كني ؟


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 13/11/1390 - 16:03
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
بهترین و متفاوت ترین سایت بود همه چی داشت


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
در تاریخ : 13/11/1390 - 16:04
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سایت متفاوت و جالبی بود همه چی داشت


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : hossein.h
در تاریخ : 15/11/1390 - 20:27
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام سایتتون خوبه ولی بهترمیشداکه دانلود کامل بعضی از البومها رو کامل برامون ریگان میگذاشتیند


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : njt-9
در تاریخ : 16/11/1390 - 03:08
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
khob bod . daghon lol


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : pezhie
در تاریخ : 19/11/1390 - 12:20
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سایت شماواقعاعالیه لطفااگه میشه ازمحمداحمدوندهم اهنگ بزاریداخه خیلی قشنگ میخونه.باتشکر


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : مهران تگزاس
در تاریخ : 19/11/1390 - 13:37
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
ببخشید اون جام تهی مال محمد اصفهانی هستش ولی عکس سالار عقیلی رو گذاشتید!!!!!!!!!!!!!


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : MIGLI
در تاریخ : 20/11/1390 - 12:44
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : pezhie
در تاریخ : 22/11/1390 - 16:27
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام سایت شماواقعا خیلی خوبه به طوری که من خیلی ازاهنگ های موردعلاقم رو اینجادانلودکردم.ومیخواستم بگم اگه میشه لطفاازمحمداحمدوندهم اهنگ بزاریدروی سایت اخه خیلی قشنگ میخونه.باتشکر


User Avatar
0  نظر
0  مطلب
توسط : N.N
در تاریخ : 22/11/1390 - 22:33
 • امتیاز منفی
 • 0
 • امتیاز مثبت
سلام فقط بلد بودین عکس مهدی مقدم رو بذارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا اهنگ جدیدش رو ندارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولی بازم ایول !!!!!!!!!!!!!!!!!سایت خوبی دارید


نام شما :
ایمیل شما :
نظر شما :
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent

تبلیغات

تبلیغات

جستجو

تبلیغات

اشتراک ها

توپترین ها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

خبرنامه

برای دریافت جدیدترین اخبار و مطالب سایت با وارد کردن ایمیل خود مشترک خبرنامه توپترین ها شوید :